Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2014 z dne 13. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2014 z dne 13. 10. 2014

Kazalo

3052. Poročilo o izidu volitev župana in občinskega sveta v Občini Sežana na volitvah dne 5. 10. 2014, stran 8150.

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-­UPB3, Uradni list RS, št. 94/07 – prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) je Občinska volilna komisija Sežana na seji dne 8. 10. 2014 sestavila
P O R O Č I L O
o izidu volitev župana in občinskega sveta v Občini Sežana na volitvah dne 5. 10. 2014
1. Volitve župana in volitve članov v Občinski svet Občine Sežana so bile opravljene dne 5. 10. 2014. Pravico glasovanja je imelo 10.866 volivcev, glasovalo pa jih je 4817, kar znaša 44,33%. Vsi volivci so glasovali po volilnem imeniku. Predčasno je glasovalo 225 volivcev, po pošti pa 12 volivcev.
2. Na volitvah župana je bilo oddanih 4816 glasovnic, od katerih je bilo 127 neveljavnih, 4689 pa veljavnih.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
+-----+--------------------+------------+---------+-------------+
| 1. |DAVORIN TERČON   |    2268|glasov  |    48.37%|
+-----+--------------------+------------+---------+-------------+
| 2. |EDI FABJAN     |     425|glasov  |    9.06%|
+-----+--------------------+------------+---------+-------------+
| 3. |dr. MILKO NOVIČ   |     333|glasov  |    7.10%|
+-----+--------------------+------------+---------+-------------+
| 4. |RUDOLF PEČAR    |     96|glasov  |    2.05%|
+-----+--------------------+------------+---------+-------------+
| 5. |LJUBISLAVA ŠKIBIN  |     466|glasov  |    9.94%|
+-----+--------------------+------------+---------+-------------+
| 6. |DAVID ŠKABAR    |    1101|glasov  |    23.48%|
+-----+--------------------+------------+---------+-------------+
Občinska volilna komisija je na podlagi drugega odstavka 107. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-UPB3, Uradni list RS, št. 94/07 – prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) ugotovila, da noben kandidat ni dobil potrebne večine glasov, zato se opravi drugi krog volitev med kandidatoma, ki sta dobila največ glasov. To sta Davorin Terčon in David Škabar.
3. Na volitvah članov v Občinski svet Občine Sežana je bila občina ena volilna enota. Oddanih je bilo 4817 glasovnic. Veljavnih glasovnic je bilo 4626, neveljavnih pa 191.
Posamezne liste kandidatov so prejele naslednje število glasov:
+-------+--------------------------------------+--------+-------+
| Zap. |Ime liste               |   Št.|   %|
| št. |                   | glasov| glasov|
+-------+--------------------------------------+--------+-------+
|  1  |DAVID ŠKABAR – PRAVA POT       |   469| 10.14|
+-------+--------------------------------------+--------+-------+
|  2  |SOLIDARNOST, ZA PRAVIČNO DRUŽBO    |   117|  2.53|
+-------+--------------------------------------+--------+-------+
|  3  |LISTA ALJOŠE JERIČA (ZaAB, ZARES)   |   16|  0.35|
+-------+--------------------------------------+--------+-------+
|  4  |MOŽE BRANKO              |   143|  3.09|
+-------+--------------------------------------+--------+-------+
|  5  |OBRTNO PODJETNIŠKA LISTA       |   194|  4.19|
+-------+--------------------------------------+--------+-------+
|  6  |LISTA ANDREJ SILA           |   200|  4.32|
+-------+--------------------------------------+--------+-------+
|  7  |SOCIALNI DEMOKRATI          |   486| 10.51|
+-------+--------------------------------------+--------+-------+
|  8  |ŽIVOJ RACE              |   154|  3.33|
+-------+--------------------------------------+--------+-------+
|  9  |ZVEZA ZA PRIMORSKO – ZZP       |   177|  3.83|
+-------+--------------------------------------+--------+-------+
|  10 |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI |   106|  2.29|
+-------+--------------------------------------+--------+-------+
|  11 |NEODVISNA LISTA ZARJA         |   198|  4.28|
+-------+--------------------------------------+--------+-------+
|  12 |SMC STRANKA MIRA CERARJA       |   445|  9.62|
+-------+--------------------------------------+--------+-------+
|  13 |INICIATIVA ZA DEMOKRATIČNI SOCIALIZEM |   112|  2.42|
|    |(IDS)                 |    |    |
+-------+--------------------------------------+--------+-------+
|  14 |LISTA DAVORIN TERČON         |   614| 13.27|
+-------+--------------------------------------+--------+-------+
|  15 |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA       |   25|  0.54|
+-------+--------------------------------------+--------+-------+
|  16 |DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA     |   285|  6.16|
|    |UPOKOJENCEV SLOVENIJE         |    |    |
+-------+--------------------------------------+--------+-------+
|  17 |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS  |   378|  8.17|
+-------+--------------------------------------+--------+-------+
|  18 |MITJA AMBROŽIČ            |   57|  1.23|
+-------+--------------------------------------+--------+-------+
|  19 |ZA KRAS IN BRKINE, NEODVISNA LISTA  |   252|  5.45|
|    |OBČANOV                |    |    |
+-------+--------------------------------------+--------+-------+
|  20 |LISTA UPOKOJENCEV           |   134|  2.90|
+-------+--------------------------------------+--------+-------+
|  21 |LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE  |   64|  1.38|
+---------------------------------------------------------------+
|                  SKUPAJ 4626 VELJAVNIH GLASOV|
+---------------------------------------------------------------+
Prvih 25. količnikov po 14. členu Zakona o lokalnih volitvah je razdeljenih naslednjim listam:
+-------+----------+-----+--------------------------------------+
| Zap. | Količnik | Št.|Ime liste               |
| št. |     |   |                   |
+-------+----------+-----+--------------------------------------+
|  1  |  614.00 |  14|LISTA DAVORIN TERČON         |
+-------+----------+-----+--------------------------------------+
|  2  |  486.00 |  7|SOCIALNI DEMOKRATI          |
+-------+----------+-----+--------------------------------------+
|  3  |  469.00 |  1|DAVID ŠKABAR – PRAVA POT       |
+-------+----------+-----+--------------------------------------+
|  4  |  445.00 |  12|SMC STRANKA MIRA CERARJA       |
+-------+----------+-----+--------------------------------------+
|  5  |  378.00 |  17|SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS  |
+-------+----------+-----+--------------------------------------+
|  6  |  307.00 |  14|LISTA DAVORIN TERČON         |
+-------+----------+-----+--------------------------------------+
|  7  |  285.00 |  16|DeSUS –    DEMOKRATIČNA STRANKA  |
|    |     |   |UPOKOJENCEV SLOVENIJE         |
+-------+----------+-----+--------------------------------------+
|  8  |  252.00 |  19|ZA KRAS  IN BRKINE, NEODVISNA LISTA |
|    |     |   |OBČANOV                |
+-------+----------+-----+--------------------------------------+
|  9  |  243.00 |  7|SOCIALNI DEMOKRATI          |
+-------+----------+-----+--------------------------------------+
|  10 |  234.50 |  1|DAVID ŠKABAR – PRAVA POT       |
+-------+----------+-----+--------------------------------------+
|  11 |  222.50 |  12|SMC STRANKA MIRA CERARJA       |
+-------+----------+-----+--------------------------------------+
|  12 |  204.67 |  14|LISTA DAVORIN TERČON         |
+-------+----------+-----+--------------------------------------+
|  13 |  200.00 |  6|LISTA ANDREJ SILA           |
+-------+----------+-----+--------------------------------------+
|  14 |  198.00 |  11|NEODVISNA LISTA ZARJA         |
+-------+----------+-----+--------------------------------------+
|  15 |  194.00 |  5|OBRTNO PODJETNIŠKA LISTA       |
+-------+----------+-----+--------------------------------------+
|  16 |  189.00 |  17|SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS  |
+-------+----------+-----+--------------------------------------+
|  17 |  177.00 |  9|ZVEZA ZA PRIMORSKO – ZZP       |
+-------+----------+-----+--------------------------------------+
|  18 |  162.00 |  7|SOCIALNI DEMOKRATI          |
+-------+----------+-----+--------------------------------------+
|  19 |  156.33 |  1|DAVID ŠKABAR – PRAVA POT       |
+-------+----------+-----+--------------------------------------+
|  20 |  154.00 |  8|ŽIVOJ RACE              |
+-------+----------+-----+--------------------------------------+
|  21 |  153.50 |  14|LISTA DAVORIN TERČON         |
+-------+----------+-----+--------------------------------------+
|  22 |  148.33 |  12| SMC STRANKA MIRA CERARJA       |
+-------+----------+-----+--------------------------------------+
|  23 |  143.00 |  4| MOŽE BRANKO             |
+-------+----------+-----+--------------------------------------+
|  24 |  142.50 |  16| DeSUS –    DEMOKRATIČNA STRANKA  |
|    |     |   |UPOKOJENCEV SLOVENIJE         |
+-------+----------+-----+--------------------------------------+
|  25 |  134.00 |  20| LISTA UPOKOJENCEV          |
+-------+----------+-----+--------------------------------------+
Na podlagi drugega odstavka 14. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/07) šteje Občinski svet Občine Sežana 20 (dvajset) članov.
Mandati so bili razdeljeni takole:
+---------+-----------------------------------------------------+
| ŠTEVILO |ŠTEVILKA IN IME LISTE                |
|MANDATOV |                           |
+---------+----+------------------------------------------------+
|  3  | 1 |DAVID ŠKABAR – PRAVA POT            |
+---------+----+------------------------------------------------+
|  1  | 5 |OBRTNO PODJETNIŠKA LISTA            |
+---------+----+------------------------------------------------+
|  1  | 6 |LISTA ANDREJ SILA                |
+---------+----+------------------------------------------------+
|  3  | 7 |SOCIALNI DEMOKRATI               |
+---------+----+------------------------------------------------+
|  1  | 8 |ŽIVOJ RACE                   |
+---------+----+------------------------------------------------+
|  1  | 9 |ZVEZA ZA PRIMORSKO – ZZP            |
+---------+----+------------------------------------------------+
|  1  | 11 |NEODVISNA LISTA ZARJA              |
+---------+----+------------------------------------------------+
|  2  | 12 |SMC STRANKA MIRA CERARJA            |
+---------+----+------------------------------------------------+
|  3  | 14 |LISTA DAVORIN TERČON              |
+---------+----+------------------------------------------------+
|  1  | 16 |DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV    |
|     |  |SLOVENIJE                    |
+---------+----+------------------------------------------------+
|  2  | 17 |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS       |
+---------+----+------------------------------------------------+
|  1  | 19 |ZA KRAS IN BRKINE, NEODVISNA LISTA OBČANOV   |
+---------+----+------------------------------------------------+
|     |  |SKUPAJ 20 MANDATOV               |
+---------+----+------------------------------------------------+
4. Vsota preferenčnih glasov pri kandidatih s posameznih list ni pri izvolitvi v nobenem primeru vplivala na drugačno razvrstitev kandidatov kot so bili navedeni na posameznih listah. Z vseh list, katerim so bili dodeljeni mandati, so bili kandidati izvoljeni po vrstnem redu s teh list, in sicer:
+------+--------------------------------------------------------+
|1.  |DAVID ŠKABAR – PRAVA POT                |
|   |– DAVID ŠKABAR                     |
|   |– MARTINA KODRIČ                    |
|   |– SEBASTJAN HREŠČAK                   |
+------+--------------------------------------------------------+
|5.  |OBRTNO PODJETNIŠKA LISTA                |
|   |– MILAN ŠKAPIN                     |
+------+--------------------------------------------------------+
|6.  |LISTA ANDREJ SILA                    |
|   |– ANDREJ SILA                      |
+------+--------------------------------------------------------+
|7.  |SOCIALNI DEMOKRATI                   |
|   |– dr. LJUBICA JELUŠIČ                  |
|   |– MATEJ GLAVINA                     |
|   |– NEVA FILIPČIČ                     |
+------+--------------------------------------------------------+
|8.  |ŽIVOJ RACE                       |
|   |– ŽIVOJ RACE                      |
+------+--------------------------------------------------------+
|9.  |ZVEZA ZA PRIMORSKO-ZZP                 |
|   |– PETER ŠTOKA                      |
+------+--------------------------------------------------------+
|11.  |NEODVISNA LISTA ZARJA                  |
|   |– IVICA PODGORŠEK                    |
+------+--------------------------------------------------------+
|12.  |SMC STRANKA MIRA CERARJA                |
|   |– mag RADO PIRJEVEC                   |
|   |– mag. SILVANA ŠONC                   |
+------+--------------------------------------------------------+
|14.  |LISTA DAVORIN TERČON                  |
|   |– DAVORIN TERČON                    |
|   |– MATEJA KODRIČ                     |
|   |– ČRTOMIR PEČAR                     |
+------+--------------------------------------------------------+
|16.  |DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE   |
|   |– LJUBISLAVA ŠKIBIN                   |
+------+--------------------------------------------------------+
|17.  |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS           |
|   |– DRAGO PIREC                      |
|   |– SARA GOMIZELJ                     |
+------+--------------------------------------------------------+
|19.  |ZA KRAS IN BRKINE, NEODVISNA LISTA OBČANOV       |
|   |– EDI FABJAN                      |
+------+--------------------------------------------------------+
V Občinski svet Občine Sežana so izvoljeni:
+-----+-------------+-------------+--------------+--------------+
| ŠT. |PRIIMEK IN  |DATUM ROJSTVA|NASLOV    |POŠTA     |
|   |IME     |       |       |       |
+-----+-------------+-------------+--------------+--------------+
| 1. |EDI FABJAN  |roj. 26. 5. |Avber 19   |6210 SEŽANA  |
|   |       |1961     |       |       |
+-----+-------------+-------------+--------------+--------------+
| 2. |NEVA FILIPČIČ|roj.17. 8.  |Dutovlje 23  |6221 DUTOVLJE |
|   |       |1952     |       |       |
+-----+-------------+-------------+--------------+--------------+
| 3. |MATEJ GLAVINA|roj. 11. 2. |Sežana, Cesta |6210 SEŽANA  |
|   |       |1988     |v Ograde 11  |       |
+-----+-------------+-------------+--------------+--------------+
| 4. |SARA GOMIZELJ|roj. 4. 6.  |Kazlje 13 a  |6210 SEŽANA  |
|   |       |1987     |       |       |
+-----+-------------+-------------+--------------+--------------+
| 5. |SEBASTJAN  |roj. 1. 9.  |Lokev 103   |6219 LOKEV  |
|   |HREŠČAK   |1983     |       |       |
+-----+-------------+-------------+--------------+--------------+
| 6. |dr. LJUBICA |roj. 16. 6. |Kazlje 56   |6210 SEŽANA  |
|   |JELUŠIČ   |1960     |       |       |
+-----+-------------+-------------+--------------+--------------+
| 7. |MARTINA   |roj. 24. 3. |Godnje 19   |6221 DUTOVLJE |
|   |KODRIČ    |1981     |       |       |
+-----+-------------+-------------+--------------+--------------+
| 8. |MATEJA KODRIČ|roj. 12. 10. |Godnje 19   |6221 DUTOVLJE |
|   |       |1984     |       |       |
+-----+-------------+-------------+--------------+--------------+
| 9. |ČRTOMIR PEČAR|roj. 18. 3. |Dobravlje 8  |6210 SEŽANA  |
|   |       |1953     |       |       |
+-----+-------------+-------------+--------------+--------------+
| 10. |DRAGO PIREC |roj. 29. 5. |Križ 140   |6210 SEŽANA  |
|   |       |1948     |       |       |
+-----+-------------+-------------+--------------+--------------+
| 11. |mag. RADO  |roj. 8. 3.  |Dane pri   |6210 SEŽANA  |
|   |PIRJEVEC   |1963     |Sežani 36a  |       |
+-----+-------------+-------------+--------------+--------------+
| 12. |IVICA    |roj. 4. 11. |Štorje 21   |6210 SEŽANA  |
|   |PODGORŠEK  |1948     |       |       |
+-----+-------------+-------------+--------------+--------------+
| 13. |ŽIVOJ RACE  |roj. 22. 8. |Lokev 164b  |6219 LOKEV  |
|   |       |1948     |       |       |
+-----+-------------+-------------+--------------+--------------+
| 14. |ANDREJ SILA |roj. 1. 10. |Sežana,    |6210 SEŽANA  |
|   |       |1970     |Kettejeva 4  |       |
+-----+-------------+-------------+--------------+--------------+
| 15. |DAVID ŠKABAR |roj. 22. 9. |Voglje 19   |6221 DUTOVLJE |
|   |       |1963     |       |       |
+-----+-------------+-------------+--------------+--------------+
| 16. |MILAN ŠKAPIN |roj. 1. 12. |Jakovce 4   |6210 SEŽANA  |
|   |       |1964     |       |       |
+-----+-------------+-------------+--------------+--------------+
| 17. |LJUBISLAVA  |roj. 13. 3. |Lipica 21b  |6210 SEŽANA  |
|   |ŠKIBIN    |1961     |       |       |
+-----+-------------+-------------+--------------+--------------+
| 18. |mag. SILVANA |roj. 22. 10. |Tomaj 13   |6221 DUTOVLJE |
|   |ŠONC     |1953     |       |       |
+-----+-------------+-------------+--------------+--------------+
| 19. |PETER ŠTOKA |roj. 26. 2. |Dutovlje 1  |6221 DUTOVLJE |
|   |       |1971     |       |       |
+-----+-------------+-------------+--------------+--------------+
| 20. |DAVORIN   |roj. 2. 1.  |Sežana, Cesta |6210 SEŽANA  |
|   |TERČON    |1961     |na Lenivec 6c |       |
+-----+-------------+-------------+--------------+--------------+
Št. 041-1/2014-234
Sežana, dne 8. oktobra 2014
Vesna Zobec l.r.
Predsednica
 
Člani:
Božidar Dragan l.r.
Petra Felicjan l.r.
Sebastjan Funa l.r.

AAA Zlata odličnost