Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2014 z dne 13. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2014 z dne 13. 10. 2014

Kazalo

3022. Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne skupnosti Center, stran 8086.

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) je Volilna komisija Mestne občine Ljubljana na 41. seji dne 10. 10. 2014 sprejela
P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne skupnosti Center
I.
Volilna komisija Mestne občine Ljubljana je na podlagi zapisnika Volilne komisije Četrtne skupnosti Center ugotovila:
1. Na volitvah dne 5. 10. 2014 je imelo pravico voliti 17 članov Sveta Četrtne skupnosti Center, ki se voli na podlagi splošne volilne pravice 20.256 volivcev, pri čemer so bili vsi vpisani v volilni imenik.
2. Na podlagi splošne volilne pravice je glasovalo skupaj 7.825 volivcev ali 38,63 % volivcev, ki so imeli pravico voliti.
II.
1. Za izvolitev 17 članov Sveta Četrtne skupnosti Center, ki se jih izvoli na podlagi splošne volilne pravice, je bilo oddanih 7.811 glasovnic.
2. Neveljavnih je bilo 266 glasovnic, ker so bile prazne ali volja volivca ni bila jasno izražena.
3. Veljavnih glasovnic je bilo 7.545.
III.
1. Posamezne liste kandidatov so prejele naslednje število glasov:
+------+--------------------------------------+---------+-------+
|   |Ime liste               |  Št.  |  %  |
|   |                   | glasov |glasov |
+------+--------------------------------------+---------+-------+
| 1. |LISTA ZORANA JANKOVIĆA        |  3161 | 41.90 |
+------+--------------------------------------+---------+-------+
| 2. |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS  |  997  | 13.21 |
+------+--------------------------------------+---------+-------+
| 3. |LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE    |  35  | 0.46 |
+------+--------------------------------------+---------+-------+
| 4. |ZDRUŽENA LEVICA (DSD, IDS, TRS)    |  792  | 10.50 |
+------+--------------------------------------+---------+-------+
| 5. |SOLIDARNOST              |  178  | 2.36 |
+------+--------------------------------------+---------+-------+
| 6. |ZELENA KOALICIJA           |  282  | 3.74 |
+------+--------------------------------------+---------+-------+
| 7. |SMC – STRANKA MIRA CERARJA      |  864  | 11.45 |
+------+--------------------------------------+---------+-------+
| 8. |SOCIALNI DEMOKRATI – SD        |  408  | 5.41 |
+------+--------------------------------------+---------+-------+
| 9. |SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA     |  113  | 1.50 |
+------+--------------------------------------+---------+-------+
| 10. |NOVA SLOVENIJA            |  537  | 7.12 |
|   |– KRŠČANSKI DEMOKRATI         |     |    |
+------+--------------------------------------+---------+-------+
| 11. |DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA     |  178  | 2.36 |
|   |UPOKOJENCEV SLOVENIJE         |     |    |
+------+--------------------------------------+---------+-------+
2. Na podlagi 14. člena Zakona o lokalnih volitvah pripada listam naslednje število mandatov:
+--------+-------------------------------------------+----------+
|    |Ime liste                 | Št. mand.|
+--------+-------------------------------------------+----------+
|  1.  |LISTA ZORANA JANKOVIĆA           |   9  |
+--------+-------------------------------------------+----------+
|  2.  |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS    |   3  |
+--------+-------------------------------------------+----------+
|  3.  |LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE      |   0  |
+--------+-------------------------------------------+----------+
|  4.  |ZDRUŽENA LEVICA (DSD, IDS, TRS)      |   1  |
+--------+-------------------------------------------+----------+
|  5.  |SOLIDARNOST                |   0  |
+--------+-------------------------------------------+----------+
|  6.  |ZELENA KOALICIJA              |   0  |
+--------+-------------------------------------------+----------+
|  7.  |SMC – STRANKA MIRA CERARJA         |   2  |
+--------+-------------------------------------------+----------+
|  8.  |SOCIALNI DEMOKRATI – SD          |   1  |
+--------+-------------------------------------------+----------+
|  9.  |SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA       |   0  |
+--------+-------------------------------------------+----------+
| 10.  |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI    |   1  |
+--------+-------------------------------------------+----------+
| 11.  |DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA        |   0  |
|    |UPOKOJENCEV SLOVENIJE           |     |
+--------+-------------------------------------------+----------+
3. Glede na to, da nihče od kandidatov ni dobil zadostnega števila preferenčnih glasov za dodelitev mandata na podlagi preferenčnih glasov, se skladno z 18. členom Zakona o lokalnih volitvah mandati dodelijo kandidatom po vrstnem redu na listah, ki so navedene po vrstnem redu glede na število dobljenih glasov.
 
1. LISTA ZORANA JANKOVIĆA
1. BLAŽ NAHTIGAL
2. VESNA ŠKRINJAR PEVC
3. PETER KAUČIČ
4. MATEJA ŠPAN
5. DR. SAVIN JOGAN
6. ŽIVA PLOJ PERŠUH
7. DAVID CERAR
8. VESNA OBRADOVIĆ
9. UROŠ KAUČIČ
 
2. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
1. OMAR HANUNA
2. MARIJA KOBE
3. SIMON KUZMA
 
3. ZDRUŽENA LEVICA (DSD, IDS, TRS)
1. IRENA BENEDIK
 
4. SMC – STRANKA MIRA CERARJA
1. DR. VOJKO KILAR
2. POLONA MEŽAN
 
5. SOCIALNI DEMOKRATI – SD
1. GORAN ISKRIĆ
 
6. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
1. BOŽIDAR HUMAR
IV.
Člani, izvoljeni v Svet Četrtne skupnosti Center na volitvah 5. 10. 2014, so:
+---+---------+------------+------------+---------------+----+---------+
| 1.|BLAŽ   |NAHTIGAL  |23. 1. 1984 |PRIJATELJEVA  | 21 |Ljubljana|
|  |     |      |      |ULICA     |  |     |
+---+---------+------------+------------+---------------+----+---------+
| 2.|VESNA  |ŠKRINJAR  |27. 4. 1956 |GRABLOVIČEVA  | 26 |Ljubljana|
|  |     |PEVC    |      |ULICA     |  |     |
+---+---------+------------+------------+---------------+----+---------+
| 3.|PETER  |KAUČIČ   |1. 4. 1946 |TRUBARJEVA   | 89 |Ljubljana|
|  |     |      |      |CESTA     |  |     |
+---+---------+------------+------------+---------------+----+---------+
| 4.|MATEJA  |ŠPAN    |8. 9. 1968 |ILIRSKA ULICA | 28 |Ljubljana|
+---+---------+------------+------------+---------------+----+---------+
| 5.|DR. SAVIN|JOGAN    |4. 7. 1937 |POLJANSKA   | 19 |Ljubljana|
|  |     |      |      |CESTA     |  |     |
+---+---------+------------+------------+---------------+----+---------+
| 6.|ŽIVA   |PLOJ PERŠUH |2. 3. 1977 |SLOMŠKOVA   | 13 |Ljubljana|
|  |     |      |      |ULICA     |  |     |
+---+---------+------------+------------+---------------+----+---------+
| 7.|DAVID  |CERAR    |4. 4. 1978 |WOLFOVA ULICA | 3 |Ljubljana|
+---+---------+------------+------------+---------------+----+---------+
| 8.|VESNA  |OBRADOVIĆ  |2. 8. 1985 |NJEGOŠEVA   | 7 |Ljubljana|
|  |     |      |      |CESTA     |  |     |
+---+---------+------------+------------+---------------+----+---------+
| 9.|UROŠ   |KAUČIČ   |22. 9. 1981 |TRUBARJEVA   | 89 |Ljubljana|
|  |     |      |      |CESTA     |  |     |
+---+---------+------------+------------+---------------+----+---------+
|10.|OMAR   |HANUNA   |25. 4. 1968 |JAKOPIČEVA   | 6 |Ljubljana|
+---+---------+------------+------------+---------------+----+---------+
|11.|MARIJA  |KOBE    |5. 2. 1945 |STARE PRAVDE  | 5 |Ljubljana|
+---+---------+------------+------------+---------------+----+---------+
|12.|SIMON  |KUZMA    |17. 12. 1972|ŠLAJMERJEVA  | 1a |Ljubljana|
+---+---------+------------+------------+---------------+----+---------+
|13.|IRENA  |BENEDIK   |17. 10. 1952|CIRIL-METODOV | 11 |Ljubljana|
|  |     |      |      |TRG      |  |     |
+---+---------+------------+------------+---------------+----+---------+
|14.|DR. VOJKO|KILAR    |29. 5. 1963 |RESLJEVA CESTA | 24 |Ljubljana|
+---+---------+------------+------------+---------------+----+---------+
|15.|POLONA  |MEŽAN    |5. 2. 1971 |KOLODVORSKA  |16a |Ljubljana|
|  |     |      |      |ULICA     |  |     |
+---+---------+------------+------------+---------------+----+---------+
|16.|GORAN  |ISKRIĆ   |27. 6. 1948 |PETKOVŠKOVO  | 23 |Ljubljana|
|  |     |      |      |NABREŽJE    |  |     |
+---+---------+------------+------------+---------------+----+---------+
|17.|BOŽIDAR |HUMAR    |7. 11. 1955 |KOTNIKOVA   | 20 |Ljubljana|
|  |     |      |      |ULICA     |  |     |
+---+---------+------------+------------+---------------+----+---------+
V.
Poročilo o izidu volitev se pošlje županu Mestne občine Ljubljana Zoranu Jankoviću, Državni volilni komisiji ter predstavnikom list kandidatov za člane Sveta Četrtne skupnosti Center.
Izid volitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-337/2014-4
Ljubljana, dne 10. oktobra 2014
Breda Razdevšek l.r.
Predsednica
 
ČLANI:
 
Vladimir Kočevar l.r.
Sašo Matas l.r.
Blaž Košorok
Jože Ruparčič l.r.
dr. Tjaša Strobelj
Katarina Krivec

AAA Zlata odličnost