Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2014 z dne 13. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2014 z dne 13. 10. 2014

Kazalo

3042. Poročilo o izidu volitev v Občini Šmarje pri Jelšah, stran 8115.

Občinska volilna komisija Občine Šmarje pri Jelšah na podlagi 41. in 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08 in 83/12), zapisnikov o delu volilnih odborov in zapisnika o delu Občinske volilne komisije Občine Šmarje pri Jelšah pri ugotavljanju izida volitev v Občini Šmarje pri Jelšah dne 5. 10. 2014 objavlja
P O R O Č I L O
o izidu volitev v Občini Šmarje pri Jelšah
A. VOLITVE ŽUPANA
1. V Občini Šmarje pri Jelšah je imelo pravico voliti, 8.430 volivcev. Volivcev, ki bi glasovali s potrdilom pristojnega organa, ker pomotoma niso bili vpisani v volilni imenik, ni bilo.
2. Na podlagi splošne volilne pravice je glasovalo skupaj 4.137 volivcev ali 49,07 % od vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti.
3. Za izvolitev župana je bilo oddanih 4.137 glasovnic.
4. Ker so bile prazne oziroma volja volivca ni bila jasno izražena, je bilo neveljavnih 29 glasovnic (0,70 % od oddanih glasovnic).
5. Veljavnih je bilo 4.108 glasovnic. Od veljavnih glasov so kandidati dobili naslednje število:
+------------------+----------+-----------+
|Kandidat     |Št. glasov| % glasov |
+------------------+----------+-----------+
|Stanislav Šket  |  2084  |  50.73  |
+------------------+----------+-----------+
|Janko Šket    |  1011  |  24.61  |
+------------------+----------+-----------+
|Anton Guzej    |  831  |  20.23  |
+------------------+----------+-----------+
|Irena Stepišnik  |  182  |  4.43  |
|Perdih      |     |      |
+------------------+----------+-----------+
6. Občinska volilna komisija je ugotovila, da je v skladu s 107. členom Zakona o lokalnih volitvah za župana Občine Šmarje pri Jelšah izvoljen STANISLAV ŠKET, roj. 24. 1. 1953, stan. Bobovo 3, Šmarje pri Jelšah.
B. VOLITVE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA
1. Na podlagi splošne volilne pravice je glasovalo skupaj 4.137 volivcev ali 49,07 % od vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti.
2. Za izvolitev 19 članov občinskega sveta je bilo oddanih 4.136 glasovnic.
3. Ker so bile prazne oziroma volja volivca ni bila jasno izražena, je bilo neveljavnih 124 glasovnic (3 % od oddanih glasovnic).
4. Veljavnih je bilo 4.012 glasovnic.
5. Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število glasov:
+-------------------------------------+----------+--------------+
|Ime liste kandidatov         |Št. glas. |  % glasov  |
+-------------------------------------+----------+--------------+
|LISTA STANKA ŠKETA          |   1173|    29,24 %|
+-------------------------------------+----------+--------------+
|SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS |    890|    22,18 %|
+-------------------------------------+----------+--------------+
|SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA   |    659|    16,43 %|
+-------------------------------------+----------+--------------+
|SMC STRANKA MIRA CERARJA       |    476|    11,86 %|
+-------------------------------------+----------+--------------+
|DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA     |    352|    8,77 %|
|UPOKOJENCEV SLOVENIJE        |     |       |
+-------------------------------------+----------+--------------+
|NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI |    267|    6,66 %|
+-------------------------------------+----------+--------------+
|SD – SOCIALNI DEMOKRATI       |    155|    3,86 %|
+-------------------------------------+----------+--------------+
|ŽL – ŽUPANOVA LISTA         |    40|    1,00 %|
+-------------------------------------+----------+--------------+
|Skupaj                |   4012|      100|
+-------------------------------------+----------+--------------+
6. Člani Občinskega sveta Občine Šmarje pri Jelšah, izvoljeni na rednih volitvah 5. oktobra 2014, so:
v 1. volilni enoti:
+---------------------------------------+----------------------+
|Ime in priimek             |Ime liste/kratica   |
+---------------------------------------+----------------------+
|Davorin Vrečko, roj. 20. 1. 1985,   |Lista Stanka Šketa  |
|Šentvid 1, Grobelno          |           |
+---------------------------------------+----------------------+
|Branka Kovačič, roj. 19. 4. 1968,   |Lista Stanka Šketa  |
|Grobelno 17a, Grobelno         |           |
+---------------------------------------+----------------------+
|Matjaž Štruklec, roj. 26. 10. 1975,  |SDS          |
|Bodrišna vas 26a, Grobelno       |           |
+---------------------------------------+----------------------+
|Marjanca Žaberl, roj. 18. 5. 1989,   |SDS          |
|Sveti Štefan 42, Sveti Štefan     |           |
+---------------------------------------+----------------------+
|Ivan Žaberl, roj. 28. 4. 1968,     |SLS          |
|Grobelce 17, Sveti Štefan       |           |
+--------------------------------------------------------------+
|v 2. volilni enoti                      |
+---------------------------------------+----------------------+
|David Stupica, roj  . 8. 9. 1972,   |Lista Stanka Šketa  |
|Celjska cesta 1, Šmarje pri Jelšah   |           |
+---------------------------------------+----------------------+
|Mimica Kidrič, roj. 27. 7. 1942, Rožna |Lista Stanka Šketa  |
|ulica 4, Šmarje pri Jelšah       |           |
+---------------------------------------+----------------------+
|Irena Stepišnik Perdih, roj. 16. 10.  |NSi          |
|1960, Ulica na Livado 11, Šmarje pri  |           |
|Jelšah                 |           |
+---------------------------------------+----------------------+
|Maja Špes, roj. 8. 5. 1959,      |SMC          |
|Finžgarjeva ulica 5, Šmarje pri Jelšah |           |
+---------------------------------------+----------------------+
|Janko Šket, roj. 18. 1. 1963, Belo 12, |SDS          |
|Šmarje pri Jelšah           |           |
+---------------------------------------+----------------------+
|Jožef Čakš, roj. 10. 5. 1954,     |SLS          |
|Tavčarjeva ulica 3, Šmarje pri Jelšah, |           |
+---------------------------------------+----------------------+
|Tea Devin, roj. 16. 10. 1944, Celjska |DeSUS         |
|cesta 18, Šmarje pri Jelšah,      |           |
+--------------------------------------------------------------+
|v 3. volilni enoti                      |
+---------------------------------------+----------------------+
|Anita Čebular, roj . 15. 10. 1983,  |Lista Stanka Šketa  |
|Polžanska Gorca 1, Šmarje pri Jelšah  |           |
+---------------------------------------+----------------------+
|Bogdan Nunčič, roj. 14. 6. 1961,    |Lista Stanka Šketa  |
|Grliče 4, Podplat           |           |
+---------------------------------------+----------------------+
|Zdenka Orač, roj. 27. 6. 1959, Stranje |SMC          |
|5, Šmarje pri Jelšah          |           |
+---------------------------------------+----------------------+
|Gorazd Močnik, roj. 20. 6. 1975,    |SDS          |
|Polžanska vas 17, 3240 Šmarje pri   |           |
|Jelšah                 |           |
+---------------------------------------+----------------------+
|Marinka Strašek, roj. 13. 6. 1967,   |SDS          |
|Grliče 6a, Podplat           |           |
+---------------------------------------+----------------------+
|Franc Namurš, roj. 17. 9. 1961,    |SLS          |
|Spodnje Tinsko 9, Loka pri Žusmu    |           |
+---------------------------------------+----------------------+
|Jože Tratenšek, roj. 20. 8. 1973,   |DeSUS         |
|Pečica 37, Podplat           |           |
+---------------------------------------+----------------------+
C. VOLITVE ČLANOV SVETA KRAJEVNIH SKUPNOSTI
1. Izid volitev v svet Krajevne skupnosti Dol – Spodnje Mestinje
V krajevni skupnosti se voli 5 članov. Občinska volilna komisija je ugotovila, da so bili izvoljeni naslednji kandidati:
+----------+--------------------------+-------------------------+
|  Vol.  | Priimek in ime, rojen  |Naslov stalnega bivališča|
| enota  |             |             |
+----------+--------------------------+-------------------------+
|  1   |ŠKET Nina, 1985      |Sp. Mestinje 6a, Pristava|
|     |             |pri Mestinju       |
+----------+--------------------------+-------------------------+
|  1   |JAGODIČ Urška, 1980    |Sp. Mestinje 11, Pristava|
|     |             |pri Mestinju       |
+----------+--------------------------+-------------------------+
|  1   |RUPNIK Vera, 1954     |Dol pri Pristavi 1a,   |
|     |             |Pristava pri Mestinju  |
+----------+--------------------------+-------------------------+
|  1   |MAČEK Ivan, 1952     |Dol pri Pristavi 3,   |
|     |             |Pristava pri Mestinju  |
+----------+--------------------------+-------------------------+
|  1   |LIPNIK Janez, 1979    |Dol pri Pristavi 9,   |
|     |             |Pristava pri Mestinju  |
+----------+--------------------------+-------------------------+
2. Izid volitev v svet Krajevne skupnosti Kristan Vrh
V krajevni skupnosti se voli 9 članov. Občinska volilna komisija je ugotovila, da so bili izvoljeni naslednji kandidati:
+---------+-----------------------------+-----------------------+
|  Vol. |  Priimek in ime, rojen  |  Naslov stalnega  |
| enota |               |    bivališča    |
+---------+-----------------------------+-----------------------+
|  1  |JAGODIČ Vincenc, 1959    |Kristan Vrh 94a,    |
|     |               |Podplat        |
+---------+-----------------------------+-----------------------+
|  1  |ČOKL Vinko, 1965       |Kristan Vrh 21, Podplat|
+---------+-----------------------------+-----------------------+
|  1  |ŽURMAN Damjana, 1973     |Kristan Vrh 73a,    |
|     |               |Podplat        |
+---------+-----------------------------+-----------------------+
|  2  |RIBIČ Marko, 1976      |Hajnsko 8, Pristava pri|
|     |               |Mestinju        |
+---------+-----------------------------+-----------------------+
|  2  |DROFENIK Roman, 1954     |Hajnsko 34, Pristava  |
|     |               |pri Mestinju      |
+---------+-----------------------------+-----------------------+
|  3  |TURNŠEK Marjana, 1973    |Grliče 31, Podplat   |
+---------+-----------------------------+-----------------------+
|  3  |NUNČIČ Bogdan, 1961     |Grliče 4, Podplat   |
+---------+-----------------------------+-----------------------+
|  4  |ŠTERN Dušan, 1979      |Laše 16a, Podplat   |
+---------+-----------------------------+-----------------------+
|  4  |ERJAVC Silva, 1974      |Laše 10, Podplat    |
+---------+-----------------------------+-----------------------+
3. Izid volitev v svet Krajevne skupnosti Lemberg
V krajevni skupnosti se voli 5 članov. Občinska volilna komisija je ugotovila, da so bili izvoljeni naslednji kandidati:
+----------+------------------------+---------------------------+
|Vol. enota| Priimek in ime, rojen | Naslov stalnega bivališča |
+----------+------------------------+---------------------------+
|   1  |STRAŠEK Janko, 1964   |Lemberg 10a, Podplat    |
+----------+------------------------+---------------------------+
|   1  |LORENČAK Uroš, 1964   |Lemberg 16, Podplat    |
+----------+------------------------+---------------------------+
|   1  |MERNIK Miran, 1960   |Lemberg 18, Podplat    |
+----------+------------------------+---------------------------+
|   1  |KOSTANJŠEK Dragica, 1972|Lemberg 49, Podplat    |
+----------+------------------------+---------------------------+
|   1  |JECL Nina, 1985     |Lemberg 9, Podplat     |
+----------+------------------------+---------------------------+
4. Izid volitev v svet Krajevne skupnosti Mestinje
V krajevni skupnosti se voli 7 članov. Občinska volilna komisija je ugotovila, da so bili izvoljeni naslednji kandidati:
+---------+-------------------------+---------------------------+
| Vol.  | Priimek in ime, rojen | Naslov stalnega bivališča |
| enota |             |              |
+---------+-------------------------+---------------------------+
|  1  |INKRET Pavel, 1951    |Mestinje 82, Podplat    |
+---------+-------------------------+---------------------------+
|  1  |ZIDANŠEK Rudolf, 1963  |Mestinje 64a, Podplat   |
+---------+-------------------------+---------------------------+
|  1  |BRATUŠA Hinko, 1956   |Mestinje 83a, Podplat   |
+---------+-------------------------+---------------------------+
|  2  |ŠILEC Vladimir, 1952   |Stranje 23a, Šmarje pri  |
|     |             |Jelšah           |
+---------+-------------------------+---------------------------+
|  2  |STIPLOŠEK PAJK Greta,  |Stranje 23, Šmarje pri   |
|     |1971           |Jelšah           |
+---------+-------------------------+---------------------------+
|  3  |SEVER Franc, 1948    |Krtince 12, Podplat    |
+---------+-------------------------+---------------------------+
|  4  |JESENKO Žiga, 1994    |Pijovci 22, Šmarje pri   |
|     |             |Jelšah           |
+---------+-------------------------+---------------------------+
5. Izid volitev v svet Krajevne skupnosti Sladka Gora
V krajevni skupnosti se voli 7 članov. Občinska volilna komisija je ugotovila, da so bili izvoljeni naslednji kandidati:
+---------+-------------------------+---------------------------+
| Vol.  | Priimek in ime, rojen | Naslov stalnega bivališča |
| enota |             |              |
+---------+-------------------------+---------------------------+
|  1  |NOVAK Franc, 1958    |Pijovci 65, Šmarje pri   |
|     |             |Jelšah           |
+---------+-------------------------+---------------------------+
|  1  |NOVAK Marko, 1977    |Nova vas 3, Šmarje pri   |
|     |             |Jelšah           |
+---------+-------------------------+---------------------------+
|  1  |NUNČIČ Martin, 1958   |Nova vas 13, Šmarje pri  |
|     |             |Jelšah           |
+---------+-------------------------+---------------------------+
|  2  |KAMPLET Stanislav, 1971 |Polžanska Gorca 21, Šmarje |
|     |             |pri Jelšah         |
+---------+-------------------------+---------------------------+
|  2  |MAJCEN (Janko) Janez,  |Polžanska vas 11, Šmarje  |
|     |1955           |pri Jelšah         |
+---------+-------------------------+---------------------------+
|  2  |ČEBULAR Anita, 1983   |Polžanska Gorca 1, Šmarje |
|     |             |pri Jelšah         |
+---------+-------------------------+---------------------------+
|  3  |TRATENŠEK Jože, 1973   |Pečica 37, Podplat     |
+---------+-------------------------+---------------------------+
6. Izid volitev v svet Krajevne skupnosti Sveti Štefan
V krajevni skupnosti se voli 7 članov. Občinska volilna komisija je ugotovila, da so bili izvoljeni naslednji kandidati:
+---------+-------------------------+---------------------------+
|  Vol. | Priimek in ime, rojen | Naslov stalnega bivališča |
| enota |             |              |
+---------+-------------------------+---------------------------+
|  1  |ŽABERL Ivan, 1968    |Grobelce 17, Sveti Štefan |
+---------+-------------------------+---------------------------+
|  2  |ŠTANCER Janez, 1982   |Sveti Štefan 34, Sveti   |
|     |             |Štefan           |
+---------+-------------------------+---------------------------+
|  3  |SMOLE Urban, 1987    |Brezje 9, Sveti Štefan   |
+---------+-------------------------+---------------------------+
|  4  |MUŽERLIN Rajko, 1984   |Babna Reka 23, Loka pri  |
|     |             |Žusmu           |
+---------+-------------------------+---------------------------+
|  5  |LORGER Drago, 1983    |Babna Gora 34b, Sveti   |
|     |             |Štefan           |
+---------+-------------------------+---------------------------+
|  6  |BRAČKO Mitja, 1983    |Babna Brda 27a, Sveti   |
|     |             |Štefan           |
+---------+-------------------------+---------------------------+
|  7  |SMOLE Branislav, 1979  |Bukovje v Babni Gori 14,  |
|     |             |Sveti Štefan        |
+---------+-------------------------+---------------------------+
7. Izid volitev v svet Krajevne skupnosti Šentvid pri Grobelnem
V krajevni skupnosti se voli 13 članov. Občinska volilna komisija je ugotovila, da so bili izvoljeni naslednji kandidati:
+---------+--------------------------+--------------------------+
|  Vol. | Priimek in ime, rojen  |Naslov stalnega bivališča |
| enota |             |             |
+---------+--------------------------+--------------------------+
|  1  |PALIR Marjan, 1961    |Šentvid 39, Grobelno   |
+---------+--------------------------+--------------------------+
|  1  |ŽOGAN Branislav, 1960   |Šentvid 3, Grobelno    |
+---------+--------------------------+--------------------------+
|  2  |ŽOGAN Matej, 1977     |Bodrišna vas 11, Grobelno |
+---------+--------------------------+--------------------------+
|  3  |KRULEC VIDOVIČ Benja,   |Spodnja Ponkvica 8b,   |
|     |1979           |Grobelno         |
+---------+--------------------------+--------------------------+
|  4  |JEZOVŠEK Boris, 1978   |Spodnje Selce 5, Grobelno |
+---------+--------------------------+--------------------------+
|  5  |ROMIH Matej, 1988     |Gornja vas 8a, Grobelno  |
+---------+--------------------------+--------------------------+
|  6  |JECL Jožef, 1948     |Bodrež 2a, Grobelno    |
+---------+--------------------------+--------------------------+
|  7  |JECL Peter, 1966     |Platinovec 18a, Grobelno |
+---------+--------------------------+--------------------------+
|  8  |GOLOB Brigita, 1977    |Završe 1, Grobelno    |
+---------+--------------------------+--------------------------+
|  9  |HORVAT Franc, 1962    |Grobelno 44, Grobelno   |
+---------+--------------------------+--------------------------+
|  9  |KINCEL Jože, 1973     |Grobelno 21, Grobelno   |
+---------+--------------------------+--------------------------+
|  10  |GOLEŽ Stanka, 1962    |Rakovec 8, Grobelno    |
+---------+--------------------------+--------------------------+
|  11  |KRAMER Marko, 1974    |Lipovec 5, Grobelno    |
+---------+--------------------------+--------------------------+
8. Izid volitev v svet Krajevne skupnosti Šmarje pri Jelšah
V krajevni skupnosti se voli 15 članov. Občinska volilna komisija je ugotovila, da so bili izvoljeni naslednji kandidati:
+---------+--------------------------+--------------------------+
|  Vol. | Priimek in ime, rojen  |Naslov stalnega bivališča |
| enota |             |             |
+---------+--------------------------+--------------------------+
|  1  |ČUJEŠ Jože, 1965     |Celjska cesta 24, Šmarje |
|     |             |pri Jelšah        |
+---------+--------------------------+--------------------------+
|  1  |SEIDL Aleš, 1971     |Ulica na Livado 6, Šmarje |
|     |             |pri Jelšah        |
+---------+--------------------------+--------------------------+
|  2  |ŠRAMEL Terezija, 1945   |Rimska cesta 33, Šmarje  |
|     |             |pri Jelšah        |
+---------+--------------------------+--------------------------+
|  2  |KAMENŠEK Marija, 1935   |Zelena ulica 1, Šmarje pri|
|     |             |Jelšah          |
+---------+--------------------------+--------------------------+
|  3  |PAJK Primož, 1985     |Dvor 17, Šmarje pri Jelšah|
+---------+--------------------------+--------------------------+
|  4  |NOVAK Štefan, 1963    |Sotensko 1a, Šmarje pri  |
|     |             |Jelšah          |
+---------+--------------------------+--------------------------+
|  5  |DEČMAN Vinko, 1963    |Močle 12, Šmarje pri   |
|     |             |Jelšah          |
+---------+--------------------------+--------------------------+
|  6  |ANOŠEK Mirjana, 1978   |Globoko 12, Šmarje pri  |
|     |             |Jelšah          |
+---------+--------------------------+--------------------------+
|  7  |MISJA Jože, 1970     |Predel 22, Šmarje pri   |
|     |             |Jelšah          |
+---------+--------------------------+--------------------------+
|  8  |CVETKO Vinko, 1955    |Bobovo 19a, Šmarje pri  |
|     |             |Jelšah          |
+---------+--------------------------+--------------------------+
|  9  |ORAČ Janko, 1953     |Predenca 9, Šmarje pri  |
|     |             |Jelšah          |
+---------+--------------------------+--------------------------+
|  10  |PODHRAŠKI Marjan, 1981  |Dragomilo 1, Šmarje pri  |
|     |             |Jelšah          |
+---------+--------------------------+--------------------------+
|  11  |BORŠIČ Janez, 1957    |Brecljevo 21a, Šmarje pri |
|     |             |Jelšah          |
+---------+--------------------------+--------------------------+
|  12  |HOSTNIK Štefan, 1967   |Ješovec 11, Šmarje pri  |
|     |             |Jelšah          |
+---------+--------------------------+--------------------------+
|  13  |TACER Ivan, 1961     |Koretno 5, Šmarje pri   |
|     |             |Jelšah          |
+---------+--------------------------+--------------------------+
9. Izid volitev v svet Krajevne skupnosti Tinsko
V krajevni skupnosti se voli 5 članov. Občinska volilna komisija je ugotovila, da so bili izvoljeni naslednji kandidati:
+----------+------------------------+---------------------------+
|  Vol.  | Priimek in ime, rojen | Naslov stalnega bivališča |
| enota  |            |              |
+----------+------------------------+---------------------------+
|  1   |TOPLIŠEK Mitja, 1974  |Spodnje Tinsko 6, Loka pri |
|     |            |Žusmu           |
+----------+------------------------+---------------------------+
|  1   |NAMURŠ Vida, 1963    |Spodnje Tinsko 9, Loka pri |
|     |            |Žusmu           |
+----------+------------------------+---------------------------+
|  1   |KRAŠOVEC Miran, 1968  |Spodnje Tinsko 13, Loka pri|
|     |            |Žusmu           |
+----------+------------------------+---------------------------+
|  2   |BOSNAR Darinka, 1976  |Zgornje Tinsko 27, Loka pri|
|     |            |Žusmu           |
+----------+------------------------+---------------------------+
|  2   |DRAME Štefka, 1975   |Zgornje Tinsko 44, Loka pri|
|     |            |Žusmu           |
+----------+------------------------+---------------------------+
10. Izid volitev v svet Krajevne skupnosti Zibika
V krajevni skupnosti se voli 9 članov. Občinska volilna komisija je ugotovila, da so bili izvoljeni naslednji kandidati:
+----------+------------------------+---------------------------+
|  Vol.  | Priimek in ime, rojen | Naslov stalnega bivališča |
| enota  |            |              |
+----------+------------------------+---------------------------+
|  1   |KETIŠ Marko, 1968    |Zibika 45a, Pristava pri  |
|     |            |Mestinju          |
+----------+------------------------+---------------------------+
|  1   |BELE Janez, 1964    |Zibika 31, Pristava pri  |
|     |            |Mestinju          |
+----------+------------------------+---------------------------+
|  2   |PEVEC Emil, 1963    |Zibiška vas 15, Pristava  |
|     |            |pri Mestinju        |
+----------+------------------------+---------------------------+
|  3   |KOČAR Anton, 1971    |Pustike 3, Pristava pri  |
|     |            |Mestinju          |
+----------+------------------------+---------------------------+
|  4   |VRBEK Anton, 1954    |Bezgovica 1, Pristava pri |
|     |            |Mestinju          |
+----------+------------------------+---------------------------+
|  5   |OČKO Marko, 1978    |Škofija 19a, Pristava pri |
|     |            |Mestinju          |
+----------+------------------------+---------------------------+
|  6   |ORAČ Jernej, 1990    |Vršna vas 13, Pristava pri |
|     |            |Mestinju          |
+----------+------------------------+---------------------------+
|  7   |VAHEN Rafael, 1980   |Strtenica 4, Pristava pri |
|     |            |Mestinju          |
+----------+------------------------+---------------------------+
|  8   |ZALOŽNIK Anton, 1974  |Orehovec 6, Pristava pri  |
|     |            |Mestinju          |
+----------+------------------------+---------------------------+
D.
Občinska volilna komisija je ugotovila, da so volitve dne 5. 10. 2014 potekale v skladu z veljavno zakonodajo in soglasno sprejela to poročilo na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08 in 83/12).
Št. 040-0001/2014-14
Šmarje pri Jelšah, dne 7. oktobra 2014
Predsednica
Občinske volilne komisije
Občine Šmarje pri Jelšah
Simona Dobnik l.r.

AAA Zlata odličnost