Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2010 z dne 5. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2010 z dne 5. 11. 2010

Kazalo

4743. Poročilo o izidu lokalnih volitev 2010 v Občini Semič, stran 13560.

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06 – ZLV-UPB-2, 70/06, 60/07, 94/07 in 45/08), zapisnika o delu volilne komisije Občine Semič (7. Seja, ponedeljek 11. 10. 2010 ob 12. uri), zapisnika o ugotovitvi izida glasovanja za župana Občine Semič ter zapisnika o ugotovitvi izida glasovanja na volitvah članov občinskega sveta z dne 11. 10. 2010 in zapisnika 8. seje OVK (ponedeljek 11. 10. 2010 ob 20. uri) je Občinska volilna komisija Občine Semič sestavila
P O R O Č I L O
o izidu lokalnih volitev 2010 v Občini Semič
I.
Na volitvah 10. 10. 2010 je imelo pravico voliti skupaj 3.264 volivcev. Glasovalo je skupaj 2.110 volivcev ali 64,64% od vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti. Od tega je:
– 2.054 volivcev glasovalo na voliščih po volilnem imeniku na dan glasovanja,
– 52 volivcev glasovalo predčasno,
– 4 volivci glasovali po pošti.
II.
Za volitve članov občinskega sveta je bilo oddanih 2.110 glasovnic, od tega je bilo 55 neveljavnih in 2.055 veljavnih glasovnic.
Liste kandidatov so dobile naslednje število glasov:
+------+-------+-------+---------------------+
|Glasov|  %  |Mandati|Ime liste      |
|   |glasov |    |           |
+------+-------+-------+---------------------+
| 170 | 8,27 | 1  |Lista za napredek  |
|   |    |    |Občine Semič     |
+------+-------+-------+---------------------+
| 228 | 11,09 | 1  |ZARES – nova politika|
+------+-------+-------+---------------------+
| 213 | 10,36 | 1  |LDS – Liberalna   |
|   |    |    |demokracija Slovenije|
+------+-------+-------+---------------------+
| 149 | 7,25 | 1  |N.Si – Nova Slovenija|
|   |    |    |– Krščanska ljudska |
|   |    |    |stranka       |
+------+-------+-------+---------------------+
| 570 | 27,74 | 5  |SLS – Slovenska   |
|   |    |    |ljudska stranka   |
+------+-------+-------+---------------------+
| 106 | 5,16 | 0  |SD – Socialni    |
|   |    |    |demokrati      |
+------+-------+-------+---------------------+
| 187 | 9,10 | 1  |DeSUS – Demokratska |
|   |    |    |stranka upokojencev |
|   |    |    |Slovenije      |
+------+-------+-------+---------------------+
| 250 | 12,17 | 2  |SDS – Slovenska   |
|   |    |    |demokratska stranka |
+------+-------+-------+---------------------+
| 182 | 8,86 | 1  |SNS – Slovenska   |
|   |    |    |nacionalna stranka  |
+------+-------+-------+---------------------+
|   |    | 13  |SKUPAJ        |
+------+-------+-------+---------------------+
Na podlagi Zakona o lokalnih volitvah in Statuta Občine Semič je bilo po D´Hondtovem sistemu razdeljeno 13 mandatov. 13. mandat je bil razdeljen na podlagi žreba.
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so v Občinski svet Občine Semič za mandatno obdobje 2010 do 2014 izvoljeni naslednji kandidati:
+------+------------+---------------------+
|Zap. |Ime in   |Ime liste      |
|št.  |priimek   |           |
+------+------------+---------------------+
|1.  |Ivan    |SLS Slovenska ljudska|
|   |Bukovec   |stranka Semič    |
+------+------------+---------------------+
|2.  |Janez    |SLS Slovenska ljudska|
|   |Movern   |stranka Semič    |
+------+------------+---------------------+
|3.  |Damir Stare |SDS Slovenska    |
|   |      |demokratska stranka |
+------+------------+---------------------+
|4.  |Danilo Plut |ZARES – nova politika|
+------+------------+---------------------+
|5.  |Zvonko   |LDS Liberalna    |
|   |Butala   |demokracija Slovenije|
+------+------------+---------------------+
|6.  |Damjana   |SLS Slovenska ljudska|
|   |Simonič   |stranka Semič    |
+------+------------+---------------------+
|7.  |Matija   |DeSUS Demokratska  |
|   |Hudak    |stranka upokojencev |
|   |      |Slovenije      |
+------+------------+---------------------+
|8.  |Sergej Čas |SNS Slovenska    |
|   |      |nacionalna stranka  |
+------+------------+---------------------+
|9.  |Anton    |Lista za napredek  |
|   |Malenšek  |Občine Semič     |
+------+------------+---------------------+
|10.  |Peter    |N.Si Nova Slovenija –|
|   |Štukelj   |Krščanska ljudska  |
|   |      |stranka       |
+------+------------+---------------------+
|11.  |Vili    |SLS Slovenska ljudska|
|   |Malnarič  |stranka Semič    |
+------+------------+---------------------+
|12.  |Sonja    |SDS Slovenska    |
|   |Klemenc   |demokratska stranka |
|   |Križan   |           |
+------+------------+---------------------+
|13.  |Tomaž Černe |SLS Slovenska ljudska|
|   |      |stranka       |
+------+------------+---------------------+
Št. 040-03/2010-208
Semič, dne 26. oktobra 2010
Predsednik Občinske volilne komisije
Občine Semič
Marko Zupanič l.r.

AAA Zlata odličnost