Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2014 z dne 13. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2014 z dne 13. 10. 2014

Kazalo

3036. Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne skupnosti Trnovo, stran 8103.

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) je Volilna komisija Mestne občine Ljubljana na 41. seji dne 10. 10. 2014 sprejela
P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne skupnosti Trnovo
I.
Volilna komisija Mestne občine Ljubljana je na podlagi zapisnika Volilne komisije Četrtne skupnosti Trnovo ugotovila:
1. Na volitvah dne 5. 10. 2014 je imelo pravico voliti 15 članov Sveta Četrtne skupnosti Trnovo, ki se voli na podlagi splošne volilne pravice 12.739 volivcev, pri čemer so bili vsi vpisani v volilni imenik.
2. Na podlagi splošne volilne pravice je glasovalo skupaj 4.695 volivcev ali 36,00% volivcev, ki so imeli pravico voliti.
II.
1. Za izvolitev 15 članov Sveta Četrtne skupnosti Trnovo, ki se jih izvoli na podlagi splošne volilne pravice, je bilo oddanih 4.693 glasovnic.
2. Neveljavnih je bilo 143 glasovnic, ker so bile prazne ali volja volivca ni bila jasno izražena.
3. Veljavnih glasovnic je bilo 4.550.
III.
1. Posamezne liste kandidatov so prejele naslednje število glasov:
+-------+-------------------------------------+--------+--------+
|    |Ime liste              | Št.  |% glasov|
|    |                   | glasov |    |
+-------+-------------------------------------+--------+--------+
|  1. |LISTA ZORANA JANKOVIĆA        | 1948 | 42.81 |
+-------+-------------------------------------+--------+--------+
|  2. |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS | 667  | 14.66 |
+-------+-------------------------------------+--------+--------+
|  3. |ZDRUŽENA LEVICA (DSD, IDS, TRS)   | 356  | 7.82 |
+-------+-------------------------------------+--------+--------+
|  4. |SOLIDARNOST             |  45  | 0.99 |
+-------+-------------------------------------+--------+--------+
|  5. |ZELENA KOALICIJA           | 106  | 2.33 |
+-------+-------------------------------------+--------+--------+
|  6. |SMC – STRANKA MIRA CERARJA      | 569  | 12.51 |
+-------+-------------------------------------+--------+--------+
|  7. |ZELENI SLOVENIJE, ZELENI LJUBLJANE  | 102  | 2.24 |
+-------+-------------------------------------+--------+--------+
|  8. |SOCIALNI DEMOKRATI – SD       | 307  | 6.75 |
+-------+-------------------------------------+--------+--------+
|  9. |SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA    |  53  | 1.16 |
+-------+-------------------------------------+--------+--------+
| 10. |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI | 245  | 5.38 |
+-------+-------------------------------------+--------+--------+
| 11. |DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA     | 152  | 3.34 |
|    |UPOKOJENCEV SLOVENIJE        |    |    |
+-------+-------------------------------------+--------+--------+
2. Na podlagi 14. člena Zakona o lokalnih volitvah pripada listam naslednje število mandatov:
+-------+----------------------------------------+-----------+
|    |Ime liste                |  Št.  |
|    |                    | mandatov |
+-------+----------------------------------------+-----------+
| 1.  |LISTA ZORANA JANKOVIĆA         |   8   |
+-------+----------------------------------------+-----------+
| 2.  |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS   |   2   |
+-------+----------------------------------------+-----------+
| 3.  |ZDRUŽENA LEVICA (DSD, IDS, TRS)     |   1   |
+-------+----------------------------------------+-----------+
| 4.  |SOLIDARNOST               |   0   |
+-------+----------------------------------------+-----------+
| 5.  |ZELENA KOALICIJA            |   0   |
+-------+----------------------------------------+-----------+
| 6.  |SMC – STRANKA MIRA CERARJA       |   2   |
+-------+----------------------------------------+-----------+
| 7.  |ZELENI SLOVENIJE, ZELENI LJUBLJANE   |   0   |
+-------+----------------------------------------+-----------+
| 8.  |SOCIALNI DEMOKRATI – SD         |   1   |
+-------+----------------------------------------+-----------+
| 9.  |SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA      |   0   |
+-------+----------------------------------------+-----------+
| 10. |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI  |   1   |
+-------+----------------------------------------+-----------+
| 11. |DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV|   0   |
|    |SLOVENIJE                |      |
+-------+----------------------------------------+-----------+
3. Glede na to, da nihče od kandidatov ni dobil zadostnega števila preferenčnih glasov za dodelitev mandata na podlagi preferenčnih glasov, se skladno z 18. členom Zakona o lokalnih volitvah mandati dodelijo kandidatom po vrstnem redu na listah, ki so navedene po vrstnem redu glede na število dobljenih glasov.
 
1. LISTA ZORANA JANKOVIĆA
1. ŽIGA OVEN
2. BARBARA BREČKO
3. BLAŽ LOZEJ
4. EMA KOZAR
5. JANI FINŽGAR
6. POLONA KOLENC
7. FRANJO LEVAČIĆ
8. LONJA TJAŠA TAVČAR
 
2. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
1. DR. MILAN OROŽEN ADAMIČ
2. NATAŠA PIVČEVIČ
 
3. ZDRUŽENA LEVICA (DSD, IDS, TRS)
1. MITJA V. BAVDAŽ
 
4. SMC – STRANKA MIRA CERARJA
1. TATJANA ARRIGLER
2. ANDREJ KLEMENC
 
5. SOCIALNI DEMOKRATI – SD
1. MILAN OVNIČ
 
6. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
1. BOŠTJAN ZADNIKAR
IV.
Člani, izvoljeni v Svet Četrtne skupnosti Trnovo na volitvah 5. 10. 2014, so:
1. ŽIGA OVEN, roj. 28. 8. 1989, LJUBLJANA, CESTA DVEH CESARJEV 11
2. BARBARA BREČKO, roj. 27. 1. 1972, LJUBLJANA, CESTA NA LOKO 37
3. BLAŽ LOZEJ, roj. 11. 6. 1989, LJUBLJANA, ŠVABIĆEVA ULICA 7
4. EMA KOZAR, roj. 28. 12. 1967, LJUBLJANA, CESTA NA LOKO 19
5. JANI FINŽGAR, roj. 9. 12. 1956, LJUBLJANA, MIVKA 40
6. POLONA KOLENC, roj. 15. 12. 1981, LJUBLJANA, KRAKOVSKA ULICA 6
7. FRANJO LEVAČIĆ, roj. 13. 4. 1944, LJUBLJANA, KRIMSKA ULICA 7
8. LONJA TJAŠA TAVČAR, roj. 10. 10. 1994, LJUBLJANA, POD HRASTI 71
9. DR. MILAN OROŽEN ADAMIČ, roj. 26. 3. 1946, LJUB­LJANA, STARETOVA ULICA 16
10. NATAŠA PIVČEVIČ, roj. 6. 9. 1952, LJUBLJANA, DEVINSKA 7
11. MITJA V. BAVDAŽ, roj. 27. 4. 1980, LJUBLJANA, POD BUKVAMI 60
12. TATJANA ARRIGLER, roj. 30. 1. 1954, LJUBLJANA, ZIHERLOVA ULICA 8
13. ANDREJ KLEMENC, roj. 13. 1. 1962, LJUBLJANA, DEVINSKA ULICA 9
14. MILAN OVNIČ, roj. 1. 9. 1948, LJUBLJANA, ZIHERLOVA ULICA 10
15. BOŠTJAN ZADNIKAR, roj. 3. 8. 1966, LJUBLJANA, TRNOVSKA ULICA 8
V.
Poročilo o izidu volitev se pošlje županu Mestne občine Ljubljana Zoranu Jankoviću, Državni volilni komisiji ter predstavnikom list kandidatov za člane Sveta Četrtne skupnosti Trnovo.
Izid volitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-337/2014-18
Ljubljana, dne 10. oktobra 2014
Breda Razdevšek l.r.
Predsednica
 
ČLANI:
 
Vladimir Kočevar l.r.
Sašo Matas l.r.
Blaž Košorok
Jože Ruparčič l.r.
dr. Tjaša Strobelj
Katarina Krivec

AAA Zlata odličnost