Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2010 z dne 5. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2010 z dne 5. 11. 2010

Kazalo

4746. Poročilo rednih volitev članov Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica na volitvah, dne 10. oktobra 2010, stran 13561.

P O R O Č I L O
rednih volitev članov Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica na volitvah dne 10. oktobra 2010
Občinska volilna komisija Občine Slovenska Bistrica je v skladu s 85., 86. in 87. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3 in 45/08) po pregledu zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja na rednih volitvah članov občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica, ki so bile 10. oktobra 2010, ugotovila:
I.
1. Na volitvah dne 10. oktobra 2010, je imelo pravico glasovati 20.718 volivcev.
2. Oddanih je bilo 9.760 glasovnic, oziroma 47,11%.
3. Veljavnih je bilo 9.377 glasovnic oziroma 96,08%, neveljavnih glasovnic je bilo 383 glasovnic oziroma 3,92%.
Posamezne liste so dobile naslednje število glasov:
+------------------------------+----+------+
|1. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA |2069|22,06%|
+------------------------------+----+------+
|2. DeSUS – DEMOKRATIČNA    |1859|19,82%|
|STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE |  |   |
+------------------------------+----+------+
|3. SLOVENSKA DEMOKRATSKA   |1841|19,63%|
|STRANKA            |  |   |
+------------------------------+----+------+
|4. SOCIALNI DEMOKRATI     |1337|14,26%|
+------------------------------+----+------+
|5. LIBERALNA DEMOKRACIJA   |548 |5,85% |
|SLOVENIJE           |  |   |
+------------------------------+----+------+
|6. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA |503 |5,36% |
|LJUDSKA STRANKA        |  |   |
+------------------------------+----+------+
|7. ZARES – NOVA POLITIKA   |438 |4,67% |
+------------------------------+----+------+
|8. STRANKA MLADIH – ZELENI  |332 |3,54% |
|EVROPE            |  |   |
+------------------------------+----+------+
|9. ZELENI SLOVENIJE      |144 |1,54% |
+------------------------------+----+------+
|10. SOŽITJE          |120 |1,28% |
+------------------------------+----+------+
|11. LISTA ZA PRAVIČNOST IN  |107 |1,14% |
|RAZVOJ            |  |   |
+------------------------------+----+------+
|12. FRANC PIŠEK        | 79 |0,85%.|
+------------------------------+----+------+
II.
Število podeljenih direktnih mandatov v posameznih volilnih enotah je sledeče:
+-------------------------------+--------+
|Prva volilna enota:      |    |
+-------------------------------+--------+
|SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA   |1 mandat|
+-------------------------------+--------+
|DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA  |1 mandat|
|UPOKOJENCEV SLOVENIJE     |    |
+-------------------------------+--------+
|SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA |1 mandat|
+-------------------------------+--------+
|Druga volilna enota:      |    |
+-------------------------------+--------+
|SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA   |    2|
|                | mandata|
+-------------------------------+--------+
|DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA  |1 mandat|
|UPOKOJENCEV SLOVENIJE     |    |
+-------------------------------+--------+
|SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA |1 mandat|
+-------------------------------+--------+
|SOCIALNI DEMOKRATI       |1 mandat|
+-------------------------------+--------+
|Tretja volilna enota:     |    |
+-------------------------------+--------+
|SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA   |1 mandat|
+-------------------------------+--------+
|DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA  |1 mandat|
|UPOKOJENCEV SLOVENIJE     |    |
+-------------------------------+--------+
|SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA |1 mandat|
+-------------------------------+--------+
|SOCIALNI DEMOKRATI       |1 mandat|
+-------------------------------+--------+
|Četrta volilna enota:     |    |
+-------------------------------+--------+
|SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA   |1 mandat|
+-------------------------------+--------+
|DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA  |1 mandat|
|UPOKOJENCEV SLOVENIJE     |    |
+-------------------------------+--------+
|SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA |1 mandat|
+-------------------------------+--------+
|SOCIALNI DEMOKRATI       |    1|
|                | mandat.|
+-------------------------------+--------+
Direktno podeljenih je bilo tako 16 mandatov.
III.
Preostalih 15 mandatov se deli na ravni občine na podlagi seštevkov glasov, ki so bili oddani za istoimenske liste, če so bile le te vložene v dveh ali več volilnih enotah. Od skupno 12 list je bilo 10 list vloženih v dveh ali več volilnih enotah.
1. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2. DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
3. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
4. SOCIALNI DEMOKRATI
5. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
6. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
7. ZARES – NOVA POLITIKA
8. STRANKA MLADIH – ZELENI EVROPE
9. ZELENI SLOVENIJE
10. SOŽITJE.
IV.
Izhajajoč iz seštevkov glasov, ki so jih dobile istoimenske liste v vseh volilnih enotah deljenih s števili od 1 do 31 (d’Hondtov sistem) je zaporedje najvišjih 36 količnikov naslednje:
+----+--------+----------------------------+
|Zap.|Količnik|Ime liste          |
| št.|    |              |
+----+--------+----------------------------+
|  1| 2069.00|SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA  |
+----+--------+----------------------------+
|  2| 1859.00|DeSUS – DEMOKRATIČNA    |
|  |    |STRANKA UPOKOJENCEV     |
|  |    |SLOVENIJE          |
+----+--------+----------------------------+
|  3| 1841.00|SLOVENSKA DEMOKRATSKA    |
|  |    |STRANKA           |
+----+--------+----------------------------+
|  4| 1337.00|SOCIALNI DEMOKRATI     |
+----+--------+----------------------------+
|  5| 1034.50|SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA  |
+----+--------+----------------------------+
|  6| 929.50 |DeSUS – DEMOKRATIČNA    |
|  |    |STRANKA UPOKOJENCEV     |
|  |    |SLOVENIJE          |
+----+--------+----------------------------+
|  7| 920.50 |SLOVENSKA DEMOKRATSKA    |
|  |    |STRANKA           |
+----+--------+----------------------------+
|  8| 689.67 |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA  |
+----+--------+----------------------------+
|  9| 668.50 |SOCIALNI DEMOKRATI     |
+----+--------+----------------------------+
| 10| 619.67 |DeSUS – DEMOKRATIČNA    |
|  |    |STRANKA UPOKOJENCEV     |
|  |    |SLOVENIJE          |
+----+--------+----------------------------+
| 11| 613.67 |SLOVENSKA DEMOKRATSKA    |
|  |    |STRANKA           |
+----+--------+----------------------------+
| 12| 548.00 |LIBERALNA DEMOKRACIJA    |
|  |    |SLOVENIJE          |
+----+--------+----------------------------+
| 13| 517.25 |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA  |
+----+--------+----------------------------+
| 14| 503.00 |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA |
|  |    |LJUDSKA STRANKA       |
+----+--------+----------------------------+
| 15| 464.75 |DeSUS – DEMOKRATIČNA    |
|  |    |STRANKA UPOKOJENCEV     |
|  |    |SLOVENIJE          |
+----+--------+----------------------------+
| 16| 460.25 |SLOVENSKA DEMOKRATSKA    |
|  |    |STRANKA           |
+----+--------+----------------------------+
| 17| 445.67 |SOCIALNI DEMOKRATI     |
+----+--------+----------------------------+
| 18| 438.00 |ZARES – NOVA POLITIKA    |
+----+--------+----------------------------+
| 19| 413.80 |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA  |
+----+--------+----------------------------+
| 20| 371.80 |DeSUS – DEMOKRATIČNA    |
|  |    |STRANKA UPOKOJENCEV     |
|  |    |SLOVENIJE          |
+----+--------+----------------------------+
| 21| 368.20 |SLOVENSKA DEMOKRATSKA    |
|  |    |STRANKA           |
+----+--------+----------------------------+
| 22| 344.83 |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA  |
+----+--------+----------------------------+
| 23| 334.25 |SOCIALNI DEMOKRATI     |
+----+--------+----------------------------+
| 24| 332.00 |STRANKA MLADIH – ZELENI   |
|  |    |EVROPE           |
+----+--------+----------------------------+
| 25| 309.83 |DeSUS – DEMOKRATIČNA    |
|  |    |STRANKA UPOKOJENCEV     |
|  |    |SLOVENIJE          |
+----+--------+----------------------------+
| 26| 306.83 |SLOVENSKA DEMOKRATSKA    |
|  |    |STRANKA           |
+----+--------+----------------------------+
| 27| 295.57 |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA  |
+----+--------+----------------------------+
| 28| 274.00 |LIBERALNA DEMOKRACIJA    |
|  |    |SLOVENIJE          |
+----+--------+----------------------------+
| 29| 267.40 |SOCIALNI DEMOKRATI     |
+----+--------+----------------------------+
| 30| 265.57 |DeSUS – DEMOKRATIČNA    |
|  |    |STRANKA UPOKOJENCEV     |
|  |    |SLOVENIJE          |
+----+--------+----------------------------+
| 31| 263.00 |SLOVENSKA DEMOKRATSKA    |
|  |    |STRANKA           |
+----+--------+----------------------------+
| 32| 258.63 |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA  |
+----+--------+----------------------------+
| 33| 251.50 |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA |
|  |    |LJUDSKA STRANKA       |
+----+--------+----------------------------+
| 34| 232.38 |DeSUS – DEMOKRATIČNA    |
|  |    |STRANKA UPOKOJENCEV     |
|  |    |SLOVENIJE          |
+----+--------+----------------------------+
| 35| 230.13 |SLOVENSKA DEMOKRATSKA    |
|  |    |STRANKA           |
+----+--------+----------------------------+
| 36| 229.89 |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA  |
+----+--------+----------------------------+
Na podlagi najvišjih količnikov pripada listam še naslednje število mandatov:
+-------------------------------+--------+
|1. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA  |    2|
|                | mandata|
+-------------------------------+--------+
|2. DeSUS – DEMOKRATIČNA STRAKA |    3|
|UPOKOJENCEV SLOVENIJE     | mandate|
+-------------------------------+--------+
|3. SLOVENSKA DEMOKRATSKA    |    3|
|STRANKA            | mandate|
+-------------------------------+--------+
|4. SOCIALNI DEMOKRATI     |    2|
|                | mandata|
+-------------------------------+--------+
|5. LIBERALNA DEMOKRACIJA    |    2|
|SLOVENIJE           | mandata|
+-------------------------------+--------+
|6. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA |1 mandat|
|LJUDSKA STRANKA        |    |
+-------------------------------+--------+
|7. ZARES – NOVA POLITIKA    |1 mandat|
+-------------------------------+--------+
|8. STRANKA MLADIH – ZELENI   |    1|
|EVROPE             | mandat.|
+-------------------------------+--------+
Ti mandati, ki jih dobijo istoimenske liste pri delitvi mandatov na ravni občine se dodelijo listam v volilnih enotah, ki imajo največje ostanke glasov v razmerju do količnika v volilni enoti.
Na način, neveden v prejšnjem odstavku, so bili v posameznih volilnih enotah v zaporedju dodeljeni naslednji mandati:
+-------------------------------+--------+
|Prva volilna enota:      |    |
+-------------------------------+--------+
|SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA   |1 mandat|
+-------------------------------+--------+
|DeSUS– DEMOKRATIČNA STRANKA  |1 mandat|
|UPOKOJENCEV SLOVENIJE     |    |
+-------------------------------+--------+
|SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA |1 mandat|
+-------------------------------+--------+
|SOCIALNI DEMOKRATI       |1 mandat|
+-------------------------------+--------+
|NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA   |1 mandat|
|LJUDSKA STRANKA        |    |
+-------------------------------+--------+
|Druga volilna enota:      |    |
+-------------------------------+--------+
|DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA  |1 mandat|
|UPOKOJENCEV SLOVENIJE     |    |
+-------------------------------+--------+
|SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA |1 mandat|
+-------------------------------+--------+
|LIBERALNA DEMOKRACIJA     |1 mandat|
|SLOVENIJA           |    |
+-------------------------------+--------+
|ZARES – NOVA POLITIKA     |1 mandat|
+-------------------------------+--------+
|Tretja volilna enota:     |    |
+-------------------------------+--------+
|SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA   |1 mandat|
+-------------------------------+--------+
|DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA  |1 mandat|
|UPOKOJENCEV SLOVENIJE     |    |
+-------------------------------+--------+
|STRANKA MLADIH – ZELENI EVROPE |1 mandat|
+-------------------------------+--------+
|Četrta volilna enota:     |    |
+-------------------------------+--------+
|SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA |1 mandat|
+-------------------------------+--------+
|SOCIALNI DEMOKRATI       |1 mandat|
+-------------------------------+--------+
|LIBERLANA DEMOKRACIJA     |    1|
|SLOVENIJE           | mandat.|
+-------------------------------+--------+
V.
Člani Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica, izvoljeni na volitvah 10. oktobra 2010 so:
1. BRANKO REPNIK, roj 24. 11. 1945, naslov: Črešnjevec 56, Slovenska Bistrica,
2. ŠTEFANIJA KRHLANKO, roj 26. 12. 1949, naslov: Črešnjevec 17, Slovenska Bistrica,
3. JOŽEF JEROVŠEK, roj 1. 2. 1950, naslov: Spodnja Nova vas 39, Slovenska Bistrica,
4. MILAN OZIMIČ, roj 15. 9. 1957, naslov: Črešnjevec 103, Slovenska Bistrica,
5. BRANKO TOMEC, roj 4. 10. 1961, naslov: Laporje 61a, Laporje,
6. LJUBICA ZGONEC ZORKO, roj 30. 10. 1953, naslov: Potrčeva ulica 16, Slovenska Bistrica,
7. SREČKO JUHART, roj 25. 9. 1957, naslov: Gradišče 8, Slovenska Bistrica,
8. SIMON UNUK, roj 18. 6. 1956, naslov: Vrhloga 60, Slovenska Bistrica,
9. IRENA MAJCEN, roj 2. 3. 1958, naslov: Ritoznoj 75, Slovenska Bistrica,
10. IVAN PETER JURŠE, roj 22. 11. 1939, naslov: Ulica Pohorskega bataljona 27, Zgornja Polskava,
11. ŽARKO FURMAN, roj 13. 2. 1979, naslov: Mariborska cesta 29, Slovenska Bistrica,
12. JOŽEF TROL, roj 19. 2. 1965, naslov: Ul. Pohorskega bataljona 29, Slovenska Bistrica,
13. ALEN VIDONJA, roj 4. 3. 1985, naslov: Prežihova 7, Pragersko,
14. FRANC MATJAŠIČ, roj 21. 1. 1957, naslov: Cankarjeva ulica 11, Zgornja Polskava,
15. DAVORIN ŽALAR, roj 10. 11. 1971, naslov: Pokoše 17b, Zgornja Polskava,
16. RUDI KRUH, roj 25. 4. 1961, naslov: Bevkova 10, Pragersko,
17. Dr. IVAN ŽAGAR, roj 12. 1. 1962, naslov: Spodnja Polskava 116, Pragersko,
18. VIDA LIPOGLAV, roj 10. 6. 1947, naslov: Zgornja Bistrica 81, Slovenska Bistrica,
19. LEA ORNIK, roj 5. 2. 1982, naslov: Kalše 34, Šmartno na Pohorju,
20. SREČKO JUHART, roj 22. 11. 1967, naslov: Kebelj 1 A, Oplotnica,
21. MIRKO SMOGAVEC, roj 1. 8. 1981, naslov: Veliko Tinje 2, Zgornja Ložnica,
22. DRAGO MAHORKO, roj 12. 4. 1950, naslov: Jamova 9, Slovenska Bistrica,
23. DUŠAN LESKOVAR, roj 26. 5. 1962, naslov:, Visole 99, Slovenska Bistrica,
24. SONJA MOTALN, roj 12. 11. 1965, naslov: Frajhajm 94, Šmartno na Pohorju,
25. JAKOB TOMAŽIČ, roj 18. 4. 1945, naslov: Gladomes 75, Zgornja Ložnica,
26. DRAGO CAPL, roj 18. 1. 1959, naslov: Kajuhova 16, Slovenska Bistrica,
27. PRIMOŽ RAJH, roj 2. 5. 1978, naslov: Kajuhova 8, Slovenska Bistrica,
28. SAŠA VIDMAR, roj 11. 4. 1963, naslov: Špindlerjeva 48, Slovenska Bistrica,
29. TOMAŽ GODEC, roj 20. 12. 1972, naslov: Prvomajska ulica 9, Slovenska Bistrica,
30. Dr. PETER CVAHTE, roj 20. 7. 1970, naslov: Na Ajdov hrib 22, Slovenska Bistrica,
31. STANISLAV MLAKAR, roj 8. 12. 1958, naslov: Vrhole pri Slovenskih Konjicah 99, Zgornja Ložnica.
Kandidati so bili izvoljeni po vrstnem redu na listi in ob upoštevanju preferenčnih glasov. Ob upoštevanju preferenčnih glasov so bili izmed zgoraj navedenih kandidatov izvoljeni Srečko Juhart (SLS), Alen Vidonja (ZARES), Davorin Žalar (SD), Rudi Kruh (SLS) in Mirko Smogavec (SMS).
Št. 041-1/2010-19-0203
Slovenska Bistrica, dne 14. oktobra 2010
Predsednica Občinske volilne komisije
Občine Slovenska Bistrica
Jasmina Obrovnik Gril l.r.

AAA Zlata odličnost