Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2010 z dne 5. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2010 z dne 5. 11. 2010

Kazalo

4723. Poročilo o izidu volitev članov Svetov Krajevnih skupnosti v Občini Bled, stran 13540.

P O R O Č I L O
o izidu volitev članov Svetov Krajevnih skupnosti v Občini Bled
Občinska volilna komisija Občine Bled je na 5. seji dne 12. 10. 2010 na podlagi zapisnikov volilnih odborov o ugotovitvi izida glasovanja na volitvah za člane Svetov Krajevnih skupnosti v Občini Bled, ki so bile 10. 10. 2010, ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev:
I.
KRAJEVNA SKUPNOST BLED
I. VOLILNA ENOTA
Občinska volilna komisija Občine Bled je ugotovila, da je bilo v volilni imenik (volišče 001 – Mlino) vpisanih 310 volivcev.
+-----------------+----------------------+
|po volilnem   |175 volivcev     |
|imeniku je    |           |
|glasovalo    |           |
+-----------------+----------------------+
|s potrdilom je  |0 volivcev      |
|glasovalo    |           |
+-----------------+----------------------+
|oddanih je bilo |175 glasovnic (od   |
|         |tega 6 na predčasnem |
|         |glasovanju, 0 po   |
|         |pošti)        |
+-----------------+----------------------+
|neveljavnih je  |6 glasovnic      |
|bilo       |           |
+-----------------+----------------------+
|veljavnih je bilo|169 glasovnic     |
+-----------------+----------------------+
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
+-------+-----------------------+------+------+
|Zap.št.|    Kandidat    | Št. | %  |
|    |            |glasov|glasov|
+-------+-----------------------+------+------+
| 1  |MILAN REJC       | 59  |34.91 |
+-------+-----------------------+------+------+
| 2  |METKA PAZLAR      | 110 |65.09 |
+-------+-----------------------+------+------+
Občinska volilna komisija je ugotovila, da je bila v I. volilni enoti KS Bled za člana sveta izvoljena kandidatka: METKA PAZLAR.
II. VOLILNA ENOTA
Občinska volilna komisija Občine Bled je ugotovila, da je bilo v volilni imenik (volišče 003 – Občina Bled in 004 – Osnovna šola Bled) vpisanih 1816 volivcev.
+-----------------+----------------------+
|po volilnem   |916 volivcev     |
|imeniku je    |           |
|glasovalo    |           |
+-----------------+----------------------+
|s potrdilom je  |0 volivcev      |
|glasovalo    |           |
+-----------------+----------------------+
|oddanih je bilo |916 glasovnic (od   |
|         |tega 26 na predčasnem |
|         |glasovanju, 3 po   |
|         |pošti)        |
+-----------------+----------------------+
|neveljavnih je  |98 glasovnic     |
|bilo       |           |
+-----------------+----------------------+
|veljavnih je   |818 glasovnic     |
|bilo       |           |
+-----------------+----------------------+
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
+-----+------------------------+------+------+
| Zap.|    Kandidat    | Št. | %  |
| št. |            |glasov|glasov|
+-----+------------------------+------+------+
| 1 |MIHAEL ZRIMEC      | 139 |16.99 |
+-----+------------------------+------+------+
| 2 |TINA ŠTEFANČIČ KOŠIR  | 99  |12.10 |
+-----+------------------------+------+------+
| 3 |BORUT RUS        | 205 |25.06 |
+-----+------------------------+------+------+
| 4 |MAJA PREŠEREN KRISTAN  | 133 |16.26 |
+-----+------------------------+------+------+
| 5 |LEONARD MAKAR      | 105 |12.84 |
+-----+------------------------+------+------+
| 6 |ANTON MEŽAN       | 358 |43.77 |
+-----+------------------------+------+------+
| 7 |META KENDA       | 216 |26.41 |
+-----+------------------------+------+------+
| 8 |DAMIJAN TEPINA     | 118 |14.43 |
+-----+------------------------+------+------+
| 9 |MILENA GANČEV      | 85  |10.39 |
+-----+------------------------+------+------+
| 10 |RENATA ŠPENDAL     | 128 |15.65 |
+-----+------------------------+------+------+
Občinska volilna komisija je ugotovila, da so bili v II. volilni enoti KS Bled za člane sveta izvoljeni kandidati:
ANTON MEŽAN,
META KENDA,
BORUT RUS.
III. VOLILNA ENOTA
Občinska volilna komisija Občine Bled je ugotovila, da je bilo v volilni imenik (volišče 005 – Kino Bled in 006 – Avla GG) vpisanih 1561 volivcev.
+-----------------+----------------------+
|po volilnem   |805 volivcev     |
|imeniku je    |           |
|glasovalo    |           |
+-----------------+----------------------+
|s potrdilom je  |0 volivcev      |
|glasovalo    |           |
+-----------------+----------------------+
|oddanih je bilo |798 glasovnic (od   |
|         |tega 17 na predčasnem |
|         |glasovanju, 2 po   |
|         |pošti)        |
+-----------------+----------------------+
|neveljavnih je  |108 glasovnic     |
|bilo       |           |
+-----------------+----------------------+
|veljavnih je bilo|690 glasovnic     |
+-----------------+----------------------+
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
+-----+------------------------+------+------+
| Zap.|    Kandidat    | Št. | %  |
| št. |            |glasov|glasov|
+-----+------------------------+------+------+
| 1 |SERGEJ UČAKAR      | 271 |39.28 |
+-----+------------------------+------+------+
| 3 |MATEJ ALIJESKI     | 248 |35.94 |
+-----+------------------------+------+------+
| 2 |FRANC JANEŽIČ      | 189 |27.39 |
+-----+------------------------+------+------+
Občinska volilna komisija je ugotovila, da so bili v III. volilni enoti KS Bled za člane sveta izvoljeni kandidati:
SERGEJ UČAKAR,
MATEJ ALIJESKI,
FRANC JANEŽIČ.
Za člane SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI BLED, so bili na volitvah, dne 10. 10. 2010, izvoljeni:
1. METKA PAZLAR, roj.: 30. 12. 1959, Bled, Prežihova ulica 15,
2. ANTON MEŽAN, roj.: 27. 10. 1975, Bled, Grajska cesta 12,
3. META KENDA, roj. 11. 2. 1948, Bled, Poljska pot 4,
4. BORUT RUS, roj.: 12. 8. 1926, Bled, Ljubljanska cesta 3a,
5. SERGEJ UČAKAR, roj.: 6. 7. 1965, Bled, Koritenska cesta 17,
6. MATEJ ALIJESKI, roj.: 9. 8. 1976, Bled, Gradnikova cesta 6,
7. FRANC JANEŽIČ, roj.: 10. 1. 1952, Bled, Kajuhova cesta 17.
II.
KRAJEVNA SKUPNOST BOHINJSKA BELA (I. volilna enota)
Občinska volilna komisija Občine Bled je ugotovila, da je bilo v volilni imenik (volišče 007 – KD Bohinjska Bela in volišče 008 – GD Kupljenik) vpisanih 574 volivcev.
+-----------------+----------------------+
|po volilnem   |282 volivcev     |
|imeniku je    |           |
|glasovalo    |           |
+-----------------+----------------------+
|s potrdilom je  |0 volivcev      |
|glasovalo    |           |
+-----------------+----------------------+
|oddanih je bilo |282 glasovnic (od tega|
|         |3 na predčasnem    |
|         |glasovanju, 1 po   |
|         |pošti)        |
+-----------------+----------------------+
|neveljavnih je  |19 glasovnic     |
|bilo       |           |
+-----------------+----------------------+
|veljavnih je   |263 glasovnic     |
|bilo       |           |
+-----------------+----------------------+
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
+-----+----------------------+------+------+
|Zap. |    Kandidat    | Št. |  % |
| št. |           |glasov|glasov|
+-----+----------------------+------+------+
| 1 |BOJAN BRGLEZ     | 104 | 39.54|
+-----+----------------------+------+------+
| 2 |DARJA PRETNAR     | 104 | 39.54|
+-----+----------------------+------+------+
| 3 |ANTON HORVAT     | 75 | 28.52|
+-----+----------------------+------+------+
| 4 |BOŠTJAN RAZINGER   | 162 | 61.60|
+-----+----------------------+------+------+
| 5 |KLEMEN RAVNIK     | 104 | 39.54|
+-----+----------------------+------+------+
Občinska volilna komisija je ugotovila, da so bili za člane SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI BOHINJSKA BELA, izvoljeni:
1. BOŠTJAN RAZINGER, roj.: 5. 3. 1969, Kupljenik 6,
2. KLEMEN RAVNIK, roj.: 6. 3. 1987, Bohinjska Bela 30,
3. DARJA PRETNAR, roj.: 31. 7. 1972, Bohinjska Bela 44
4. BOJAN BRGLEZ, roj.: 6. 7. 1966, Bohinjska Bela 12c,
5. ANTON HORVAT, roj.: 29. 1. 1945, Obrne 5a.
III.
KRAJEVNA SKUPNOST REČICA (I. volilna enota)
Občinska volilna komisija Občine Bled je ugotovila, da je bilo v volilni imenik (volišče 002 – GD Rečica) vpisanih 836 volivcev.
+-----------------+----------------------+
|po volilnem   |400 volivcev     |
|imeniku je    |           |
|glasovalo    |           |
+-----------------+----------------------+
|s potrdilom je  |0 volivcev      |
|glasovalo    |           |
+-----------------+----------------------+
|oddanih je bilo |400 glasovnic (od tega|
|         |15 na predčasnem   |
|         |glasovanju, 1 po   |
|         |pošti)        |
+-----------------+----------------------+
|neveljavnih je  |21 glasovnic     |
|bilo       |           |
+-----------------+----------------------+
|veljavnih je   |379 glasovnic     |
|bilo       |           |
+-----------------+----------------------+
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
+-----+------------------------+------+------+
|Zap. |    Kandidat    | Št. | %  |
| št. |            |glasov|glasov|
+-----+------------------------+------+------+
| 1 |NEDA GOLJA       | 244 |64.38 |
+-----+------------------------+------+------+
| 2 |STANISLAVA MULEJ KAPŠ  | 131 |34.56 |
+-----+------------------------+------+------+
| 3 |IVAN BOGUT       | 75  |19.79 |
+-----+------------------------+------+------+
| 4 |JANEZ ZUPAN       | 215 |56.73 |
+-----+------------------------+------+------+
| 5 |FRANC PINTAR      | 203 |53.56 |
+-----+------------------------+------+------+
| 6 |ZORAN POGAČNIK     | 185 |48.81 |
+-----+------------------------+------+------+
| 7 |METKA ŽNIDAR      | 229 |60.42 |
+-----+------------------------+------+------+
Občinska volilna komisija je ugotovila, da so bili za člane SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI REČICA, izvoljeni:
1. NEDA GOLJA, roj.: 24. 8. 1967, Bled, Poljšiška cesta 1,
2. METKA ŽNIDAR, roj.: 16. 12. 1956, Bled, Kolodvorska cesta 39,
3. JANEZ ZUPAN, roj.: 17. 6. 1971, Bled, Valvasorjeva cesta 17,
4. FRANC PINTAR, roj.: 26. 7. 1947, Bled, Rečiška cesta 22a,
5. ZORAN POGAČNIK, roj.: 25. 11. 1956, Bled, Valvasorjeva ulica 20.
IV.
KRAJEVNA SKUPNOST RIBNO
I. VOLILNA ENOTA
Občinska volilna komisija Občine Bled je ugotovila, da je bilo v volilni imenik (znotraj volišča 009 – ZD Ribno) vpisanih 510 volivcev.
+-----------------+----------------------+
|po volilnem   |257 volivcev     |
|imeniku je    |           |
|glasovalo    |           |
+-----------------+----------------------+
|s potrdilom je  |0 volivcev      |
|glasovalo    |           |
+-----------------+----------------------+
|oddanih je bilo |257 glasovnic (od tega|
|         |4 na predčasnem    |
|         |glasovanju, 0 po   |
|         |pošti)        |
+-----------------+----------------------+
|neveljavnih je  |1 glasovnica     |
|bilo       |           |
+-----------------+----------------------+
|veljavnih je   |256 glasovnic     |
|bilo       |           |
+-----------------+----------------------+
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
+-----+-----------------------+------+------+
|Zap. |    Kandidat    | Št. |  % |
| št. |            |glasov|glasov|
+-----+-----------------------+------+------+
| 1 |DUŠAN ŽNIDARŠIČ    | 171 | 66.80|
+-----+-----------------------+------+------+
| 2 |BORIS FERJAN      | 103 | 40.23|
+-----+-----------------------+------+------+
| 3 |MAJA KOUTER      | 61 | 23.83|
+-----+-----------------------+------+------+
Občinska volilna komisija je ugotovila, da so bili v I. volilni enoti KS Ribno za člane sveta izvoljeni kandidati:
DUŠAN ŽNIDARŠIČ,
BORIS FERJAN,
MAJA KOUTER.
II. VOLILNA ENOTA
Občinska volilna komisija Občine Bled je ugotovila, da je bilo v volilni imenik (znotraj volišča 009 – ZD Ribno) vpisanih 198 volivcev.
+-----------------+----------------------+
|po volilnem   |85 volivcev      |
|imeniku je    |           |
|glasovalo    |           |
+-----------------+----------------------+
|s potrdilom je  |0 volivcev      |
|glasovalo    |           |
+-----------------+----------------------+
|oddanih je bilo |85 glasovnic (od tega |
|         |5 na predčasnem    |
|         |glasovanju, 0 po   |
|         |pošti)        |
+-----------------+----------------------+
|neveljavnih je  |0 glasovnic      |
|bilo       |           |
+-----------------+----------------------+
|veljavnih je   |85 glasovnic     |
|bilo       |           |
+-----------------+----------------------+
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
+-----+-----------------------+------+------+
|Zap. |    Kandidat    | Št. | %  |
| št. |            |glasov|glasov|
+-----+-----------------------+------+------+
| 1 |JOŽEF DIJAK      | 47 |55.29 |
+-----+-----------------------+------+------+
| 2 |JOŽEF SMOLE      | 38 |44.71 |
+-----+-----------------------+------+------+
Občinska volilna komisija je ugotovila, da je bil v II. volilni enoti KS Ribno za člana sveta izvoljen kandidat:
JOŽEF DIJAK.
III. VOLILNA ENOTA
Občinska volilna komisija Občine Bled je ugotovila, da je bilo v volilni imenik (znotraj volišča 009 – ZD Ribno) vpisanih 141 volivcev.
+------------------+---------------------+
|po volilnem    |57 volivcev     |
|imeniku je    |           |
|glasovalo     |           |
+------------------+---------------------+
|s potrdilom je  |0 volivcev      |
|glasovalo     |           |
+------------------+---------------------+
|oddanih je bilo  |57 glasovnic (od   |
|         |tega 0 na predčasnem |
|         |glasovanju, 0 po   |
|         |pošti)        |
+------------------+---------------------+
|neveljavnih je  |0 glasovnic     |
|bilo       |           |
+------------------+---------------------+
|veljavnih je bilo |57 glasovnic     |
+------------------+---------------------+
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
+-----+-----------------------+------+------+
| Zap.|    Kandidat    | Št. | %  |
| št. |            |glasov|glasov|
+-----+-----------------------+------+------+
| 1 |MARKO VALANT      | 46 |80.70 |
+-----+-----------------------+------+------+
| 2 |JOŽE VALANT      | 11 |19.30 |
+-----+-----------------------+------+------+
Občinska volilna komisija je ugotovila, da je bil v III. volilni enoti KS Ribno za člana sveta izvoljen kandidat:
MARKO VALANT.
IV. VOLILNA ENOTA
Občinska volilna komisija Občine Bled je ugotovila, da je bilo v volilni imenik (volišče 010 – GD Selo pri Bledu) vpisanih 170 volivcev.
+-----------------+----------------------+
|po volilnem   |99 volivcev      |
|imeniku je    |           |
|glasovalo    |           |
+-----------------+----------------------+
|s potrdilom je  |0 volivcev      |
|glasovalo    |           |
+-----------------+----------------------+
|oddanih je bilo |99 glasovnic (od tega |
|         |0 na predčasnem    |
|         |glasovanju, 0 po   |
|         |pošti)        |
+-----------------+----------------------+
|neveljavnih je  |14 glasovnic     |
|bilo       |           |
+-----------------+----------------------+
|veljavnih je bilo|85 glasovnic     |
+-----------------+----------------------+
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
+-----+----------------------+------+------+
| Zap.|    Kandidat    | Št. | %  |
| št. |           |glasov|glasov|
+-----+----------------------+------+------+
| 1 |MIHAELA PESRL     | 85 |100.00|
+-----+----------------------+------+------+
Občinska volilna komisija je ugotovila, da je bila v IV. volilni enoti KS Ribno za člana sveta izvoljena kandidatka:
MIHAELA PESRL.
Za člane SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI RIBNO, so bili na volitvah, dne 10. 10. 2010, izvoljeni:
1. DUŠAN ŽNIDARŠIČ, roj.: 4. 3. 1959, Ribno, Ulica I. grupe odredov 6,
2. BORIS FERJAN, roj.: 31. 5. 1974, Ribno, Partizanska ulica 6,
3. MAJA KOUTER, roj.: 19. 3. 1970, Ribno, Gorenjska ulica 38,
4. JOŽEF DIJAK, roj.: 2. 4. 1963, Koritno 3,
5. MARKO VALANT, roj.: 16. 4. 1971, Bodešče 37,
6. MIHAELA PESRL, roj.: 24. 10. 1952, Selo pri Bledu 55.
IV.
KRAJEVNA SKUPNOST ZASIP (I. volilna enota)
Občinska volilna komisija Občine Bled je ugotovila, da je bilo v volilni imenik (volišče 011 – KD Zasip) vpisanih 862 volivcev.
+-----------------+----------------------+
|po volilnem   |601 volivcev     |
|imeniku je    |           |
|glasovalo    |           |
+-----------------+----------------------+
|s potrdilom je  |0 volivcev      |
|glasovalo    |           |
+-----------------+----------------------+
|oddanih je bilo |509 glasovnic (od   |
|         |tega 8 na predčasnem |
|         |glasovanju, 0 po   |
|         |pošti)        |
+-----------------+----------------------+
|neveljavnih je  |16 glasovnic     |
|bilo       |           |
+-----------------+----------------------+
|veljavnih je bilo|493 glasovnic     |
+-----------------+----------------------+
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
+-----+----------------------+------+------+
| Zap.|    Kandidat    | Št. | %  |
| št. |           |glasov|glasov|
+-----+----------------------+------+------+
| 1 |ANICA ŽEMVA      | 150 |30.43 |
+-----+----------------------+------+------+
| 2 |MIRKO ZUPAN      | 166 |33.67 |
+-----+----------------------+------+------+
| 3 |TATJANA PETERMAN   | 218 |44.22 |
+-----+----------------------+------+------+
| 4 |BOJANA PIPAN     | 212 |43.00 |
+-----+----------------------+------+------+
| 5 |DRAGO ČIKIĆ      | 90 |18.26 |
+-----+----------------------+------+------+
| 6 |CIRIL KRAIGHER    | 323 |65.52 |
+-----+----------------------+------+------+
| 7 |STOJAN BURJA     | 139 |28.19 |
+-----+----------------------+------+------+
| 8 |DAVORIN AMBROŽIČ   | 230 |46.65 |
+-----+----------------------+------+------+
| 9 |MATEJA BURJA     | 147 |29.82 |
+-----+----------------------+------+------+
| 10 |JERNEJ ŠORL      | 262 |53.14 |
+-----+----------------------+------+------+
Občinska volilna komisija je ugotovila, da so bili za člane SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI ZASIP, izvoljeni:
1. CIRIL KRAIGHER, roj.: 13. 3. 1946, Zasip, Sebenje 22,
2. JERNEJ ŠORL, roj.: 2. 10. 1967, Zasip, Stagne 32,
3. DAVORIN AMBROŽIČ, roj.: 18. 8. 1981, Zasip, Muže 2,
4. TATJANA PETERMAN, roj.: 29. 4. 1969, Zasip, Rebr 19,
5. BOJANA PIPAN, roj.: 18. 4. 1947, Zasip, Sebenje 26.
Št. 041-3/2010-53
Bled, dne 12. oktobra 2010
Predsednica Občinske volilne komisije
Danja Rus l.r.