Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2010 z dne 5. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2010 z dne 5. 11. 2010

Kazalo

4739. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Industrijska cona Dolenja vas, stran 13557.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B in 108/09) ter 30. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 59/07, 14/08 in 40/10) je župan Občine Mirna Peč dne 27. 10. 2010 sprejel
S K L E P
o spremembi in dopolnitvi Sklepa o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Industrijska cona Dolenja vas
1. člen
V 2.a členu Sklepa o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Industrijska cona Dolenja vas (Uradnil list RS, št. 43/10 in 51/10; v nadaljevanju: Sklep) se črta del besedila, ki glasi: »…in mnenj… ter čas trajanja javne razgrnitve 15 dni«.
2. člen
Glede na sprejeta stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve dopolnjenega osnutka SD OPPN v času od 13. 8. 2010 do 27. 8. 2010 se izvede ponovna javna razgrnitev dopolnjenega osnutka SD OPPN v trajanju 30 dni, skladno z določno 4. člena Sklepa.
3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v svetovnem spletu ter začne veljati z dnem objave.
Št. 3505-01/2010-32
Mirna Peč, dne 28. oktobra 2010
Župan
Občine Mirna Peč
Zvonko Lah l.r.

AAA Zlata odličnost