Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2012 z dne 26. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2012 z dne 26. 11. 2012

Kazalo

76. Zakon o dopolnitvi Zakona o ratifikaciji Konvencije o vročitvi sodnih in zunajsodnih listin v civilnih ali gospodarskih zadevah v tujini (MKVLCG-A), stran 319.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o dopolnitvi Zakona o ratifikaciji Konvencije o vročitvi sodnih in zunajsodnih listin v civilnih ali gospodarskih zadevah v tujini (MKVLCG-A)
Razglašam Zakon o dopolnitvi Zakona o ratifikaciji Konvencije o vročitvi sodnih in zunajsodnih listin v civilnih ali gospodarskih zadevah v tujini (MKVLCG-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 25. oktobra 2012.
Št. 003-02-8/2012-10
Ljubljana, dne 2. novembra 2012
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O DOPOLNITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI KONVENCIJE O VROČITVI SODNIH IN ZUNAJSODNIH LISTIN V CIVILNIH ALI GOSPODARSKIH ZADEVAH V TUJINI (MKVLCG-A)
1. člen
V Zakonu o ratifikaciji Konvencije o vročitvi sodnih in zunajsodnih listin v civilnih ali gospodarskih zadevah v tujini (Uradni list RS – MP, št. 19/00) se za 2. členom doda nov 2.a člen, ki se glasi:
»2.a člen
Republika Slovenija v skladu z drugim odstavkom 8. člena Konvencije o vročitvi sodnih in zunajsodnih listin v civilnih ali gospodarskih zadevah v tujini (v nadaljnjem besedilu: konvencija) podaja izjavo, da na svojem ozemlju nasprotuje neposredni vročitvi s strani diplomatskih ali konzularnih predstavnikov tuje države, razen če se listina vroča državljanu države, iz katere listina izvira.
Republika Slovenija v skladu z 10. členom konvencije podaja izjavo, da je vročitev v skladu s točko a) 10. člena konvencije dovoljena pod pogojem, da so sodne listine naslovniku poslane s priporočenim pismom s povratnico in da so listine sestavljene v slovenskem jeziku, oziroma da jim je priložen prevod v slovenski jezik.
Republika Slovenija v skladu z 10. členom konvencije podaja izjavo, da na svojem ozemlju nasprotuje uporabi načinov vročanja listin iz določb točk b) in c) 10. člena konvencije.
Republika Slovenija v skladu z drugim odstavkom 15. člena konvencije izjavlja, da lahko slovenski sodnik ne glede na določbe prvega odstavka 15. člena konvencije izreče sodbo, tudi če ni prejel potrdila o vročitvi ali dostavi, če so izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 15. člena konvencije.
Republika Slovenija v skladu s tretjim odstavkom 16. člena konvencije izjavlja, da prošnje iz drugega odstavka 16. člena konvencije ne bo obravnavala, če je vložena po preteku roka enega leta od datuma sodbe.«.
2. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 700-01/12-12/10
Ljubljana, dne 25. oktobra 2012
EPA 650-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti