Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2014 z dne 13. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2014 z dne 13. 10. 2014

Kazalo

3039. Poročilo o izidu lokalnih volitev 2014 v Občini Pivka, stran 8107.

Na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) je Občinska volilna komisija na seji dne 8. 10. 2014 sprejela
P O R O Č I L O
o izidu lokalnih volitev 2014 v Občini Pivka
Občinska volilna komisija je na seji dne 8. 10. 2014, ob 16.00 na podlagi zapisnikov volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve župana, občinskega sveta in svete vaških skupnosti ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev za župana, občinski svet in svete vaških skupnosti Občine Pivka.
Na volitvah 5. oktobra 2014 je imelo glasovalno pravico po volilnem imeniku 5082 volivcev.
S potrdili ni glasoval nihče.
 
A. VOLITVE ŽUPANA
Glasovalo je 2020 volivcev, udeležba je bila 39,75 %.
Za volitve župana je bilo skupno oddanih 2020 glasovnic, od tega sta bili 102 glasovnici iz katerih ni bilo moč ugotoviti volje volivca oziroma so bile prazne. Veljavnih glasovnic je bilo 1918.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
+------+----------------------+------------+---------+
|   |Kandidat       | Št. glasov |% glasov |
+------+----------------------+------------+---------+
| 1  |ROBERT SMRDELJ    |  1428  | 74.45 |
+------+----------------------+------------+---------+
| 2  |EVGEN PRIMOŽIČ    |  490   | 25.55 |
+------+----------------------+------------+---------+
Občinska volilna komisija je ugotovila, da je bil na podlagi 107. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) za župana Občine Pivka izvoljen kandidat Robert Smrdelj, rojen 30. 7. 1968, Slovenska vas 3, Pivka, ki je prejel večino veljavnih glasov.
 
B. VOLITVE V OBČINSKI SVET
Glasovalo je 2020 volivcev, udeležba je bila 39,75 %.
Za volitve v občinski svet je bilo skupno oddanih 2020 glasovnic, od tega je bilo 110 glasovnic, iz katerih ni bilo moč ugotoviti volje volivca oziroma so bile prazne. Veljavnih glasovnic je bilo 1910. Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število oziroma odstotek glasov:
+------+-------------------------------------+--------+-------+
| Zap. |Ime liste              |Število |  %  |
| št. |                   | glasov | glasov|
+------+-------------------------------------+--------+-------+
|  1 |DSD – DEMOKRATIČNA STRANKA DELA   |  94  | 4.92 |
+------+-------------------------------------+--------+-------+
|  2 |DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA | 287  | 15.03|
|   |UPOKOJENCEV SLOVENIJE        |    |    |
+------+-------------------------------------+--------+-------+
|  3 |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI | 185  | 9.69 |
+------+-------------------------------------+--------+-------+
|  4 |SOCIALNI DEMOKRATI          | 117  | 6.13 |
+------+-------------------------------------+--------+-------+
|  5 |SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 269  | 14.08|
+------+-------------------------------------+--------+-------+
|  6 |LISTA NEODVISNIH KANDIDATOV – LNK  | 237  | 12.41|
+------+-------------------------------------+--------+-------+
|  7 |SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA   | 454  | 23.77|
+------+-------------------------------------+--------+-------+
|  8 |SMC – STRANKA MIRA CERARJA      | 267  | 13.98|
+------+-------------------------------------+--------+-------+
Na podlagi drugega odstavka 14. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10 in 111/13) je v občinskem svetu občine 17 sedežev, upošteva se 17 najvišjih količnikov (D' Hontov sistem).
+---------+-----------+----+------------------------------------+
| Zap. št.| Količnik |Št. |Ime liste              |
+---------+-----------+----+------------------------------------+
|  1  | 454.00  | 7 |SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA   |
+---------+-----------+----+------------------------------------+
|  2  | 287.00  | 2 |DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA    |
|     |      |  |STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE    |
+---------+-----------+----+------------------------------------+
|  3  | 269.00  | 5 |SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA |
+---------+-----------+----+------------------------------------+
|  4  | 267.00  | 8 |SMC – STRANKA MIRA CERARJA     |
+---------+-----------+----+------------------------------------+
|  5  | 237.00  | 6 |LISTA NEODVISNIH KANDIDATOV – LNK  |
+---------+-----------+----+------------------------------------+
|  6  | 227.00  | 7 |SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA   |
+---------+-----------+----+------------------------------------+
|  7  | 185.00  | 3 |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI     |
|     |      |  |DEMOKRATI              |
+---------+-----------+----+------------------------------------+
|  8  | 151.33  | 7 |SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA   |
+---------+-----------+----+------------------------------------+
|  9  | 143.50  | 2 |DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA    |
|     |      |  |STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE    |
+---------+-----------+----+------------------------------------+
|  10  | 134.50  | 5 |SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA |
+---------+-----------+----+------------------------------------+
|  11  | 133.50  | 8 |SMC – STRANKA MIRA CERARJA     |
+---------+-----------+----+------------------------------------+
|  12  | 118.50  | 6 |LISTA NEODVISNIH KANDIDATOV – LNK  |
+---------+-----------+----+------------------------------------+
|  13  | 117.00  | 4 |SOCIALNI DEMOKRATI         |
+---------+-----------+----+------------------------------------+
|  14  | 113.50  | 7 |SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA   |
+---------+-----------+----+------------------------------------+
|  15  |  95.67  | 2 |DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA    |
|     |      |  |STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE    |
+---------+-----------+----+------------------------------------+
|  16  |  94.00  | 1 |DSD – DEMOKRATIČNA STRANKA DELA   |
+---------+-----------+----+------------------------------------+
|  17  |  92.50  | 3 |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI     |
|     |      |  |DEMOKRATI              |
+---------+-----------+----+------------------------------------+
Občinska volilna komisija je ugotovila, da so mandati pripadli sledečim listam:
+---------+-------+---------------------------------------------+
| Število | Zap. |Ime liste                  |
|mandatov | št. |                       |
+---------+-------+---------------------------------------------+
|  1  |  1  |DSD – DEMOKRATIČNA STRANKA DELA       |
+---------+-------+---------------------------------------------+
|  3  |  2  |DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV   |
|     |    |SLOVENIJE                  |
+---------+-------+---------------------------------------------+
|  2  |  3  |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI     |
+---------+-------+---------------------------------------------+
|  1  |  4  |SOCIALNI DEMOKRATI              |
+---------+-------+---------------------------------------------+
|  2  |  5  |SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA     |
+---------+-------+---------------------------------------------+
|  2  |  6  |LISTA NEODVISNIH KANDIDATOV – LNK      |
+---------+-------+---------------------------------------------+
|  4  |  7  |SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA       |
+---------+-------+---------------------------------------------+
|  2  |  8  |SMC – STRANKA MIRA CERARJA          |
+-----------------+---------------------------------------------+
|    17    |SKUPAJ                    |
+-----------------+---------------------------------------------+
Na podlagi 18. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) so trije izmed kandidatov oziroma tri liste kandidatov prejele zadostno število preferenčnih glasov. Iz tega sledi, da je bil pri listah NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI, LISTA NEODVISNIH KANDIDATOV in SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA spremenjen vrstni red.
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
Lista: 1 – DSD – DEMOKRATIČNA STRANKA DELA
SINIŠA ČELIGOJ, roj 27. 4. 1955, JAVORNIŠKA CESTA 9, PIVKA
Lista: 2 – DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
STANKO KAPELJ, roj. 4. 5. 1946, ULICA 27. APRILA 7, PIVKA
JOŽICA ŠUŠTARŠIČ, roj. 23. 3. 1946, ZAGORJE 132, PIVKA
PAVEL SEDMAK, roj. 30. 6. 1949, NADANJE SELO 50, PIVKA
Lista: 3 – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
MAJDA ŽUŽEK, roj. 27. 1. 1950, SNEŽNIŠKA ULICA 34, PIVKA
ERNEST MARGON, roj. 14. 11. 1951, PREČNA ULICA 2, PIVKA
Lista: 4 – SOCIALNI DEMOKRATI
MIHA SMRDELJ, roj. 8. 2. 1982, KLENIK 4, PIVKA
Lista: 5 – SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
LUKA KALUŽA, roj. 4. 6. 1966, NARIN 14, PIVKA
MAJDA RADIVO, roj. 20. 5. 1951, DOLNJA KOŠANA 17, KOŠANA
Lista: 6 – LISTA NEODVISNIH KANDIDATOV – LNK
KATARINA ZAFRAN, roj. 2. 5. 1981, POD PRIMOŽEM 27, PIVKA
JADRAN BROŽIČ, roj. 22. 4. 1955, ŠMIHEL 18, PIVKA
Lista: 7 – SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
ANDREJ SEDMAK, roj. 4. 7. 1984, JURŠČE 66, PIVKA
ROBERT SMRDELJ, roj. 30. 7. 1968, SLOVENSKA VAS 3, PIVKA
IRENA SUŠELJ ŠAJN, roj. 30. 3. 1979, TRNJE 119, PIVKA
EDVARD ŠTAVAR, roj. 1. 3. 1946, ZAGORJE 105, PIVKA
Lista: 8 – SMC – STRANKA MIRA CERARJA
BORIS REBEC, roj. 3. 7. 1964, NARIN 12, PIVKA
TJAŠA SMRDEL, roj. 19. 5. 1990, NADANJE SELO 5, PIVKA
 
C. VOLITVE V SVETE VAŠKIH IN TRŠKE SKUPNOSTI
Na podlagi zapisnikov volilnih odborov in skladno z določbami 60. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07 in 54/10) ter 11. in 12. člena Odloka o vaških skupnostih Občine Pivka (Uradni list RS, št. 52/96, 77/02, 63/07, 65/09 in 24/14) je občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v svete vaških in trške skupnosti izvoljeni naslednji kandidati:
BUJE – VOLILNA ENOTA 01
+--------+----------------------+-----------+---------+
| Zap. |Kandidat       |Št. glasov |% glasov |
| št.  |           |      |     |
+--------+----------------------+-----------+---------+
|  2  |DRAGICA TOMAŽIČ    |  28   | 100.00 |
+--------+----------------------+-----------+---------+
|  1  |FRANC VOLK      |  26   | 92.86 |
+--------+----------------------+-----------+---------+
|  3  |IGOR DEKLEVA     |  24   | 85.71 |
+--------+----------------------+-----------+---------+
ČEPNO – VOLILNA ENOTA 01
+--------+----------------------+-----------+---------+
| Zap. |Kandidat       | Št. glasov|% glasov |
| št.  |           |      |     |
+--------+----------------------+-----------+---------+
|  2  |TANJA HRVATIČ     |   17  | 89.47 |
+--------+----------------------+-----------+---------+
|  1  |TANJA REPIČ      |   12  | 63.16 |
+--------+----------------------+-----------+---------+
|  3  |EDO ŽELJAN      |   11  | 57.89 |
+--------+----------------------+-----------+---------+
DOLNJA KOŠANA – VOLILNA ENOTA 01
+--------+----------------------+-----------+---------+
| Zap. |Kandidat       | Št. glasov|% glasov |
| št.  |           |      |     |
+--------+----------------------+-----------+---------+
|  2  |STOJAN SUŠELJ     |   74  | 63.79 |
+--------+----------------------+-----------+---------+
|  1  |DANICA ČESNIK     |   72  | 62.07 |
+--------+----------------------+-----------+---------+
|  5  |IZTOK ZADNIK     |   72  | 62.07 |
+--------+----------------------+-----------+---------+
|  3  |ALENKA ŠPILAR     |   68  | 58.62 |
+--------+----------------------+-----------+---------+
|  4  |ZDRAVKO SLABNIK    |   68  | 58.62 |
+--------+----------------------+-----------+---------+
DRSKOVŠE – VOLILNA ENOTA 01
+--------+-----------------------+----------+---------+
|Zap.št. |Kandidat        |  Št.  | % glasov|
|    |            | glasov |     |
+--------+-----------------------+----------+---------+
|  1  |JOŽE TOMŠIČ      |  32  |  96.97 |
+--------+-----------------------+----------+---------+
|  2  |KSENIJA TOMŠIČ     |  23  |  69.70 |
+--------+-----------------------+----------+---------+
|  3  |EVGEN POLH       |  22  |  66.67 |
+--------+-----------------------+----------+---------+
GORNJA KOŠANA – VOLILNA ENOTA 01
+-------+-----------------------+-----------+---------+
| Zap. |Kandidat        | Št. glasov| % glasov|
| št. |            |      |     |
+-------+-----------------------+-----------+---------+
|  1  |MITJA ŽELEZNIK     |   41  |  85.42 |
+-------+-----------------------+-----------+---------+
|  2  |BOJANA ŠTEMBERGER   |   32  |  66.67 |
+-------+-----------------------+-----------+---------+
|  3  |ZDENKA KAPELJ     |   30  |  62.50 |
+-------+-----------------------+-----------+---------+
|  4  |DAVID KAPELJ      |   29  |  60.42 |
+-------+-----------------------+-----------+---------+
GRADEC – VOLILNA ENOTA 01
+--------+-----------------------+----------+---------+
|Zap.št. |Kandidat        |  Št.  |% glasov |
|    |            | glasov |     |
+--------+-----------------------+----------+---------+
|  3  |IRENA ŽITKO JAKOVINA  |  12  | 52.17 |
+--------+-----------------------+----------+---------+
|  2  |ŠPELA ŽITKO      |   6  | 26.09 |
+--------+-----------------------+----------+---------+
|  1  |MIRAN ŽITKO      |   5  | 21.74 |
+--------+-----------------------+----------+---------+
JURŠČE – VOLILNA ENOTA 01
+--------+------------------------+----------+--------+
| Zap.št.|Kandidat        |  Št.  |% glasov|
|    |            | glasov |    |
+--------+------------------------+----------+--------+
|  7  |JADRAN GRŽELJ      |  50  | 59.52 |
+--------+------------------------+----------+--------+
|  6  |MARTIN ŽUŽEK      |  50  | 59.52 |
+--------+------------------------+----------+--------+
|  2  |ANDREJ SEDMAK      |  49  | 58.33 |
+--------+------------------------+----------+--------+
|  3  |JORDANA ŠAJN      |  47  | 55.95 |
+--------+------------------------+----------+--------+
|  1  |MARUŠKA TOMŠIČ     |  44  | 52.38 |
+--------+------------------------+----------+--------+
KAL – VOLILNA ENOTA 01
+-------+------------------------+-----------+---------+
|Zap.št.|Kandidat        |Št. glasov |% glasov |
+-------+------------------------+-----------+---------+
|  3  |ZLATKO SMRDEL      |  87   | 73.11 |
+-------+------------------------+-----------+---------+
|  2  |MATJAŽ TOMŠIČ      |  75   | 63.03 |
+-------+------------------------+-----------+---------+
|  1  |LUKA KLEMEN       |  69   | 57.98 |
+-------+------------------------+-----------+---------+
|  4  |ESTER MAVER       |  66   | 55.46 |
+-------+------------------------+-----------+---------+
|  5  |DAŠA RIBNIKAR      |  65   | 54.62 |
+-------+------------------------+-----------+---------+
KLENIK – VOLILNA ENOTA 01
+---------+-----------------------+------------+----------+
| Zap.št. |Kandidat        | Št. glasov | % glasov |
+---------+-----------------------+------------+----------+
|  1  |SIMON KAPELJ      |   57   |  79.17 |
+---------+-----------------------+------------+----------+
|  6  |SAŠA GRLJ       |   49   |  68.06 |
+---------+-----------------------+------------+----------+
|  4  |EDVARD MAHNIČ     |   48   |  66.67 |
+---------+-----------------------+------------+----------+
|  7  |MATEJA PAVLOVIČ    |   46   |  63.89 |
+---------+-----------------------+------------+----------+
|  3  |MATEJA PERENIČ     |   46   |  63.89 |
+---------+-----------------------+------------+----------+
MALA PRISTAVA – VOLILNA ENOTA 01
+-------+------------------------+-----------+-----------+
|Zap.št.|Kandidat        |Št. glasov | % glasov |
+-------+------------------------+-----------+-----------+
|  2  |BERNARDA MOREL     |  24   |  72.73 |
+-------+------------------------+-----------+-----------+
|  1  |STOJAN MEDVED      |  24   |  72.73 |
+-------+------------------------+-----------+-----------+
|  3  |MARKO VALENČIČ     |  17   |  51.52 |
+-------+------------------------+-----------+-----------+
NADANJE SELO – VOLILNA ENOTA 01
+-------+------------------------+----------+-----------+
|Zap.št.|Kandidat        |Št. glasov| % glasov |
+-------+------------------------+----------+-----------+
|  1  |ANDREJ ŽNIDARŠIČ    |  29  |  72.50 |
+-------+------------------------+----------+-----------+
|  2  |MATJAŽ STAVANJA     |  25  |  62.50 |
+-------+------------------------+----------+-----------+
|  3  |ANDREJA PENKO      |  20  |  50.00 |
+-------+------------------------+----------+-----------+
NARIN – VOLILNA ENOTA 01
+-------+-----------------------+-----------+------------+
| Zap. |Kandidat        | Št. glasov| % glasov |
| št. |            |      |      |
+-------+-----------------------+-----------+------------+
|  3  |JANEZ KALUŽA      |   37  |  66.07  |
+-------+-----------------------+-----------+------------+
|  4  |GORDAN KALUŽA     |   35  |  62.50  |
+-------+-----------------------+-----------+------------+
|  5  |PRIMOŽ DEKLEVA     |   30  |  53.57  |
+-------+-----------------------+-----------+------------+
|  1  |ANDREJA ŽELKO     |   25  |  44.64  |
+-------+-----------------------+-----------+------------+
|  2  |MARTINA TOMAŽIČ PENKO |   25  |  44.64  |
+-------+-----------------------+-----------+------------+
NOVA SUŠICA – VOLILNA ENOTA 01
+-------+-------------------------+---------+-------------+
|Zap.št.|Kandidat         |  Št.  | % glasov  |
|    |             | glasov |       |
+-------+-------------------------+---------+-------------+
|  3  |PETER LUKANOVIĆ     |  23  |  74.19  |
+-------+-------------------------+---------+-------------+
|  1  |MAGDALENA BOBEK     |  19  |  61.29  |
+-------+-------------------------+---------+-------------+
|  2  |MANITA ŠAJN       |  19  |  61.29  |
+-------+-------------------------+---------+-------------+
PALČJE – VOLILNA ENOTA 01
+--------+-----------------------+-----------+----------+
|Zap.št. |Kandidat        | Št. glasov| % glasov |
+--------+-----------------------+-----------+----------+
|  5  |ZVONKO GRL       |   50  |  69.44 |
+--------+-----------------------+-----------+----------+
|  4  |JUDITA PRIMC      |   45  |  62.50 |
+--------+-----------------------+-----------+----------+
|  1  |JULIJAN ČESNIK     |   34  |  47.22 |
+--------+-----------------------+-----------+----------+
|  2  |PETRA ŠPILAR      |   33  |  45.83 |
+--------+-----------------------+-----------+----------+
|  3  |ZDENO PAVLOVIČ     |   29  |  40.28 |
+--------+-----------------------+-----------+----------+
PARJE – VOLILNA ENOTA 01
+--------+------------------------+----------+---------+
|Zap.št. |Kandidat        |  Št.  | % glasov|
|    |            | glasov |     |
+--------+------------------------+----------+---------+
|  4  |LEON TOMŠIČ       |  39  |  68.42 |
+--------+------------------------+----------+---------+
|  1  |TADEJ PENKO       |  39  |  68.42 |
+--------+------------------------+----------+---------+
|  2  |JANA GRŽINIČ      |  33  |  57.89 |
+--------+------------------------+----------+---------+
PETELINJE – VOLILNA ENOTA 01
+--------+------------------------+----------+----------+
| Zap.št.|Kandidat        |Št. glasov| % glasov |
+--------+------------------------+----------+----------+
|  4  |IDO DEKLEVA       |  56  |  59.57 |
+--------+------------------------+----------+----------+
|  1  |ANDREJ VODOPIVEC    |  54  |  57.45 |
+--------+------------------------+----------+----------+
|  2  |TATJANA POŽAR      |  53  |  56.38 |
+--------+------------------------+----------+----------+
|  5  |KARMEN PENKO      |  51  |  54.26 |
+--------+------------------------+----------+----------+
|  3  |ANDREJ PENKO      |  50  |  53.19 |
+--------+------------------------+----------+----------+
TRŠKA SKUPNOST PIVKA
PIVKA VZHOD – VOLILNA ENOTA 01
+-------+------------------------+--------+----------+
|Zap.št.|Kandidat        | Št.  | % glasov |
|    |            | glasov |     |
+-------+------------------------+--------+----------+
|  3  |JOŽE VADNJAL      | 138  |  55.87 |
+-------+------------------------+--------+----------+
|  1  |KARMEN DELAK      | 110  |  44.53 |
+-------+------------------------+--------+----------+
PIVKA ZAHOD – VOLILNA ENOTA 02
+--------+-----------------------+---------+----------+
| Zap.št.|Kandidat        |  Št.  | % glasov |
|    |            | glasov |     |
+--------+-----------------------+---------+----------+
|    1|ERNEST MARGON     |  110  |  42.80 |
+--------+-----------------------+---------+----------+
|    3|FRANC LESKOVEC     |  76  |  29.57 |
+--------+-----------------------+---------+----------+
|    2|ANITA BOŠTJANČIČ    |  71  |  27.63 |
+--------+-----------------------+---------+----------+
PIVKA – HRASTJE – VOLILNA ENOTA 03
+--------+-----------------------+-----------+--------+
|Zap.št. |Kandidat        |Št. glasov |% glasov|
+--------+-----------------------+-----------+--------+
|  1  |MARKO PENKO      |  34   | 100.00 |
+--------+-----------------------+-----------+--------+
PIVKA – RADOHOVA VAS – VOLILNA ENOTA 04
+-------+------------------------+---------+-----------+
|Zap.št.|Kandidat        |  Št.  | % glasov |
|    |            | glasov |      |
+-------+------------------------+---------+-----------+
|  2  |PETER ŽUŽEK       |  41  |  70.69  |
+-------+------------------------+---------+-----------+
RIBNICA – VOLILNA ENOTA 01
+-------+------------------------+---------+----------+
|Zap.št.|Kandidat        |  Št.  | % glasov |
|    |            | glasov |     |
+-------+------------------------+---------+----------+
|  1  |ANDREJ ŽELKO      |  4  | 100.00 |
+-------+------------------------+---------+----------+
SELCE – VOLILNA ENOTA 01
+-------+------------------------+-----------+----------+
|Zap.št.|Kandidat        |Št. glasov | % glasov |
+-------+------------------------+-----------+----------+
|  1  |TINA PERENIČ      |  40   |  70.18 |
+-------+------------------------+-----------+----------+
|  3  |SIMON OSTANEK      |  37   |  64.91 |
+-------+------------------------+-----------+----------+
|  4  |PETRA POLJŠAK      |  35   |  61.40 |
+-------+------------------------+-----------+----------+
|  2  |PRIMOŽ SREBOT      |  34   |  59.65 |
+-------+------------------------+-----------+----------+
|  5  |BRANKO ĆIRIĆ      |  31   |  54.39 |
+-------+------------------------+-----------+----------+
SLOVENSKA VAS – VOLILNA ENOTA 01
+-------+-----------------------+-----------+-----------+
| Zap. |Kandidat        | Št. glasov| % glasov |
| št. |            |      |      |
+-------+-----------------------+-----------+-----------+
|  2  |MARTA BERGOČ      |   16  |  69.57  |
+-------+-----------------------+-----------+-----------+
|  1  |MARIJA MARUŠIČ     |   12  |  52.17  |
+-------+-----------------------+-----------+-----------+
|  3  |JOŽE BERGOČ      |   11  |  47.83  |
+-------+-----------------------+-----------+-----------+
STARA SUŠICA – VOLILNA ENOTA 01
+--------+-----------------------+----------+----------+
| Zap. |Kandidat        |  Št.  | % glasov |
| št.  |            | glasov |     |
+--------+-----------------------+----------+----------+
|  2  |IZTOK ŽNIDARŠIČ    |   8  |  88.89 |
+--------+-----------------------+----------+----------+
|  1  |VIDA DOVGAN      |   6  |  66.67 |
+--------+-----------------------+----------+----------+
|  3  |FRANC DOLGAN      |   5  |  55.56 |
+--------+-----------------------+----------+----------+
SUHORJE – VOLILNA ENOTA 01
+--------+------------------------+----------+--------+
|Zap. št.|Kandidat        |  Št.  |% glasov|
|    |            | glasov |    |
+--------+------------------------+----------+--------+
|  1  |TOMAŽ VOLK       |  23  | 88.46 |
+--------+------------------------+----------+--------+
|  3  |BORIS KRNEL       |  21  | 80.77 |
+--------+------------------------+----------+--------+
|  2  |BRIGITA VOLK      |  21  | 80.77 |
+--------+------------------------+----------+--------+
ŠMIHEL – VOLILNA ENOTA 01
+--------+-----------------------+----------+---------+
| Zap. |Kandidat        |  Št.  | % glasov|
| št.  |            | glasov |     |
+--------+-----------------------+----------+---------+
|  3  |MERI KALUŽA      |  24  |  66.67 |
+--------+-----------------------+----------+---------+
|  2  |DAMIJAN VOLK      |  19  |  52.78 |
+--------+-----------------------+----------+---------+
|  1  |ANDREJ KOVŠCA     |  17  |  47.22 |
+--------+-----------------------+----------+---------+
TRNJE – VOLILNA ENOTA 01
+------+------------------------+-----------+---------+
| Zap. |Kandidat        |Št. glasov | % glasov|
| št. |            |      |     |
+------+------------------------+-----------+---------+
|  5 |IVANKA ABRAM      |  60   |  77.92 |
+------+------------------------+-----------+---------+
|  4 |TOMAŽ SMRDEL      |  51   |  66.23 |
+------+------------------------+-----------+---------+
|  3 |MATEJA DEBEVEC     |  50   |  64.94 |
+------+------------------------+-----------+---------+
|  1 |UROŠ LIPANJE      |  49   |  63.64 |
+------+------------------------+-----------+---------+
|  2 |DENIS BELE       |  48   |  62.34 |
+------+------------------------+-----------+---------+
VELIKA PRISTAVA – VOLILNA ENOTA 01
+-------+-----------------------+----------+---------+
| Zap. |Kandidat        |  Št.  |% glasov |
| št. |            | glasov |     |
+-------+-----------------------+----------+---------+
|  1  |MILJANA BUTINA SMRDEL |  18  | 81.82 |
+-------+-----------------------+----------+---------+
|  2  |ALBERTO KALUŽA     |  18  | 81.82 |
+-------+-----------------------+----------+---------+
|  3  |DEJAN PREMRU      |  16  | 72.73 |
+-------+-----------------------+----------+---------+
VOLČE – VOLILNA ENOTA 01
+--------+-----------------------+---------+---------+
|  Zap.|Kandidat        |  Št.  | % glasov|
|   št.|            | glasov |     |
+--------+-----------------------+---------+---------+
|    2|ANITA BERNETIČ     |  12  |  57.14 |
+--------+-----------------------+---------+---------+
|    1|GORAN RUTAR      |  7  |  33.33 |
+--------+-----------------------+---------+---------+
|    3|STANISLAVA PANGERC   |  6  |  28.57 |
+--------+-----------------------+---------+---------+
VAŠKA SKUPNOST ZAGORJE
ZAGORJE – VOLILNA ENOTA 01
+-------+-----------------------+----------+----------+
| Zap. |Kandidat        |  Št.  | % glasov |
| št. |            | glasov |     |
+-------+-----------------------+----------+----------+
|  3  |TOMAŽ ČESNIK      |  65  |  58.56 |
+-------+-----------------------+----------+----------+
|  4  |JOŽE ŽELE       |  59  |  53.15 |
+-------+-----------------------+----------+----------+
|  1  |BRIGITA ČESNIK     |  48  |  43.24 |
+-------+-----------------------+----------+----------+
|  2  |IRENA KRISTAN     |  45  |  40.54 |
+-------+-----------------------+----------+----------+
ŠILENTABOR – VOLILNA ENOTA 02
+-------+-----------------------+----------+----------+
| Zap. |Kandidat        |  Št.  | % glasov |
| št. |            | glasov |     |
+-------+-----------------------+----------+----------+
|  1  |ANDREJ ŠTAVAR     |   3  | 100.00 |
+-------+-----------------------+----------+----------+
V skladu z 90. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) se poročilo posreduje županu, Republiški volilni komisiji ter predstavnikom kandidatur oziroma list kandidatov. Izid volitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-0006/2014
Pivka, dne 8. oktobra 2014
Predsednica
Občinske volilne komisije
Cvetka Rebec l.r.

AAA Zlata odličnost