Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2014 z dne 13. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2014 z dne 13. 10. 2014

Kazalo

3034. Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne skupnosti Šiška, stran 8100.

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) je Volilna komisija Mestne občine Ljubljana na 41. seji dne 10. 10. 2014 sprejela
P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne skupnosti Šiška
I.
Volilna komisija Mestne občine Ljubljana je na podlagi zapisnika Volilne komisije Četrtne skupnosti Šiška ugotovila:
1. Na volitvah dne 5. 10. 2014 je imelo pravico voliti 17 članov Sveta Četrtne skupnosti Šiška, ki se voli na podlagi splošne volilne pravice 28.441 volivcev, pri čemer so bili vsi vpisani v volilni imenik.
2. Na podlagi splošne volilne pravice je glasovalo skupaj 9.893 volivcev ali 28,63 % volivcev, ki so imeli pravico voliti.
II.
1. Za izvolitev 17 članov Sveta Četrtne skupnosti Šiška, ki se jih izvoli na podlagi splošne volilne pravice, je bilo oddanih 9.879 glasovnic.
2. Neveljavnih je bilo 390 glasovnic, ker so bile prazne ali volja volivca ni bila jasno izražena.
3. Veljavnih glasovnic je bilo 9.489.
III.
1. Posamezne liste kandidatov so prejele naslednje število glasov:
+------+----------------------------------+-----------+---------+
|   |Ime liste             | Št. glasov|% glasov |
+------+----------------------------------+-----------+---------+
| 1. |LISTA ZORANA JANKOVIĆA      |  4141  | 43.64 |
+------+----------------------------------+-----------+---------+
| 2. |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA –  |  1158  | 12.20 |
|   |SDS                |      |     |
+------+----------------------------------+-----------+---------+
| 3. |ZDRUŽENA LEVICA (DSD, IDS, TRS)  |  861  | 9.07  |
+------+----------------------------------+-----------+---------+
| 4. |SOLIDARNOST            |  122  | 1.29  |
+------+----------------------------------+-----------+---------+
| 5. |ZELENA KOALICIJA         |  386  | 4.07  |
+------+----------------------------------+-----------+---------+
| 6. |SMC – STRANKA MIRA CERARJA    |  1212  | 12.77 |
+------+----------------------------------+-----------+---------+
| 7. |SOCIALNI DEMOKRATI – SD      |  542  | 5.71  |
+------+----------------------------------+-----------+---------+
| 8. |SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA   |   94  | 0.99  |
+------+----------------------------------+-----------+---------+
| 9. |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI    |  581  | 6.12  |
|   |DEMOKRATI             |      |     |
+------+----------------------------------+-----------+---------+
| 10. |DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA   |  392  | 4.13  |
|   |UPOKOJENCEV SLOVENIJE       |      |     |
+------+----------------------------------+-----------+---------+
2. Na podlagi 14. člena Zakona o lokalnih volitvah pripada listam naslednje število mandatov:
+------+----------------------------------------+------------+
|   |Ime liste                |Št. mandatov|
+------+----------------------------------------+------------+
| 1. |LISTA ZORANA JANKOVIĆA         |   9   |
+------+----------------------------------------+------------+
| 2. |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS   |   2   |
+------+----------------------------------------+------------+
| 3. |ZDRUŽENA LEVICA (DSD, IDS, TRS)     |   2   |
+------+----------------------------------------+------------+
| 4. |SOLIDARNOST               |   0   |
+------+----------------------------------------+------------+
| 5. |ZELENA KOALICIJA            |   0   |
+------+----------------------------------------+------------+
| 6. |SMC – STRANKA MIRA CERARJA       |   2   |
+------+----------------------------------------+------------+
| 7. |SOCIALNI DEMOKRATI – SD         |   1   |
+------+----------------------------------------+------------+
| 8. |SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA      |   0   |
+------+----------------------------------------+------------+
| 9. |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI  |   1   |
+------+----------------------------------------+------------+
| 10. |DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV|   0   |
|   |SLOVENIJE                |      |
+------+----------------------------------------+------------+
3. Glede na to, da nihče od kandidatov ni dobil zadostnega števila preferenčnih glasov za dodelitev mandata na podlagi preferenčnih glasov, se skladno z 18. členom Zakona o lokalnih volitvah mandati dodelijo kandidatom po vrstnem redu na listah, ki so navedene po vrstnem redu glede na število dobljenih glasov.
 
1. LISTA ZORANA JANKOVIĆA
1. DARJA ZAJC
2. ŽIGA KOSI
3. NINA ŠUŠTERŠIČ
4. TOMAŽ PRODAN
5. TAMARA KREBELJ
6. MIHA MAHKOTA
7. MARIJA JOŽEFA SEKULIĆ
8. MATJAŽ SLAVKO ILNIKAR
9. LILY GRADIŠEK KALAKOVIĆ
 
2. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
1. MOJCA ŠKRINJAR
2. RIHARD GERBEC
 
3. ZDRUŽENA LEVICA (DSD, IDS, TRS)
1. DR. NIKOLA JANOVIĆ KOLENC
2. ZORICA ŠETINC
 
4. SMC – STRANKA MIRA CERARJA
1. PETRA KIRN
2. IGOR MARN
 
5. SOCIALNI DEMOKRATI – SD
1. MARKO LEMAIĆ
 
6. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
1. PAVLE ŠIJANEC
IV.
Člani, izvoljeni v Svet Četrtne skupnosti Šiška na volitvah 5. 10. 2014, so:
+---+-----------+---------------+----------+-------------------+---+---------+
| 1.|DARJA   |ZAJC      |28. 12.  |LEDARSKA ULICA   |17 |Ljubljana|
|  |      |        |1979   |          |  |     |
+---+-----------+---------------+----------+-------------------+---+---------+
| 2.|ŽIGA    |KOSI      |23. 6.  |KREMŽARJEVA ULICA |12 |Ljubljana|
|  |      |        |1979   |          |  |     |
+---+-----------+---------------+----------+-------------------+---+---------+
| 3.|NINA    |ŠUŠTERŠIČ   |13. 6.  |TRG KOMANDANTA   | 5 |Ljubljana|
|  |      |        |1982   |STANETA      |  |     |
+---+-----------+---------------+----------+-------------------+---+---------+
| 4.|TOMAŽ   |PRODAN     |18. 9.  |POD HRIBOM     |56H|Ljubljana|
|  |      |        |1963   |          |  |     |
+---+-----------+---------------+----------+-------------------+---+---------+
| 5.|TAMARA   |KREBELJ    |20. 1.  |OBIRSKA ULICA   | 9 |Ljubljana|
|  |      |        |1977   |          |  |     |
+---+-----------+---------------+----------+-------------------+---+---------+
| 6.|MIHA    |MAHKOTA    |27. 5.  |CELOVŠKA CESTA   |85 |Ljubljana|
|  |      |        |1961   |          |  |     |
+---+-----------+---------------+----------+-------------------+---+---------+
| 7.|MARIJA   |SEKULIĆ    |9. 8. 1944|ULICA BRATOV    |30 |Ljubljana|
|  |JOŽEFA   |        |     |UČAKAR       |  |     |
+---+-----------+---------------+----------+-------------------+---+---------+
| 8.|MATJAŽ   |ILNIKAR    |18. 8.  |RUNKOVA ULICA   | 2 |Ljubljana|
|  |SLAVKO   |        |1953   |          |  |     |
+---+-----------+---------------+----------+-------------------+---+---------+
| 9.|LILY    |GRADIŠEK    |6. 11.  |LEDARSKA ULICA   |17 |Ljubljana|
|  |      |KALAKOVIĆ   |1972   |          |  |     |
+---+-----------+---------------+----------+-------------------+---+---------+
|10.|MOJCA   |ŠKRINJAR    |30. 11.  |PODJUNSKA     |16 |Ljubljana|
|  |      |        |1955   |          |  |     |
+---+-----------+---------------+----------+-------------------+---+---------+
|11.|RIHARD   |GERBEC     |29. 9.  |ADAMIČEVA     | 3 |Ljubljana|
|  |      |        |1952   |          |  |     |
+---+-----------+---------------+----------+-------------------+---+---------+
|12.|DR. NIKOLA |JANOVIĆ KOLENC |28. 4.  |RUNKOVA      | 2 |Ljubljana|
|  |      |        |1974   |          |  |     |
+---+-----------+---------------+----------+-------------------+---+---------+
|13.|ZORICA   |ŠETINC     |16. 1.  |CELOVŠKA C.    |122|Ljubljana|
|  |      |        |1959   |          |  |     |
+---+-----------+---------------+----------+-------------------+---+---------+
|14.|PETRA   |KIRN      |4. 3. 1981|GROŠLJEVA ULICA  | 8 |Ljubljana|
+---+-----------+---------------+----------+-------------------+---+---------+
|15.|IGOR    |MARN      |25. 8.  |UL. BRATOV UČAKAR |80 |Ljubljana|
|  |      |        |1949   |          |  |     |
+---+-----------+---------------+----------+-------------------+---+---------+
|16.|MARKO   |LEMAIĆ     |3. 8. 1979|UL. BRATOV UČAKAR |58 |Ljubljana|
+---+-----------+---------------+----------+-------------------+---+---------+
|17.|PAVLE   |ŠIJANEC    |25. 10.  |VODNIKOVA CESTA  |85 |Ljubljana|
|  |      |        |1959   |          |  |     |
+---+-----------+---------------+----------+-------------------+---+---------+
V.
Poročilo o izidu volitev se pošlje županu Mestne občine Ljubljana Zoranu Jankoviću, Državni volilni komisiji ter predstavnikom list kandidatov za člane Sveta Četrtne skupnosti Šiška.
Izid volitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-337/2014-16
Ljubljana, dne 10. oktobra 2014
Breda Razdevšek l.r.
Predsednica
 
ČLANI:
 
Vladimir Kočevar l.r.
Sašo Matas l.r.
Blaž Košorok
Jože Ruparčič l.r.
dr. Tjaša Strobelj
Katarina Krivec

AAA Zlata odličnost