Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2014 z dne 13. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2014 z dne 13. 10. 2014

Kazalo

3008. Zbir aktivnosti v lekarniški dejavnosti, stran 8072.

Na podlagi 38. in 39. člena Zakona o lekarniški dejavnosti in 4. člena Statuta Lekarniške zbornice Slovenije, je Skupščina lekarniške zbornice Slovenije, na 33. zasedanju, dne 27. 11. 2013, skladno z 9. členom člena Statuta Lekarniške zbornice Slovenije, sprejela dokument z naslovom
Z B I R A K T I V N O S T I V L E K A R N I Š K I D E J A V N O S T I
I. PRESKRBA Z ZDRAVILI
NABAVA
Opredelitev: nabava vključuje načrtovanje in izvedbo (zajete so vse aktivnosti do oddaje naročila).
K njej sodijo:
– priprava internih strokovnih standardov kot merilo za izbor
– priprava in izvedba farmakoekonomskih analiz kot merilo za izbor
– priprava načrtov nabave za določena časovna obdobja na podlagi internih standardov, poslovnih rezultatov ter strategije ustanove
– priprava postopkov nabave po veljavnih predpisih
– izvedba postopkov nabave po veljavnih predpisih
– priprava in izvedba postopkov za interventni uvoz zdravil v skladu s področnimi zakonskimi določili (velja le za zdravila)
– preverjanje skladnosti dobaviteljev z zahtevami področne zakonodaje
– preverjanje skladnosti zdravil z zahtevami področne zakonodaje
– preverjanje skladnosti zdravil z internimi standardi in veljavnimi predpisi
– priprava in izvedba konkretnega naročila za zdravila
– vodenje predpisane strokovne dokumentacije
– vodenje predpisane poslovne dokumentacije
PREVZEM
Opredelitev: prevzem je količinski, kakovostni in administrativni.
K njemu sodijo:
– količinski prevzem po veljavnih predpisih
– kakovostni prevzem po veljavnih predpisih
– kakovostni prevzem zdravil z narkotičnimi in psihotropnimi snovmi po veljavnih predpisih (velja za zdravila in farmacevtske snovi)
– preverjanje skladnosti z internimi standardi in veljavnimi predpisi
– ocena potrebe o sprožitvi reklamacije
– priprava postopka reklamacije
– izpeljava postopka reklamacije
– vodenje predpisane strokovne dokumentacije
– vodenje predpisane poslovne dokumentacije
SHRANJEVANJE
K njemu sodijo:
– zagotavljanje pogojev za shranjevanje farmacevtskih substanc po veljavnih predpisih in zahtevah v lekarni
– vzdrževanje pogojev za shranjevanje farmacevtskih substanc po veljavnih predpisih in zahtevah v lekarni
– zagotavljanje pogojev za shranjevanje zdravil po veljavnih predpisih in zahtevah v lekarni
– vzdrževanje pogojev za shranjevanje zdravil po veljavnih predpisih in zahtevah v lekarni
– zagotavljanje pogojev za shranjevanje zdravil po veljavnih predpisih in zahtevah na vseh lokacijah v zdravstvenih in socialnih ustanovah (velja za zdravila in farmacevtske snovi)
– vzdrževanje pogojev za shranjevanje zdravil po veljavnih predpisih in zahtevah na vseh lokacijah v zdravstvenih in socialno-varstvenih ustanovah (velja za zdravila in farmacevtske snovi)
– zagotavljanje in vzdrževanje hladne verige po veljavnih predpisih in zahtevah (velja le za zdravila)
– vodenje zalog v skladu z dobrimi praksami in zahtevami materialnega poslovanja
– vodenje predpisane strokovne dokumentacije
– vodenje predpisane poslovne dokumentacije
IZDELAVA MAGISTRALNIH PRIPRAVKOV
Opredelitev: izdelava magistralnega pripravka vključuje preračun odmerkov, količin, izbiro tehnološkega postopka, izvedbo tehnološkega postopka za izdelavo farmacevtske oblike, izbiro ovojnine, pakiranje in označevanje ter pripravo navodila za uporabo.
K njej sodijo:
– zagotavljanje pogojev za izdelavo magistralnih pripravkov po veljavnih predpisih
– vzdrževanje pogojev za izdelavo magistralnih pripravkov po veljavnih predpisih
– zagotavljanje posebnih pogojev za izdelavo magistralnih pripravkov po veljavnih predpisih
– vzdrževanje posebnih pogojev za izdelavo magistralnih pripravkov po veljavnih predpisih
– izdelava magistralnih pripravkov po kodeksu, internih in veljavnih predpisih
– izdelava magistralnih pripravkov pod posebnimi pogoji po kodeksu, internih in veljavnih predpisih
– priprava navodil ter nadzor nad pripravo zdravil za aplikacijo na bolniških oddelkih in v ambulantah
– vodenje predpisane strokovne dokumentacije
– vodenje predpisane poslovne dokumentacije
IZDELAVA GALENSKIH IZDELKOV
Opredelitev: izdelava galenskega izdelka vključuje preračun odmerkov, količin, izbiro tehnološkega postopka, izvedbo tehnološkega postopka za izdelavo farmacevtske oblike, izbiro ovojnine, pakiranje in označevanje ter pripravo navodila za uporabo/načrtovanje recepture, sestave, preverjanje kompatibilnosti.
K njej sodijo:
– določitev optimalne serije
– zagotavljanje pogojev za izdelavo galenskih izdelkov po veljavnih predpisih
– vzdrževanje pogojev za izdelavo galenskih izdelkov po veljavnih predpisih
– zagotavljanje posebnih pogojev za izdelavo galenskih izdelkov po veljavnih predpisih
– vzdrževanje posebnih pogojev za izdelavo galenskih izdelkov po veljavnih predpisih
– izdelava galenskih izdelkov po kodeksu, internih in veljavnih predpisih
– izdelava galenskih izdelkov pod posebnimi pogoji po kodeksu, internih in veljavnih predpisih
– vodenje predpisane strokovne dokumentacije
– vodenje predpisane poslovne dokumentacije
ZAGOTAVLJANJE FARMACEVTSKIH VOD
K njemu sodijo:
– izdelava vode farmakopejske kakovosti iz uradno neoporečne pitne vode
– ocena potreb, kakovostne in količinske
– zagotovitev pogojev za izdelavo (prostorov, aparatur, inštalacije)
– izvedba postopka po navodilih proizvajalca aparature
– nadzor kakovosti proizvodnje
– postopki za zagotavljanje kakovosti vod
– izvajanje postopkov za vzdrževanje aparatur in inštalacije
– vodenje predpisane strokovne dokumentacije
– vodenje predpisane poslovne dokumentacije
KONTROLA KAKOVOSTI
K njej sodijo:
– zagotavljanje in vzdrževanje pogojev za izvedbo analize po veljavnih predpisih
– opredelitev namena analize
– načrt vzorčenja
– izbira analizne metode
– izvedba fizikalne analize
– izvedba kemijske analize
– izvedba mikrobiološke analize
– vrednotenje in ocena dobljenih analiznih rezultatov
– preverjanje analiznih izvidov in ukrepanje
– izvedba postopkov za sproščanje serij
– nadzor postopkov in pogojev
– vodenje predpisane strokovne dokumentacije
– vodenje predpisane poslovne dokumentacije
FARMACEVTSKA ADMINISTRACIJA PRI IZDAJI ZDRAVIL
Opredelitev: farmacevtska administracija vključuje izdajo na recept, izdajo na naročilnico in farmakovigilanco.
K njej sodijo:
– pregled in interpretacija zdravniškega recepta
– preverjanje skladnosti zdravniškega recepta z veljavnimi predpisi in strokovnimi pravili
– intervencija ob ugotovljeni administrativni neskladnosti z veljavnimi predpisi in strokovnimi pravili
– intervencija ob ugotovljeni strokovni neskladnosti z veljavnimi predpisi in strokovnimi pravili
– intervencija ob ugotovljeni neskladnosti z internimi poslovnimi pravili
– izvajanje zamenjave zdravila po veljavnih predpisih in strokovnih pravilih
– priprava zdravila za izdajo po veljavnih predpisih in strokovnih pravilih
– izdaja zdravila po veljavnih predpisih in internih standardih
– knjiženje izdaje
– izdajanje zahtevkov za refundacijo zdravil
– posredovanje specifikacij o izdanih zdravilih pooblaščenim institucijam
– poznavanje, priprava, izvedba vseh postopkov za zagotavljanje sledljivosti za posamezno zdravilo
– nadzor vseh postopkov za zagotavljanje sledljivosti za posamezno zdravilo
– poznavanje, priprava, izvedba in nadzor vseh postopkov v primeru odpoklica zdravila po veljavnih predpisih
– poznavanje, priprava, izvedba vseh postopkov v primeru prijave neželenega učinka zdravila po veljavnih predpisih
– nadzor vseh postopkov v primeru prijave neželenega učinka zdravila po veljavnih predpisih
– poznavanje, priprava, izvedba in nadzor vseh postopkov reklamacije zdravila po veljavnih predpisih
– vodenje predpisane strokovne dokumentacije
– vodenje predpisane poslovne dokumentacije
DISTRIBUCIJA ZDRAVIL
Opredelitev: distribucija je pot zdravila iz lekarne do prejemnika.
K njej sodijo:
– določitev pogojev za distribucijo z vidika zagotavljanja kakovosti
– izvajanje distribucije po pogojih in veljavnih predpisih
– nadzor nad distribucijo
– vodenje predpisane dokumentacije
RAVNANJE Z ODPADNIMI ZDRAVILI
K njemu sodijo:
– zbiranje odpadnih zdravil po veljavnih predpisih
– posredovanje odpadnih zdravil pooblaščenim izvajalcem
– vodenje predpisane dokumentacije
II. PRESKRBA Z MEDICINSKIMI PRIPOMOČKI
NABAVA
Opredelitev: nabava vključuje načrtovanje in izvedbo (zajete so vse aktivnosti do oddaje naročila).
K njej sodijo:
– priprava internih strokovnih standardov kot merilo za izbor
– priprava in izvedba farmakoekonomskih analiz kot merilo za izbor
– priprava načrtov nabave za določena časovna obdobja na podlagi internih standardov, poslovnih rezultatov in strategije ustanove
– priprava postopkov nabave po veljavnih predpisih
– izvedba postopkov nabave po veljavnih predpisih
– preverjanje skladnosti dobaviteljev z zahtevami veljavnih predpisov
– preverjanje skladnosti medicinskega pripomočka z zahtevami veljavnih predpisov
– preverjanje skladnosti medicinskega pripomočka z internimi standardi
– priprava in izvedba konkretnega naročila za medicinske pripomočke
– vodenje predpisane strokovne dokumentacije
– vodenje predpisane poslovne dokumentacije
PREVZEM
Opredelitev: prevzem je količinski, kakovostni in administrativni.
K njemu sodijo:
– količinski prevzem po veljavnih predpisih
– kakovostni prevzem po veljavnih predpisih
– preverjanje skladnosti z internimi standardi in veljavnimi predpisi
– ocena potrebe o sprožitvi reklamacije
– priprava postopka reklamacije
– izpeljava postopka reklamacije
– vodenje predpisane strokovne dokumentacije
– vodenje predpisane poslovne dokumentacije
SHRANJEVANJE
K njemu sodijo:
– zagotavljanje pogojev za shranjevanje medicinskih pripomočkov po veljavnih predpisih in zahtevah v lekarni
– vzdrževanje pogojev za shranjevanje medicinskih pripomočkov po veljavnih predpisih in zahtevah v lekarni
– zagotavljanje pogojev za shranjevanje medicinskih pripomočkov po veljavnih predpisih in zahtevah na bolniških oddelkih
– vzdrževanje pogojev za shranjevanje medicinskih pripomočkov po veljavnih predpisih in zahtevah na bolniških oddelkih
– zagotavljanje pogojev za shranjevanje medicinskih pripomočkov po veljavnih predpisih in zahtevah v ambulantah
– vzdrževanje pogojev za shranjevanje medicinskih pripomočkov po veljavnih predpisih in zahtevah v ambulantah
– vodenje zalog v skladu z dobrimi praksami in zahtevami materialnega poslovanja
– vodenje predpisane strokovne dokumentacije
– vodenje predpisane poslovne dokumentacije
FARMACEVTSKA ADMINISTRACIJA PRI IZDAJI MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Opredelitev: farmacevtka administracija vključuje izdajo na recept, izdajo na naročilnico in vigilanco.
K njej sodijo:
– pregled in interpretacija naročilnice
– preverjanje skladnosti naročilnice z veljavnimi predpisi in strokovnimi pravili
– intervencija ob ugotovljeni administrativni neskladnosti z veljavnimi predpisi in strokovnimi pravili
– intervencija ob ugotovljeni strokovni neskladnosti z veljavnimi predpisi in strokovnimi pravili
– intervencija ob ugotovljeni neskladnosti z internimi poslovnimi pravili
– izvajanje zamenjave medicinskega pripomočka po veljavnih predpisih in strokovnih pravilih
– priprava medicinskega pripomočka za izdajo po veljavnih predpisih in strokovnih pravilih
– izdaja medicinskega pripomočka po veljavnih predpisih in internih standardih
– knjiženje izdaje
– izdajanje zahtevkov za refundacijo medicinskega pripomočka
– posredovanje specifikacij o izdanih medicinskih pripomočkih pooblaščenim institucijam
– poznavanje, priprava, izvedba vseh postopkov za zagotavljanje sledljivosti za posamezni medicinski pripomoček
– nadzor vseh postopkov za zagotavljanje sledljivosti za posamezni medicinski pripomoček
– poznavanje, priprava, izvedba in nadzor vseh postopkov v primeru odpoklica medicinskega pripomočka po veljavnih predpisih
– poznavanje, priprava, izvedba vseh postopkov v primeru prijave neželenega učinka medicinskega pripomočka po veljavnih predpisih
– nadzor vseh postopkov v primeru prijave neželenega učinka medicinskega pripomočka po veljavnih predpisih
– poznavanje, priprava, izvedba in nadzor vseh postopkov reklamacije medicinskega pripomočka po veljavnih predpisih
– vodenje predpisane strokovne dokumentacije
– vodenje predpisane poslovne dokumentacije
III. PRESKRBA S SREDSTVI ZA NEGO IN VAROVANJE ZDRAVJA IN DRUGI IZDELKI
Velja enako kot pri Preskrbi z medicinskimi pripomočki (sklop II).
IV. SKRB ZA PACIENTA:
– vzpostavitev zaupnega profesionalnega odnosa s pacientom
– vzpostavitev profesionalnega odnosa z zdravstvenimi delavci
– delo v zdravstvenem timu
– neposredno delo s pacientom
– zbiranje informacij o pacientu, pomembnih za zdravljenje
– podatki o predpisanih zdravilih
– podatki o uporabljenih medicinskih pripomočkih
– podatki o prehranskih dopolnilih
– laboratorijski izvidi
– izvidi mikrobioloških kultur
– zbiranje drugih informacij, pomembnih za zdravljenje
– vpogled v pacientovo medicinsko dokumentacijo
– ocena pacientovega zdravja in psihosocialnega statusa
– prepoznavanje pacientovega pričakovanja o poteku in rezultatih zdravljenja
– ugotavljanje ter razvrščanje dejanskih in potencialnih težav, povezanih z zdravili, glede na stopnjo tveganja
– svetovanje in priprava farmakoterapijskega načrta (izdelava načrta zdravljenja z zdravili in izdelava osebne kartice zdravil)
– priprava pregleda uporabe zdravil (PUZ) in farmokoterapijskega pregleda (FT)
– intervencija ob ugotovljeni strokovni neskladnosti z veljavnimi predpisi in strokovnimi pravili
– preračunavanje in izračun odmerkov
– pisna in ustna informacija ter navodilo o pravilni in varni uporabi zdravil in medicinskih pripomočkov
– pisna in ustna informacija ter navodilo o pravilnem in varnem ravnanju z zdravili in medicinskimi pripomočki
– priprava pisnih informacij ter navodil o pravilnem in varnem shranjevanju zdravil in medicinskih pripomočkov
– zagotavljanje skladnosti predpisanega zdravljenja z zdravili in medicinskimi pripomočki s strokovnimi predpisi in smernicami
– uskladitev bolnikovega obstoječega zdravljenja z zdravili in medicinskimi pripomočki z novo vpeljano terapijo
– neposredno spremljanje bolnika z vidika sprotnega prepoznavanja neželenih učinkov zdravil in medicinskih pripomočkov
– neposredno spremljanje bolnika z vidika ocene terapevtskih izidov
– spremljanje koncentracij zdravil z ozkim terapevtskim območjem, vključno s prilagoditvijo režima odmerjanja
– spremljanje bolnikov posebnih rizičnih skupin (bolniki z ledvičnim popuščanjem, bolniki z jetrno okvaro, bolniki s kardiovaskularnimi obolenji, polifarmacija, imunosuprimirani bolniki, starostniki, otroci, nosečnice)
– spremljanje bolnikov, ki se zdravijo z zdravili visokega tveganja (analgetiki, zdravila z ozkim terapevtskim območjem, antikoagulanti, citostatiki)
– ocena in interpretacija vpliva zdravil na terapevtski izid
– ocena in interpretacija vpliva zdravil na pojav neželenih učinkov
– ocena in interpretacija kliničnega pomena interakcij med vpeljanimi zdravili
– svetovanje pri prilagajanju zdravljenja z zdravili glede na oceno bolnika
– svetovanje pri prilagajanju zdravljenja z zdravili glede na terapevtski izid
– dokumentiranje strokovne intervencije po področnih predpisih in priporočilih
– priprava in posredovanje strokovnih informacij o pravilni in varni uporabi prehranskih dopolnil v kombinaciji z zdravili v pisni in ustni obliki
– priprava in posredovanje objektivnih, kritičnih in neodvisnih terapevtskih informacij in priporočil v pisni in ustni obliki
– zagotavljanje pravilne in varne aplikacije zdravil in medicinskih pripomočkov
– zagotavljanje brezšivne skrbi
– izvajanje aktivnosti za promocijo zdravja
– izvajanje strokovnih aktivnosti za posamezne skupine bolnikov (aktivnost vključuje tudi odvzem in evidentiranje biološkega materiala in nadzor)
V. KOMUNIKACIJA IN TIMSKO DELO:
– profesionalna komunikacija z vsemi zdravstvenimi delavci in sodelavci, udeleženimi v procesu zdravljenja z zdravili, medicinskimi pripomočki in prehranskimi dopolnili
– komunikacija s pacientom
– izobraževanje vseh zdravstvenih delavcev in sodelavcev
– ozaveščanje in izobraževanje pacientov
– ozaveščanje in izobraževanje laične javnosti
– širjenje strokovnih vsebin po vseh komunikacijskih kanalih
– organizacija multidisciplinarnih timov
– sodelovanje v strokovnih komisijah
– sodelovanje v multidisciplinarnih raziskovalnih projektih
– organizacija in izvajanje mentorstva
VI. ETIČNA, PRAVNA IN STROKOVNA ODGOVORNOST:
– delovanje po kodeksu lekarniške deontologije in kodeksu farmacevtske etike
– delovanje po veljavnih predpisih
– delovanje po strokovnih predpisih in smernicah
– odgovorno vseživljenjsko strokovno izobraževanje
– vzdrževanje osebne in profesionalne integritete
– spoštovanje bolnikove integritete
– varovanje bolnikove zasebnosti
– reševanje enostavnih etičnih in pravnih dilem
VII. MANAGEMENT:
– pridobivanje temeljnega znanja za poslovanje lekarne
– poznavanje zdravstvene zakonodaje in druge zakonodaje, pomembne za poslovanje lekarne
– upravljanje človeških, finančnih in informacijskih virov
– sodelovanje s strokovnimi in poslovnimi subjekti v procesu poslovanja
– postavitev poslovne strategije
– aktivnosti za doseganje poslovnih ciljev
– analiza in interpretacija rezultatov poslovanja
– priprava poslovnih ukrepov.
Lekarniška zbornica Slovenije
Predsednica Skupščine
Martina Klanjšček l.r.

AAA Zlata odličnost