Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2014 z dne 13. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2014 z dne 13. 10. 2014

Kazalo

3019. Poročilo o izidu rednih volitev župana Mestne občine Ljubljana, stran 8082.

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) je Volilna komisija Mestne občine Ljubljana na 41. seji dne 10. 10. 2014 sprejela
P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev župana Mestne občine Ljubljana
I.
1. Na volitvah dne 5. 10. 2014 je imelo pravico voliti župana, ki se voli na podlagi splošne volilne pravice, 228.635 volivcev, pri čemer je bilo 228.634 volivcev, ki so vpisani v volilne imenike, ter 1 volivec, ki je glasoval s potrdilom pristojnega organa, ker ni bil vpisan v volilni imenik.
2. Na podlagi splošne volilne pravice je glasovalo skupaj 82.131 volivcev ali 35,92 % volivcev, ki so imeli pravico voliti.
Od števila volivcev, ki so glasovali, je:
– 1 glasoval s potrdilom, ostali so bili vpisani v volilne imenike.
II.
1. Na volitvah župana dne 5. 10. 2014, ki se ga voli na podlagi splošne volilne pravice, je bilo oddanih 82.054 glasovnic.
2. Neveljavnih je bilo 1.797 glasovnic, ker so bile prazne ali volja volivca ni bila jasno izražena.
3. Veljavnih glasovnic je bilo 80.257.
III.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
+----------+-------------------------------+--------+-------+
| Zap. št. |Kandidat            |  Št. |  %  |
|     |                | glasov |glasov |
+----------+-------------------------------+--------+-------+
|  1.  |ALEŠ AVBREHT          | 3869 | 4.82 |
+----------+-------------------------------+--------+-------+
|  2.  |BORISLAV ŽULJ         |  462 | 0.58 |
+----------+-------------------------------+--------+-------+
|  3.  |IRENA KUNTARIČ HRIBAR     | 1468 | 1.83 |
+----------+-------------------------------+--------+-------+
|  4.  |JOŽEF JARH           |  149 | 0.19 |
+----------+-------------------------------+--------+-------+
|  5.  |MARIJA HORVAT         |  757 | 0.94 |
+----------+-------------------------------+--------+-------+
|  6.  |MIHAEL JAZBINŠEK        | 3344 | 4.17 |
+----------+-------------------------------+--------+-------+
|  7.  |ZMAGO JELINČIČ PLEMENITI    | 2249 | 2.80 |
+----------+-------------------------------+--------+-------+
|  8.  |MARTINA VALENČIČ        |  222 | 0.28 |
+----------+-------------------------------+--------+-------+
|  9.  |NATAŠA SUKIČ          | 2226 | 2.77 |
+----------+-------------------------------+--------+-------+
|  10.  |GREGOR ŠKERL          |  762 | 0.95 |
+----------+-------------------------------+--------+-------+
|  11.  |DAMJAN DAMJANOVIČ       | 18576 | 23.15 |
+----------+-------------------------------+--------+-------+
|  12.  |ZORAN JANKOVIĆ         | 46173 | 57.53 |
+----------+-------------------------------+--------+-------+
IV.
Volilna komisija Mestne občine Ljubljana je skladno s 107. členom Zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da je za župana Mestne občine Ljubljana izvoljen:
Zoran JANKOVIĆ, rojen 1. 1. 1953, Vinterca 55, Ljubljana,
ki je na glasovanju 5. 10. 2014 prejel večino veljavnih glasov volivcev, ki so glasovali.
V.
Poročilo o izidu volitev se pošlje županu Mestne občine Ljubljana Zoranu Jankoviću, Državni volilni komisiji ter predstavnikom list kandidatov za župana.
Izid volitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-3377/2014-1
Ljubljana, dne 10. oktobra 2014
Breda Razdevšek l.r.
Predsednica
 
ČLANI:
 
Vladimir Kočevar l.r.
Sašo Matas l.r.
Blaž Košorok
Jože Ruparčič l.r.
dr. Tjaša Strobelj
Katarina Krivec

AAA Zlata odličnost