Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2014 z dne 13. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2014 z dne 13. 10. 2014

Kazalo

3015. Pravilnik o spremembi Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Kozje, stran 8079.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 24/10) je Občinski svet Občine Kozje na 26. redni seji dne 2. 10. 2014 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Kozje
1. člen
S tem pravilnikom se spreminja Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Kozje (Uradni list RS, št. 30/14).
2. člen
Spremeni se 5. člen pravilnika tako, da se glasi:
»Postopek za dodelitev proračunskih sredstev v skladu z razpisnimi pogoji vodi tričlanska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan.
Naloge komisije:
1. odpiranje in pregled vlog,
2. ocena upravičenosti vlog,
3. priprava poročila s predlogom prejemnikov in višine sredstev,
4. druge naloge povezane z uspešno izvedbo razpisa.
Komisija obravnava vse popolne in pravočasno prispele vloge (z vsemi zahtevanimi dokazili) enkrat na mesec po vrstnem redu prispetja. Komisija pripravi seznam upravičencev najkasneje v roku 7 dni od obravnave vlog in pripravi predlog o dodelitvi proračunskih sredstev. Sredstva se dodeljujejo do porabe finančnih sredstev sprejetega proračuna.
Upravičenci, ki so podali popolno vlogo in zaradi porabe sredstev niso upravičeni do nepovratnih finančnih sredstev v tekočem letu, imajo ob ponovni prijavi na javni razpis naslednjega leta prednost v vrstnem redu.
Na podlagi predloga komisije o dodelitvi proračunskih sredstev se izda sklep. Zoper sklep je mogoča pritožba pri županu občine. Odločitev župana je dokončna.«
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0005/2011-26/03
Kozje, dne 2. oktobra 2014
Župan
Občine Kozje
Dušan Andrej Kocman l.r.

AAA Zlata odličnost