Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2014 z dne 13. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2014 z dne 13. 10. 2014

Kazalo

3020. Poročilo o izidu rednih volitev članov Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, stran 8082.

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) je Volilna komisija Mestne občine Ljubljana na 41. seji dne 10. 10. 2014 sprejela
P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev članov Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
I.
1. Na volitvah dne 5. 10. 2014 je imelo pravico voliti 45 članov mestnega sveta, ki se voli na podlagi splošne volilne pravice, 228.634 volivcev, pri čemer so bili vsi volivci vpisani v volilne imenike.
2. Na podlagi splošne volilne pravice je glasovalo skupaj 82.124 volivcev ali 35,92 % volivcev, ki so imeli pravico voliti.
II.
1. Za izvolitev 45 članov mestnega sveta, ki se jih izvoli na podlagi splošne volilne pravice, je bilo oddanih 82.029 glasovnic.
2. Neveljavnih je bilo 2.856 glasovnic, ker so bile prazne ali volja volivca ni bila jasno izražena.
3. Veljavnih glasovnic je bilo 79.173.
III.
1. Posamezne liste kandidatov so prejele naslednje število glasov:
+---------+-----------------------------------+---------+-------+
|  Zap. |Ime liste             |  Št.  |  %  |
|  št.  |                  | glasov |glasov |
+---------+-----------------------------------+---------+-------+
|  1.  |SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA   | 1527  | 1.93 |
+---------+-----------------------------------+---------+-------+
|  2.  |DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA    | 3012  | 3.80 |
|     |UPOKOJENCEV            |     |    |
|     |SLOVENIJE             |     |    |
+---------+-----------------------------------+---------+-------+
|  3.  |SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS | 1221  | 1.54 |
+---------+-----------------------------------+---------+-------+
|  4.  |SOCIALNI DEMOKRATI – SD      | 3997  | 5.05 |
+---------+-----------------------------------+---------+-------+
|  5.  |LISTA ZORANA JANKOVIĆA       | 32845 | 41.49 |
+---------+-----------------------------------+---------+-------+
|  6.  |SMC – STRANKA MIRA CERARJA     | 10113 | 12.77 |
+---------+-----------------------------------+---------+-------+
|  7.  |ZELENI SLOVENIJE, ZELENI LJUBLJANE | 1244  | 1.57 |
+---------+-----------------------------------+---------+-------+
|  8.  |NAPREJ SLOVENIJA – NPS       |  224  | 0.28 |
+---------+-----------------------------------+---------+-------+
|  9.  |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI     | 5509  | 6.96 |
|     |DEMOKRATI             |     |    |
+---------+-----------------------------------+---------+-------+
|  10.  |DEMOKRATSKA STRANKA        |  153  | 0.19 |
+---------+-----------------------------------+---------+-------+
|  11.  |SOLIDARNOST            | 1018  | 1.29 |
+---------+-----------------------------------+---------+-------+
|  12.  |KRŠČANSKI SOCIALISTI SLOVENIJE   |  206  | 0.26 |
+---------+-----------------------------------+---------+-------+
|  13.  |ZDRUŽENA LEVICA (DSD, IDS, TRS)  | 5501  | 6.95 |
+---------+-----------------------------------+---------+-------+
|  14.  |LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA    |  347  | 0.44 |
|     |SLOVENIJE             |     |    |
+---------+-----------------------------------+---------+-------+
|  15.  |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA –  | 10671 | 13.48 |
|     |SDS                |     |    |
+---------+-----------------------------------+---------+-------+
|  16.  |STRANKA ENAKOPRAVNIH DEŽEL – SED  |  87  | 0.11 |
+---------+-----------------------------------+---------+-------+
|  17.  |ZELENA KOALICIJA          | 1385  | 1.75 |
+---------+-----------------------------------+---------+-------+
|  18.  |KSU – KRŠČANSKI SOCIALISTI     |  113  | 0.14 |
+---------+-----------------------------------+---------+-------+
IV.
1. Na podlagi 14. člena Zakona o lokalnih volitvah pripada listam naslednje število mandatov:
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |Ime liste                |  Št.   |
|    |                     | izvoljenih |
+-------+-----------------------------------------+------------+
| 1.  |SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA      |   1   |
+-------+-----------------------------------------+------------+
| 2.  |DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV |   2   |
|    |SLOVENIJE                |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
| 3.  |SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS    |   0   |
+-------+-----------------------------------------+------------+
| 4.  |SOCIALNI DEMOKRATI – SD         |   2   |
+-------+-----------------------------------------+------------+
| 5.  |LISTA ZORANA JANKOVIĆA          |   21   |
+-------+-----------------------------------------+------------+
| 6.  |SMC – STRANKA MIRA CERARJA        |   6   |
+-------+-----------------------------------------+------------+
| 7.  |ZELENI SLOVENIJE, ZELENI LJUBLJANE    |   0   |
+-------+-----------------------------------------+------------+
| 8.  |NAPREJ SLOVENIJA – NPS          |   0   |
+-------+-----------------------------------------+------------+
| 9.  |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI   |   3   |
+-------+-----------------------------------------+------------+
| 10. |DEMOKRATSKA STRANKA           |   0   |
+-------+-----------------------------------------+------------+
| 11. |SOLIDARNOST               |   0   |
+-------+-----------------------------------------+------------+
| 12. |KRŠČANSKI SOCIALISTI SLOVENIJE      |   0   |
+-------+-----------------------------------------+------------+
| 13. |ZDRUŽENA LEVICA (DSD, IDS, TRS)     |   3   |
+-------+-----------------------------------------+------------+
| 14. |LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE  |   0   |
+-------+-----------------------------------------+------------+
| 15. |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS   |   7   |
+-------+-----------------------------------------+------------+
| 16. |STRANKA ENAKOPRAVNIH DEŽEL – SED     |   0   |
+-------+-----------------------------------------+------------+
| 17. |ZELENA KOALICIJA             |   0   |
+-------+-----------------------------------------+------------+
| 18. |KSU – KRŠČANSKI SOCIALISTI        |   0   |
+-------+-----------------------------------------+------------+
2. Glede na to, da nihče od kandidatov ni dobil zadostnega števila preferenčnih glasov za dodelitev mandata na podlagi preferenčnih glasov, se skladno z 18. členom Zakona o lokalnih volitvah mandati dodelijo kandidatom po vrstnem redu na listah, ki so navedene po vrstnem redu glede na število dobljenih glasov.
 
1. SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1. JANEZ ŽAGAR
 
2. DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
1. MARIJA HORVAT
2. ANTON KASTELIC
 
3. SOCIALNI DEMOKRATI – SD
1. ANTON COLARIČ
2. IRENA KUNTARIČ HRIBAR
 
4. LISTA ZORANA JANKOVIĆA
1. ZORAN JANKOVIĆ
2. JELKA ŽEKAR
3. JANEZ KOŽELJ
4. TJAŠA FICKO
5. ALEŠ ČERIN
6. DR. MARTA BON
7. DEJAN CRNEK
8. PRIM. MARIJA DUNJA PIŠKUR KOSMAČ, DR. MED.
9. MARJAN SEDMAK
10. JULIJANA ŽIBERT
11. TOMAŽ KUČIČ
12. STANISLAVA MARIJA FERENČAK MARIN
13. NEVZET PORIĆ
14. FRANČIŠKA TROBEC
15. ANTON PODOBNIK
16. MOJCA KAVTIČNIK OCVIRK
17. IZTOK KORDIŠ
18. NADA VERBIČ
19. DANILO ŠARIĆ
20. BRUNA ANTAUER
21. DR. GREGOR TOMC
 
5. SMC – STRANKA MIRA CERARJA
1. DR. DRAGAN MATIĆ
2. DR. ZVEZDANA SNOJ, DR. MED.
3. MAG. NEJC BREZOVAR
4. SIMONA PIRNAT SKELEDŽIJA
5. MATEJ JAVORNIK
6. ANA ŽLIČAR
 
6. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
1. MOJCA KUCLER DOLINAR
2. ANTON KRANJC
3. MOJCA SOJAR
 
7. ZDRUŽENA LEVICA (DSD, IDS, TRS)
1. NATAŠA SUKIČ
2. DENIS STRIKOVIĆ
3. EMILIJA MITROVIĆ
 
8. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
1. MAG. ANŽE LOGAR
2. MOJCA ŠKRINJAR
3. MIRKO BRNIČ JAGER
4. KSENIJA SEVER
5. JERNEJ PAVLIN
6. MAJA URBANC
7. JANEZ MOŠKRIČ
V.
Člani, izvoljeni v Mestni svet Mestne občine Ljubljana na volitvah 5. 10. 2014, so:
1. JANEZ ŽAGAR, roj. 7. 4. 1959, BESNICA 23A, Ljubljana
2. MARIJA HORVAT, roj. 21. 4. 1953, CESTA NA BRDO 117, Ljubljana
3. ANTON KASTELIC, roj. 23. 2. 1943, BILEČANSKA 5, Ljubljana
4. ANTON COLARIČ roj. 24. 8. 1954, PETRIČEVA UL. 15, Ljubljana
5. IRENA KUNTARIČ HRIBAR, roj. 6. 4. 1970, DOLINARJEVA UL. 5, Ljubljana
6. ZORAN JANKOVIĆ, roj. 1. 1. 1953, VINTERCA 55, Ljubljana
7. JELKA ŽEKAR, roj. 24. 10. 1949, RESLJEVA CESTA 42, Ljubljana
8. JANEZ KOŽELJ, roj. 19. 8. 1945, TABOR 5, Ljubljana
9. TJAŠA FICKO, roj. 9. 9. 1981, DUNAJSKA CESTA 184A, Ljubljana
10. ALEŠ ČERIN, roj. 18. 7. 1949, GRADAŠKA 20, Ljubljana
11. DR. MARTA BON, roj. 22. 3. 1962, ANE ZIHERLOVE 14, Ljubljana
12. DEJAN CRNEK, roj. 5. 3. 1964, PRELOGE 15, Ljubljana
13. PRIM. MARIJA DUNJA PIŠKUR KOSMAČ, DR. MED., roj. 23. 11. 1941, RIMSKA CESTA 16, Ljubljana
14. MARJAN SEDMAK, roj. 23. 4. 1938, ULICA BRATOV UČAKAR 6, Ljubljana
15. JULIJANA ŽIBERT, roj. 20. 8. 1938, TRUBARJEVA CESTA 79, Ljubljana
16. TOMAŽ KUČIČ, roj. 12. 1. 1962, CELJSKA ULICA 20, Ljubljana
17. STANISLAVA MARIJA FERENČAK MARIN, roj. 26. 6. 1955, RUSJANOV TRG 2, Ljubljana
18. NEVZET PORIĆ, roj. 5. 12. 1977, GRABLOVIČEVA ULICA 14, Ljubljana
19. FRANČIŠKA TROBEC, roj. 4. 10. 1944, POD BREZAMI 14, Ljubljana
20. ANTON PODOBNIK, roj. 23. 6. 1942, POLJE, CESTA XVIII 4A, Ljubljana
21. MOJCA KAVTIČNIK OCVIRK, roj. 16. 6. 1980, Anžurjeva ulica 6, Ljubljana
22. IZTOK KORDIŠ, roj. 16. 4. 1953, HUDOVERNIKOVA 4, Ljubljana
23. NADA VERBIČ, roj. 5. 4. 1956, DOLENJSKA CESTA 149A, Ljubljana
24. DANILO ŠARIĆ, roj. 11. 11. 1962, RAMOVŠEVA ULICA 23, Ljubljana
25. BRUNA ANTAUER, roj. 22. 5. 1954, MARTINA KRPANA ULICA 7, Ljubljana
26. DR. GREGOR TOMC, roj. 3. 2. 1952, PALMEJEVA 22, Ljubljana
27. DR. DRAGAN MATIĆ, roj. 21. 6. 1964, SREDNJE GAMELJNE 18F, Ljubljana
28. DR. ZVEZDANA SNOJ, DR. MED., roj. 17. 9. 1965, POVŠETOVA 29, Ljubljana
29. MAG. NEJC BREZOVAR, roj. 23. 7. 1983, TRŽAŠKA 10, Ljubljana
30. SIMONA PIRNAT SKELEDŽIJA, roj. 23. 3. 1975, KAŠELJSKA CESTA 172, Ljubljana
31. MATEJ JAVORNIK, roj. 1. 4. 1969, V KARLOVCE 33E, Ljubljana
32. ANA ŽLIČAR, roj. 20. 10. 1952, VANDOTOVA 51, Ljubljana
33. MOJCA KUCLER DOLINAR, roj. 26. 8. 1972, GORNJI TRG 22, Ljubljana
34. ANTON KRANJC, roj. 17. 5. 1955, ROŽNA DOLINA C. IV/39, Ljubljana
35. MOJCA SOJAR, roj. 15. 7. 1964, CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA 44, Ljubljana
36. NATAŠA SUKIČ, roj. 1. 6. 1962, HRADECKEGA CESTA 46, Ljubljana
37. DENIS STRIKOVIĆ, roj. 22. 1. 1986, PREGLOV TRG 7, Ljubljana
38. EMILIJA MITROVIĆ, roj. 30. 10. 1991, PRULE 1, Ljubljana
39. MAG. ANŽE LOGAR, roj. 15. 5. 1976, PARMOVA ULICA 40, Ljubljana
40. MOJCA ŠKRINJAR, roj. 30. 11. 1955, PODJUNSKA ULICA 16, Ljubljana
41. MIRKO BRNIČ JAGER, roj. 11. 1. 1954, SLOVENSKA CESTA 28, Ljubljana
42. KSENIJA SEVER, roj. 24. 7. 1947, PESTOTNIKOVA ULICA 3, Ljubljana
43. JERNEJ PAVLIN, roj. 30. 12. 1973, KOTNIKOVA ULICA 34, Ljubljana
44. MAJA URBANC, roj. 7. 3. 1989, TESOVNIKOVA ULICA 88, Ljubljana
45. JANEZ MOŠKRIČ, roj. 15. 2. 1979, CESTA II. GRUPE ODREDOV 72, Ljubljana
VI.
Poročilo o izidu volitev se pošlje županu Mestne občine Ljubljana Zoranu Jankoviću, Državni volilni komisiji ter predstavnikom list kandidatov za člane Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana.
Izid volitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-337/2014-2
Ljubljana, dne 10. oktobra 2014
Breda Razdevšek l.r.
Predsednica
 
ČLANI:
 
Vladimir Kočevar l.r.
Sašo Matas l.r.
Blaž Košorok
Jože Ruparčič l.r.
dr. Tjaša Strobelj
Katarina Krivec

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti