Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2014 z dne 13. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2014 z dne 13. 10. 2014, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3054. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente

MINISTRSTVA

3007. Pravilnik o registru kmetijskih gospodarstev

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3008. Zbir aktivnosti v lekarniški dejavnosti

OBČINE

Bistrica ob Sotli

3009. Poročilo o izidu rednih volitev za župana Občine Bistrica ob Sotli
3010. Poročilo o izidu rednih volitev za člane Občinskega sveta Občine Bistrica ob Sotli

Brezovica

3011. Odlok o spremembi Odloka o oskrbi s pitno vodo
3012. Odlok o spremembi Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode
3013. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V 10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice

Dobrna

3014. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi

Kozje

3015. Pravilnik o spremembi Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Kozje
3016. Sklep o ukinitvi statusa družbene lastnine v splošni rabi
3017. Poročilo o izidu lokalnih volitev 2014 v Občini Kozje

Lendava

3018. Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve v letu 2014

Ljubljana

3019. Poročilo o izidu rednih volitev župana Mestne občine Ljubljana
3020. Poročilo o izidu rednih volitev članov Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
3021. Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne skupnosti Bežigrad
3022. Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne skupnosti Center
3023. Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne skupnosti Črnuče
3024. Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne skupnosti Dravlje
3025. Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne skupnosti Golovec
3026. Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne skupnosti Jarše
3027. Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne skupnosti Moste
3028. Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne skupnosti Polje
3029. Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne skupnosti Posavje
3030. Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne skupnosti Rožnik
3031. Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne skupnosti Rudnik
3032. Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne skupnosti Sostro
3033. Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne skupnosti Šentvid
3034. Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne skupnosti Šiška
3035. Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora
3036. Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne skupnosti Trnovo
3037. Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne skupnosti Vič

Mirna Peč

3038. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Gospodarska cona Dolenja vas (GC-OPPN-2) – 1. faza

Pivka

3039. Poročilo o izidu lokalnih volitev 2014 v Občini Pivka

Rogatec

3051. Poročilo o izidu lokalnih volitev 2014 v Občini Rogatec

Sežana

3052. Poročilo o izidu volitev župana in občinskega sveta v Občini Sežana na volitvah dne 5. 10. 2014
3053. Poročilo o izidu volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Sežana dne 5. oktobra 2014

Slovenska Bistrica

3040. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu individualne stanovanjske cone na Pragerskem

Šempeter-Vrtojba

3041. Lokalni program za kulturo 2014–2017 v Občini Šempeter - Vrtojba

Šmarje pri Jelšah

3042. Poročilo o izidu volitev v Občini Šmarje pri Jelšah

Štore

3043. Odlok o prvem rebalansu proračuna Občine Štore za leto 2014
3044. Sklep o imenovanju namestnice člana občinske volilne komisije

Vipava

3045. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Vipava
3046. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Vipava
3047. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava
3048. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Razvojna agencija ROD Ajdovščina
3049. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

Vojnik

3050. Odlok o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Vojnik
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti