Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2012 z dne 26. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2012 z dne 26. 11. 2012, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

3501. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Rosevillu, v Združenih državah Amerike
3502. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Rosevillu, v Združenih državah Amerike

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3503. Letni program statističnih raziskovanj za 2013 (velja od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013)

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3504. Pravila za delovanje ekonomsko-socialnega odbora na področju energetike

OBČINE

Dolenjske Toplice

3505. Pravilnik o podelitvi občinskih priznanj za delo v športu

Kranj

3506. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjski muzej
3507. Sklep o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Zasebnem vrtcu s koncesijo Dobra teta, PE Pri Dobri Evi

Krško

3508. Odlok o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic neurij v oktobru in novembru 2012

Litija

3509. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Litija
3510. Odlok o spremembah in dopolnitvah lokacijskega načrta za območje Grbin

Metlika

3511. Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Metlika d.o.o.
3512. Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Metlika
3513. Pravilnik o povračilu stroškov šolskega prevoza otrokom s posebnimi potrebami v Občini Metlika

Pivka

3514. Odlok o Programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Park vojaške zgodovine

Rogaška Slatina

3524. Odlok o ustanovitvi OKP javnega podjetja za komunalne storitve Rogaška Slatina, d.o.o.

Rogašovci

3515. Odlok o rebalansu proračuna Občine Rogašovci za leto 2012

Slovenj Gradec

3516. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu »Podjetniška cona Pameče«
3517. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu individualne zazidave Podgorska cesta Štibuh (SC7)
3518. Sklep o ustanovitvi skupnega organa občin za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Koroški pokrajinski muzej

Tolmin

3519. Sklep o začasnem financiranju Občine Tolmin v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2013

Trebnje

3520. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3521. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3522. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
3523. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

76. Zakon o dopolnitvi Zakona o ratifikaciji Konvencije o vročitvi sodnih in zunajsodnih listin v civilnih ali gospodarskih zadevah v tujini (MKVLCG-A)
77. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Maroko o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju (BKMAZTS)

Vlada Republike Slovenije

78. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Makedonije o opravljanju pridobitne dejavnosti vzdrževanih članov družine članov diplomatskih predstavništev ali konzulatov

Ministrstvo za zunanje zadeve

79. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Evropsko investicijsko banko o izvajanju 4. člena Zakona o prenosu pokojninskih pravic Republike Slovenije in člena 79-1 Pravil sistema pokojninskega zavarovanja Evropske investicijske banke
80. Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo in Dodatnega protokola o spremembah Konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki na dohodek in premoženje, podpisane v Ljubljani 1. oktobra 1997, spremenjene s protokolom, podpisanim v Ljubljani 26. septembra 2006
81. Obvestilo o prenehanju veljavnosti Konvencije Mednarodne organizacije dela št. 89 o nočnem delu žensk, zaposlenih v industriji
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti