Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2012 z dne 26. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2012 z dne 26. 11. 2012

Kazalo

3509. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Litija, stran 9241.

Na podlagi 58. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 33/89 ter Uradni list RS, št. 24/92 – odl. US), 218. člena Zakona o graditvi objektov ZGO-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 97/03 Odl. US: U-I-152/00-23, 41/04 – ZVO-1, 45/04, 47/04, 62/04 Odl. US: U-I-1/03-15, 102/04 – UPB1 (14/05 popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 Odl. US: U-I-150/04-19, 120/06 Odl. US: U-I-286/04-46, 126/07, 57/09 Skl. US: U-I-165/09-8, 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 popr.), 20/11 Odl. US: U-I-165/09-34, 57/12, in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06 139/06 in 12/11) je Občinski svet Občine Litija na 15. redni seji 14. 11. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Litija
1. člen
V Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Litija (Uradni list RS, št. 132/03, 119/04, 119/05, 106/11) se v 8. členu (lega in namembnost) dodata tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»Kot območje izjemno ugodne lokacije, v zvezi s pridobivanjem dohodka mesta Litija, se šteje območje na levi strani mesta Litije med železniško progo in reko Savo, vezano na lokacijo ob Ljubljanski cesti, in območje na desni strani mesta Litija, ki obsega območje med: Zasavsko cesto, Jerebovo ulico, Levstikovo ulico, Grbinsko cesto ter med Cesto Dolenjskega Odreda vključujoč območje Ježe in Savske ceste do križišča z Zasavsko cesto.
Trgovski objekti z neto tlorisno površino nad 350 m², ki se nahajajo znotraj zgoraj navedenega območja, se dodatno točkujejo z dodatnimi 200 točkami.«
2. člen
Tretji odstavek 11. člena (enoletne oprostitve) se spremeni tako, da se glasi:
»V primeru elementarne nesreče, zaradi česar stanovanjski objekt ni več uporaben za bivanje, oziroma je del stanovanjskega objekta huje poškodovan in zavezanec vseeno biva v njem, se zavezanca na lastno zahtevo oprosti plačila nadomestila, če se ugotovi, da bi plačevanje nadomestila ogrožalo socialno varnost zavezanca in njegove družine. Oprostitev velja za dobo enega leta.«
3. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati s 1. 1. 2013.
Št. 007-6/2012
Litija, dne 14. novembra 2012
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti