Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2014 z dne 13. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2014 z dne 13. 10. 2014

Kazalo

3017. Poročilo o izidu lokalnih volitev 2014 v Občini Kozje, stran 8080.

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08 in 83/12) in Zapisnika o delu občinske volilne komisije pri ugotavljanju končnega uradnega izida lokalnih volitev v Občini Kozje, ki so potekale 5. 10. 2014, je Občinska volilna komisija Občine Kozje sprejela
P O R O Č I L O
o izidu lokalnih volitev 2014 v Občini Kozje
I.
Občinska volilna komisija je na seji dne 7. 10. 2014 ugotovila končne izide glasovanja za volitve župana Občine Kozje.
II.
Na rednih lokalnih volitvah, dne 5. 10. 2014, je v Občini Kozje od skupnega števila volivcev 2.782 glasovalo 1.542 volivcev, kar znaša 55,43 % vseh volilnih upravičencev.
III.
Pri glasovanju za župana je bilo oddanih 1.542 glasovnic, od tega je bilo 9 neveljavnih in 1.533 veljavnih glasovnic.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
+-----------------+-------------+---------+
|   Kandidat  |  Število  |  %  |
|         |  glasov  |     |
+-----------------+-------------+---------+
|  JOŽE PRESKAR |   106   | 6,91  |
+-----------------+-------------+---------+
|  DEJAN GUČEK  |   475   | 30,98  |
+-----------------+-------------+---------+
| MILENCA KRAJNC |   833   | 54,34  |
+-----------------+-------------+---------+
|  IZTOK ŠTUS  |   119   | 7,76  |
+-----------------+-------------+---------+
Občinska volilna komisija je na podlagi 108. člena v zvezi s 85. členom in prvim odstavkom 107. člena Zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da je za županjo Občine Kozje izvoljena MILENCA KRAJNC, roj. 20. 5. 1972, stan. Vrenska Gorca 44, Buče.
IV.
Za volitve članov Občinskega sveta Občine Kozje so določene tri volilne enote, kjer se skupno voli 9 članov občinskega sveta.
V prvi volilni enoti se volijo 3 člani sveta. Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
FRANC PLAHUTA, roj. 27. 5. 1961, stan. Pilštanj 35, 3261 Lesično
FRANC ŽLENDER roj. 19. 6. 1962, stan. Zagorje 61, 3261 Lesično
NIKOLA IVIČ, roj. 23. 11. 1974, stan. Pilštanj 49, 3261 Lesično.
V drugi volilni enoti se volijo 3 člani sveta. Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
ROMAN GRADIŠEK, roj. 19. 11. 1971, stan. Kozje 155, 3260 Kozje
FILIP VOLAUŠEK, roj. 8. 2. 1962, stan. Kozje 100, 3260 Kozje
MILOŠ ČEPIN, roj. 14. 8. 1951, stan. Kozje 75, 3260 Kozje.
V tretji volilni enoti se volijo 3 člani sveta. Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
MARKO KUNEJ, roj. 16. 11. 1976, stan. Gorjane 2, 3257 Podsreda
JERNEJ JAGRIČ, roj. 28. 6. 1979, stan. Gorjane 17b, 3257 Podsreda
KATJA SINKOVIČ, roj. 28. 4. 1984, stan. Vrenska Gorca 4, 3255 Buče.
V.
SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI BUČE
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Buče sta določeni dve volilni enoti, v katerih se voli skupno 5 članov sveta krajevne skupnosti.
V prvi volilni enoti se volita 2 člana sveta. Izvoljena sta bila naslednja kandidata:
BRANKO LUGARIČ, roj. 5. 2. 1961, stan. Buče 31, 3255 Buče
FRANC ŠTUKELJ, roj. 28. 3. 1955, stan. Buče 55, 3255 Buče.
V drugi volilni enoti se volijo 3 člani sveta. Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
KATJA SINKOVIČ, roj. 28. 4. 1984, stan. Vrenska Gorca 4, 3255 Buče
KRISTJAN KAJBA, roj. 28. 11. 1992, stan. Vrenska Gorca 42, 3255 Buče
ROBERT MARTIN KRAJNC, roj. 5. 11. 1968, stan. Vrenska Gorca 44, 3255 Buče.
SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI KOZJE
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Kozje je določeno pet volilnih enot, v katerih se skupno voli 7 članov sveta krajevne skupnosti.
V prvi volilni enoti se volita 2 člana sveta. Izvoljena sta bila naslednja kandidata:
ANJA KOSTAJNŠEK, roj. 19. 11. 1990, stan. Kozje 34, 3260 Kozje
ZDRAVKO CENTRIH, roj. 22. 8. 1955, stan. Kozje 78, 3260 Kozje.
V drugi volilni enoti se volita 2 člana sveta. Izvoljena sta bila naslednja kandidata:
FRANC JUG, roj. 3. 11. 1961, stan. Kozje 139, 3260 Kozje
PRIMOŽ RESNIK, roj. 23. 10. 1991, stan. Kozje 151, 3260 Kozje.
V tretji volilni enoti se voli 1 član sveta. Izvoljena je bila naslednja kandidatka: MILENA JAGRIČ, roj. 26. 8. 1958, stan. Ješovec pri Kozjem 3, 3260 Kozje.
V četrti volilni enoti se voli 1 član sveta. Izvoljen je bil naslednji kandidat: KAREL GORJUP, roj. 11. 1. 1971, stan. Zdole 45, 3260 Kozje.
V peti volilni enoti se voli 1 član sveta. Izvoljen je bil naslednji kandidat: VIKTOR MOŠKON, roj. 21. 1. 1959, stan. Vetrnik 34, 3260 Kozje.
SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI LESIČNO
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Lesično je določeno pet volilnih enot, v katerih se voli skupno 6 članov sveta krajevne skupnosti.
V prvi volilni enoti se voli 1 član sveta. Izvoljena je bila naslednja kandidatka: MARIJA BAH, roj. 29. 10. 1951, stan. Lesično 52, 3261 Lesično.
V drugi volilni enoti se voli 1 član sveta. Izvoljen je bil naslednji kandidat: MARKO ROMIH, roj. 15. 2. 1972, stan. Drensko Rebro 32, 3261 Lesično.
V tretji volilni enoti se volita 2 člana sveta. Izvoljena sta bila naslednja kandidata:
JERNEJ ŠKOBERNE, roj. 26. 8. 1975, stan. Gubno 22, 3261 Lesično
FRANC AMON, roj. 21. 3. 1969, stan. Gubno 7b, 3261 Lesično.
V četrti volilni enoti se voli 1 član sveta. Izvoljena je bila naslednja kandidatka: IRENA POLUTNIK (žreb), roj. 15. 9. 1977, stan. Dobležiče 11, 3261 Lesično.
V peti volilni enoti se voli 1 član sveta. Izvoljen je bil naslednji kandidat: FRANC PLAHUTA, roj. 27. 5. 1961, stan. Pilštanj 35, 3261 Lesično.
SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI PODSREDA
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Podsreda je določeno pet volilnih enot, v katerih se voli skupno 6 članov sveta krajevne skupnosti.
V prvi volilni enoti se volita 2 člana sveta. Izvoljena sta bila naslednja kandidata:
PRIMOŽ LESJAK, roj. 12. 7. 1979, stan. Podsreda 51, 3257 Podsreda
OLGA SIMONČIČ, roj. 18. 2. 1964, stan. Podsreda 20, 3257 Podsreda.
V drugi volilni enoti se voli 1 član sveta.
Oddanih je bilo 22 glasovnic, neveljavnih glasovnic ni bilo. Izvoljen je bil naslednji kandidat: JANEZ BRAČUN, roj. 21. 9. 1966, stan. Gradišče 26, 3257 Podsreda.
V tretji volilni enoti se voli 1 član sveta. Izvoljen je bil naslednji kandidat: VINCENC KLAVŽAR, roj. 29. 8. 1960, stan. Gorjane 37a, 3257 Podsreda.
V četrti volilni enoti se voli 1 član sveta. Izvoljena je bila naslednja kandidatka: ANGELA NOVAK, roj. 3. 8. 1965, stan. Poklek pri Podsredi 3, 3257 Podsreda.
V peti volilni enoti se voli 1 član sveta. Izvoljen je bil naslednji kandidat: MATEJ PEČNIK, roj. 21. 9. 1977, stan. Vojsko 2a, 8282 Koprivnica.
SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI OSREDEK
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Osredek je določena ena volilna enota, v kateri se volijo 3 člani sveta krajevne skupnosti.
V volilni enoti se volijo 3 člani sveta. Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
ALENKA KUNEJ, roj. 27. 8. 1976, stan. Osredek pri Podsredi 30, 3257 Podsreda
BORIS BEUC, roj. 20. 6. 1983, stan. Osredek pri Podsredi 18, 3257 Podsreda
JOŽE OKROŠEK, roj. 18. 3. 1959, stan. Osredek pri Podsredi 14, 3257 Podsreda.
SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI ZAGORJE
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Zagorje so določene tri volilne enote, v katerih se voli skupno 5 članov sveta krajevne skupnosti.
V prvi volilni enoti se volijo 3 člani sveta. Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
MARJETA POLŠAK, roj. 25. 8. 1982, stan. Zagorje 51, 3261 Lesično
DANIEL ZALOKAR, roj. 15. 12. 1981, stan. Zagorje 74, 3261 Lesično
MARKO ZALOKAR, roj. 17. 2. 1954, stan. Zagorje 6, 3261 Lesično.
V drugi volilni enoti se voli 1 član sveta. Izvoljen je bil naslednji kandidat: SILVO POTOČNIK, roj. 7. 12. 1970, stan. Bistrica 24, 3261 Lesično.
V tretji volilni enoti se voli 1 član sveta. Izvoljen je bil naslednji kandidat: BOŠTJAN OPREŠNIK, roj. 14. 8. 1989, stan. Topolovo 11, 3261 Lesično.
Št. 040-0003/2014-91
Kozje, dne 7. oktobra 2014
Predsednica
Občinske volilne komisije
Občine Kozje
Andreja Reher l.r.

AAA Zlata odličnost