Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/1994 z dne 18. 8. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/1994 z dne 18. 8. 1994

Kazalo

82. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Slonokoščeno obalo o vzpostavitvi diplomatskih odnosov, stran 963.

Na podlagi tretjega odstavka 63. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) Vlada Republike Slovenije izdaja
UREDBO
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO SLONOKOŠČENO OBALO O VZPOSTAVITVI DIPLOMATSKIH ODNOSOV
1. člen
Ratificira se Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Slonokoščeno obalo o vzpostavitvi diplomatskih odnosov, podpisan v Rimu 12. maja 1994.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v francoskem jeziku in v prevodu v slovenskem jeziku glasi:
ACCORD
ENTRE LA REPUBLIQUE DE LA SLOVENIE ET LA REPUBLIQUE DE COTE DTVOIRE SUR L'INSTAURATION DES RELATIONS DIPLOMATIQUES
Le Gouvernment de la République de Slovenie et le Gouvernment de la République de Côte d'lvoire, désireux de promouvoir les relations d'amitié et de cooperation entre leurs peuples sur la base des dispositions et des principes de la charte des Nations-Unies, en particulier des principes de l'égalité, du respect mutuel de la souveraineté nationale, de la non-ingérence dans les affaires interieures de chaque Etat et du réglement pacifique des différends, conviennent de ce qui suit
Article 1)
La Republique de Slovenie et la République de Côte d'lvoire décident d'établir des relations diplomatiques entre leurs deux pays a compter de la date d'entrée en vigueur du present accord et s'engagent a procéder des. que possible a un echange d'Ambassadeurs.
Article 2)
Les parties au présent accord s'engagent a prendre comme base de leurs relations les dispositions de la Convention de Vienne du 18 Avril 1961 sur les relations diplomatiques et celles de la Convention de Vienne du 24 Avril 1963 sur les relations consulaires.
 
Le présent accord entrera en vigueur a la date de sa signature.
Fait en deux originaux en langue francaise. Fait a Rome, le 12 Mai 1994.
Pour le Gouvernement de la
République de Slovenie
Marko Kosin m. p.
 
Pour le Gouvernement de la
République de Cote d'lvoire
Souleymane Sako m. p.
SPORAZUM
MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO SLONOKOŠČENO OBALO O VZPOSTAVITVI DIPLOMATSKIH ODNOSOV
Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Slonokoščene obale sta se v želji, da bi spodbudili prijateljske odnose in sodelovanje med njunima narodoma na temelju določb in načel Ustanovne listine Združenih narodov, še zlasti načel enakosti, medsebojnega spoštovanja suverenosti držav, nevmešavanja v notranje zadeve vsake države in mirnega reševanja sporov, dogovorili o naslednjem:
1. člen
Republika Slovenija in Republika Slonokoščena obala sta se odločili, da vzpostavita diplomatske odnose med svojima državama z datumom uveljavitve tega sporazuma, in se obvezujeta, da boste čimprej izmenjali veleposlanika.
2. člen
Pogodbenici tega sporazuma se obvezujeta, da bosta za temelj svojih odnosov vzeli določila Dunajske konvencije z dne 18. aprila 1961 o diplomatskih odnosih in določila Dunajske konvencije z dne 24. aprila 1963 o konzularnih odnosih.
Ta sporazum bo začel veljati z datumom podpisa.
Sestavljeno v dveh izvirnikih v francoskem jeziku. Sestavljeno v Rimu, 12. maja 1994.
Za Vlado Republike
Slovenije
Marko Kosin l. r.
 
Za Vlado Republike
Slonokoščene obale
Souleymane Sako l. r.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 900-04/94-44/1-8
Ljubljana, dne 21. julija 1994.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost