Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2010 z dne 5. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2010 z dne 5. 11. 2010

Kazalo

4718. Poročilo o izidu rednih volitev članov Občinskega sveta Občine Beltinci, dne 10. 10. 2010, stran 13535.

Na podlagi 41. in 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06 in 70/06 – odločba US) je Občinska volilna komisija Občine Beltinci na seji dne 14. 10. 2010 sprejela
P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev članov Občinskega sveta Občine Beltinci, dne 10. 10. 2010
Občinska volilna komisija Občine Beltinci je na 5. seji dne 14. 10. 2010 na podlagi zapisnikov volilnih odborov ugotovila naslednji izid volitev za člane Občinskega sveta Občine Beltinci, ki so bile 10. 10. 2010.
I.
Na volitvah dne 10. 10. 2010 je imelo pravico glasovati 7103 volivcev. Glasovalo je 4089 ali 57,57% od tega 4077 na voliščih vključno s predčasnim glasovanjem in glasovanjem na domu ter 12 po pošti. S potrdilom ni glasoval nihče.
II.
Volitve članov občinskega sveta so potekale po proporcionalnem sistemu.
Kandidatne liste so v vseh treh volilnih enotah dobile naslednje skupno število glasov:
+------+------------------------+---------+
|Zap. |Ime liste        |  Št.  |
|št.  |            | glasov |
+------+------------------------+---------+
|1.  |DESUS – DEMOKRATIČNA  |  306  |
|   |STRANKA UPOKOJENCEV   |     |
|   |SLOVENIJE        |     |
+------+------------------------+---------+
|2.  |ZKO – ZELENA KOALICIJA |  221  |
+------+------------------------+---------+
|3.  |AKACIJE         |  22  |
+------+------------------------+---------+
|4.  |LDS – LIBERALNA     |  694  |
|   |DEMOKRACIJA SLOVENIJE  |     |
+------+------------------------+---------+
|5.  |SDS – SLOVENSKA     |  789  |
|   |DEMOKRATSKA STRANKA   |     |
+------+------------------------+---------+
|6.  |SNS – SLOVENSKA     |  255  |
|   |NACIONALNA STRANKA   |     |
+------+------------------------+---------+
|7.  |SD – SOCIALNI DEMOKRATI |  347  |
+------+------------------------+---------+
|8.  |NSP – NEODVISNA STRANKA |  135  |
|   |POMURJA         |     |
+------+------------------------+---------+
|9.  |SLS – SLOVENSKA LJUDSKA |  514  |
|   |STRANKA         |     |
+------+------------------------+---------+
|10.  |MARJANCA KOCIPER IN   |  33  |
|   |SKUPINA VOLIVCEV    |     |
+------+------------------------+---------+
|11.  |NSI – NOVA SLOVENIJA – |  546  |
|   |KRŠČANSKA LJUDSKA    |     |
|   |STRANKA         |     |
+------+------------------------+---------+
|12.  |ZARES – NOVA POLITIKA  |  42  |
+------+------------------------+---------+
|   |SKUPAJ         | 3.904 |
+------+------------------------+---------+
Za volitve članov Občinskega sveta Občine Beltinci je bilo oddanih 4089 glasovnic, od katerih je bilo 185 neveljavnih. Veljavnih je bilo 3904.
Glede na število preferenčnih glasov, ki so jih dobili posamezni kandidati na kandidatnih listah, občinska volilna komisija na podlagi 18. člena Zakona o lokalnih volitvah, ugotavlja da število preferenčnih glasov presega 10% števila vseh glasov, oddanih za listo, pri naslednjih kandidatih:
1. Jožef Ferčak – NSi – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
2. Martin Duh – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
3. Marjan Smodiš – NSi – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
4. Genovefa Virag – LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
5. Matej Zavec – SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
6. Slavko Petek – SD – SOCIALNI DEMOKRATI.
III. Dodelitev mandatov
V skladu z določili 15. člena Zakona o lokalnih volitvah so liste kandidatov po posamezni volilni enoti dobile naslednje število mandatov v Občinskem svetu Občine Beltinci:
VOLILNA ENOTA I (Beltinci, Lipa):
+---------------------------+------------+
|Ime liste         |  Število |
|              | mandatov |
+---------------------------+------------+
|DESUS – DEMOKRATIČNA    |   1   |
|STRANKA UPOKOJENCEV    |      |
|SLOVENIJE         |      |
+---------------------------+------------+
|LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA|   1   |
|SLOVENIJE         |      |
+---------------------------+------------+
|SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA|   1   |
|STRANKA          |      |
+---------------------------+------------+
|SNS – SLOVENSKA NACIONALNA |   1   |
|STRANKA          |      |
+---------------------------+------------+
|SD – SOCIALNI DEMOKRATI  |   1   |
+---------------------------+------------+
|NSI – NOVA SLOVENIJA –   |   1   |
|KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA |      |
+---------------------------+------------+
|SKUPAJ           |   6   |
+---------------------------+------------+
VOLILNA ENOTA II (Dokležovje, Ižakovci, Melinci)
+---------------------------+------------+
|Ime liste         |  Število |
|              | mandatov |
+---------------------------+------------+
|LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA|   2   |
|SLOVENIJE         |      |
+---------------------------+------------+
|SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA|   1   |
|STRANKA          |      |
+---------------------------+------------+
|SLS – SLOVENSKA LJUDSKA  |   1   |
|STRANKA          |      |
+---------------------------+------------+
|NSI – NOVA SLOVENIJA –   |   2   |
|KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA |      |
+---------------------------+------------+
|SKUPAJ           |   6   |
+---------------------------+------------+
VOLILNA ENOTA III (Gančani, Lipovci, Bratonci)
+---------------------------+------------+
|Ime liste         |  Število |
|              | mandatov |
+---------------------------+------------+
|ZKO – ZELENA KOALICIJA   |   1   |
+---------------------------+------------+
|LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA|   1   |
|SLOVENIJE         |      |
+---------------------------+------------+
|SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA|   2   |
|STRANKA          |      |
+---------------------------+------------+
|SD – SOCIALNI DEMOKRATI  |   1   |
+---------------------------+------------+
|SLS – SLOVENSKA LJUDSKA  |   1   |
|STRANKA          |      |
+---------------------------+------------+
|SKUPAJ           |   6   |
+---------------------------+------------+
IV. Izvoljeni kandidati za člane Občinskega sveta Občine Beltinci
Na osnovi izračunov občinska volilna komisija ugotavlja, da so bili na rednih lokalnih volitvah v Občinski svet Občine Beltinci izvoljeni naslednji kandidati:
VOLILNA ENOTA I (Beltinci, Lipa):
+-------------------+--------------------+
|DESUS –      |Alojz Ladislav   |
|DEMOKRATIČNA    |Horvat       |
|STRANKA UPOKOJENCEV|          |
|SLOVENIJE     |          |
+-------------------+--------------------+
|LDS – LIBERALNA  |Roman Činč     |
|DEMOKRACIJA    |          |
|SLOVENIJE     |          |
+-------------------+--------------------+
|SDS – SLOVENSKA  |dr. Matej Gomboši  |
|DEMOKRATSKA STRANKA|          |
+-------------------+--------------------+
|SNS – SLOVENSKA  |Igor Adžič     |
|NACIONALNA STRANKA |          |
+-------------------+--------------------+
|SD – SOCIALNI   |Jožef Ružič     |
|DEMOKRATI     |          |
+-------------------+--------------------+
|NSI – NOVA     |Jožef Ferčak    |
|SLOVENIJA –    |          |
|KRŠČANSKA LJUDSKA |          |
|STRANKA      |          |
+-------------------+--------------------+
VOLILNA ENOTA II (Dokležovlje, Ižakovci, Melinci)
+--------------------+-------------------+
|LDS – LIBERALNA   |Srečko Horvat,   |
|DEMOKRACIJA     |Alojz Forjan    |
|SLOVENIJE      |          |
+--------------------+-------------------+
|SDS – SLOVENSKA   |Bojan Vereš    |
|DEMOKRATSKA STRANKA |          |
+--------------------+-------------------+
|SLS – SLOVENSKA   |Martin Duh     |
|LJUDSKA STRANKA   |          |
+--------------------+-------------------+
|NSI – NOVA     |Štefan Perša,   |
|SLOVENIJA –     |Marjan Smodiš   |
|KRŠČANSKA LJUDSKA  |          |
|STRANKA       |          |
+--------------------+-------------------+
VOLILNA ENOTA III (Bratonci, Lipovci, Gančani)
+--------------------+-------------------+
|ZKO – ZELENA    |Alojz Sraka    |
|KOALICIJA      |          |
+--------------------+-------------------+
|LDS – LIBERALNA   |Genovefa Virag   |
|DEMOKRACIJA     |          |
|SLOVENIJE      |          |
+--------------------+-------------------+
|SDS – SLOVENSKA   |Matej Zavec,    |
|DEMOKRATSKA STRANKA |Marjan Balažic   |
+--------------------+-------------------+
|SD – SOCIALNI    |Slavko Petek    |
|DEMOKRATI      |          |
+--------------------+-------------------+
|SLS – SLOVENSKA   |Štefan Žižek    |
|LJUDSKA STRANKA   |          |
+--------------------+-------------------+
Izvoljeni kandidati v Občinski svet Občine Beltinci so:
1. Alojz Ladislav Horvat, roj. 12. 6. 1943, Beltinci, Cankarjeva ulica 16
2. Roman Činč, roj. 24. 10. 1962, Beltinci, Travniška ulica 16
3. dr. Matej Gomboši, roj. 12. 12. 1975, Beltinci, Panonska ulica 101
4. Igor Adžič, roj. 13. 8. 1965, Beltinci, Cvetno naselje 4
5. Jožef Ružič, roj. 8. 2. 1966, Beltinci, Panonska ulica 44.
6. Jožef Ferčak, roj. 8. 4. 1955, Lipa, Lipa 67/a
7. Srečko Horvat, roj. 10. 10. 1958, Dokležovje, Sončna ulica 8
8. Alojz Forjan, roj. 27. 4. 1956, Melinci, Melinci 131
9. Bojan Vereš, roj. 8. 4. 1981, Ižakovci, Ižakovci 41/B
10. Martin Duh, roj. 20. 10. 1953, Melinci, Melinci 142
11. Štefan Perša, roj. 27. 7. 1946, Ižakovci, Ižakovci 127
12. Marjan Smodiš, roj. 20. 9. 1968, Melinci, Melinci 15
13. Alojz Sraka, roj. 22. 8. 1959, Lipovci, Lipovci 64
14. Genovefa Virag, roj. 1. 1. 1953, Bratonci, Bratonci 39
15. Matej Zavec, roj. 12. 9. 1975, Gančani, Gančani 153
16. Marjan Balažic, roj. 28. 9. 1961, Bratonci, Bratonci 114
17. Slavko Petek, roj. 20. 6. 1966, Gančani, Gančani 10/A
18. Štefan Žižek, roj. 16. 11. 1965, Gančani, Gančani 146.
Občinska volilna komisija v postopku kandidiranja ni prejela nobenega ugovora, glasovanje in delo na vseh voliščih oziroma pri delu volilnih odborov je potekalo v skladu z zakonom in da ni bilo nobene kršitve volilnih pravil, ki bi lahko vplivale na rezultate volitev.
Št. 041-33/2010
Beltinci, dne 15. oktobra 2010
Predsednik
Občinske volilne komisije
Karel Makovecki l.r.

AAA Zlata odličnost