Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2014 z dne 13. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2014 z dne 13. 10. 2014

Kazalo

3016. Sklep o ukinitvi statusa družbene lastnine v splošni rabi, stran 8080.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 24/10) je Občinski svet Občine Kozje na 26. redni seji dne 2. 10. 2014 sprejel naslednji
S K L E P
I.
Ukine se status družbene lastnine v splošni rabi na zemljišču parc. št. 1750/2, 1742/10, 1742/12, 1752/9, 1761/1, vse k.o. 1235 – Drensko Rebro.
II.
Ukine se status družbene lastnine v splošni rabi na zemljišču parc. št. 1411/7, 1411/6, 1411/8, vse k.o. 1242 – Kozje.
III.
Ukine se status družbene lastnine v splošni rabi na zemljišču parc. št. 1211/2, 1211/3, vse k.o. 1243 – Vetrnik.
IV.
Na nepremičninah iz I. in II. točke tega sklepa se vknjiži lastninska pravica v korist Občine Kozje.
V.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0005/2011-26/04
Kozje, dne 2. oktobra 2014
Župan
Občine Kozje
Dušan Andrej Kocman l.r.

AAA Zlata odličnost