Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2010 z dne 5. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2010 z dne 5. 11. 2010, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

4707. Zakon o spremembah in dopolnitvah Pomorskega zakonika (PZ-D)
4708. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-C)
4709. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah (ZUT-H)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

4710. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
4711. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4749. Uredba o sofinanciranju doktorskega študija
4750. Uredba o dopolnitvah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju

MINISTRSTVA

4712. Pravilnik o sodnih tolmačih
4713. Pravilnik o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih

USTAVNO SODIŠČE

4714. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe

BANKA SLOVENIJE

4715. Sklep o splošnih pravilih izvajanja denarne politike

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4716. Pravila borze

OBČINE

Beltinci

4717. Poročilo o izidu drugega kroga rednih volitev župana Občine Beltinci, ki so bile dne 24. 10. 2010
4718. Poročilo o izidu rednih volitev članov Občinskega sveta Občine Beltinci, dne 10. 10. 2010
4719. Poročilo o izidu rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti Beltinci, Bratonci, Dokležovje, Gančani, Ižakovci, Lipa, Lipovci in Melinci, dne 10. 10. 2010
4720. Poročilo o izidu volitev za člana Občinskega sveta Občine Beltinci – predstavnika romske skupnosti, dne 10. 10. 2010

Bled

4721. Poročilo o izidu volitev župana Občine Bled
4722. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Bled
4723. Poročilo o izidu volitev članov Svetov Krajevnih skupnosti v Občini Bled
4724. Poročilo o izidu volitev župana Občine Bled

Celje

4725. Sklep o določitvi notranjih igralnih površin v javnih vrtcih Mestne občine Celje v šolskem letu 2010/2011
4726. Ugotovitev občinske volilne komisije o prehodu mandata mestnega svetnika na naslednjo kandidatko

Črnomelj

4727. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Gorenja vas-Poljane

4728. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja GRV 20-4 Gorenja vas - Poljane

Ivančna Gorica

4729. Poročilo o izidu volitev drugi krog za župana Občine Ivančna Gorica

Kamnik

4730. Poročilo o izidu volitev župana Občine Kamnik
4731. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Kamnik
4732. Poročilo o izidu volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Kamnik

Komen

4733. Poročilo o izidu volitev župana v Občini Komen, drugi krog, 24. 10. 2010

Kranj

4734. Poročilo o izidu glasovanja na volitvah za župana Mestne občine Kranj, dne 24. 10. 2010

Krško

4735. Poročilo o izidu splošnih volitev župana Občine Krško
4736. Poročilo o izidu splošnih volitev članov Občinskega sveta Občine Krško
4737. Poročilo o izidu rednih volitev v svete krajevnih skupnosti v Občini Krško
4738. Poročilo o izidu rednih volitev člana Občinskega sveta Občine Krško – predstavnika romske skupnosti

Mirna Peč

4739. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Industrijska cona Dolenja vas

Oplotnica

4740. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Oplotnica
4741. Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega sveta Občine Oplotnica

Semič

4742. Poročilo o izidu lokalnih volitev 2010 v Občini Semič
4743. Poročilo o izidu lokalnih volitev 2010 v Občini Semič
4744. Poročilo o izidu volitev člana Občinskega sveta Občine Semič – predstavnika romske skupnosti

Slovenska Bistrica

4745. Poročilo o izidu II. kroga volitev za župana Občine Slovenska Bistrica, dne 24. 10. 2010
4746. Poročilo rednih volitev članov Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica na volitvah, dne 10. oktobra 2010

Šempeter-Vrtojba

4747. Poročilo o izidu drugega kroga rednih volitev župana v Občini Šempeter - Vrtojba, dne 24. 10. 2010

Zreče

4748. Sklep o začetku sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu »Rogla« v Občini Slovenske Konjice

POPRAVKI

4751. Popravek poročila o izidu lokalnih volitev za člane Občinskega sveta Občine Rogašovci

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost