Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2010 z dne 5. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2010 z dne 5. 11. 2010

Kazalo

4722. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Bled, stran 13539.

P O R O Č I L O
o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Bled
Občinska volilna komisija Občine Bled je na nadaljevanju 5. redne seje dne 15. 10. 2010 na podlagi zapisnikov volilnih odborov o ugotovitvi izida glasovanja na volitvah za člane Občinskega sveta Občine Bled, ki so bile 10. 10. 2010, ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev:
I.
1. Na volitvah 10. 10. 2010 je v Občini Bled – 1. volilna enota, imelo pravico voliti skupaj 6978 volivcev.
2. Glasovalo je skupaj po volilnem imeniku 3611 volivcev ali 51.75% od vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti.
II.
Za volitve članov Občinskega sveta Občine Bled so bile oddane 3603 glasovnice. Ker so bile glasovnice prazne oziroma ker so bile neveljavne iz drugih razlogov oziroma ker ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo neveljavnih glasovnic 128.
III.
Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število glasov:
+------+---------------------------------------+--------+-------+
| Zap. |        Ime liste        | Št.  |  %  |
| št. |                    | glasov |glasov |
+------+---------------------------------------+--------+-------+
|  1 |DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA  | 695  | 20,00 |
|   |UPOKOJENCEV SLOVENIJE         |    |    |
+------+---------------------------------------+--------+-------+
|  2 |NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA    | 247  | 7,11 |
|   |LJUDSKA STRANKA            |    |    |
+------+---------------------------------------+--------+-------+
|  3 |LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 412  | 11,86 |
+------+---------------------------------------+--------+-------+
|  4 |SNS – SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA   | 263  | 7,57 |
+------+---------------------------------------+--------+-------+
|  5 |LISTA ZA NAŠ KRAJ           | 140  | 4,03 |
+------+---------------------------------------+--------+-------+
|  6 |ZARES – NOVA POLITIKA         |  91  | 2,62 |
+------+---------------------------------------+--------+-------+
|  7 |LISTA TONIJA MEŽANA IN SMS – ZELENI,  | 549  | 15,80 |
|   |STRANKA MLADIH – ZELENI EVROPE     |    |    |
+------+---------------------------------------+--------+-------+
|  8 |LISTA ZA LJUDI IN PROSTOR       | 180  | 5,18 |
+------+---------------------------------------+--------+-------+
|  9 |SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA  | 347  | 9,99 |
+------+---------------------------------------+--------+-------+
| 10 |SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA    | 135  | 3,88 |
+------+---------------------------------------+--------+-------+
| 11 |SD – SOCIALNI DEMOKRATI        | 371  | 10,68 |
+------+---------------------------------------+--------+-------+
| 12 |SU – SLOVENSKA UNIJA          |  45  | 1,29 |
+----------------------------------------------+--------+-------+
|Skupaj                    | 3475 | 100 |
+----------------------------------------------+--------+-------+
IV.
Izhajajoč iz števila glasov, ki so ga dobile posamezne liste v Občini Bled (d`Hontov sistem) je zaporedne najvišjih količnikov naslednje:
+------+----------+----+----------------------------------------+
| Zap. | Količnik |Št. |        Ime liste        |
| št |     |  |                    |
+------+----------+----+----------------------------------------+
|  1 | 695.00 | 1 |DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA  |
|   |     |  |UPOKOJENCEV SLOVENIJE          |
+------+----------+----+----------------------------------------+
|  2 | 549.00 | 7 |LISTA TONIJA MEŽANA IN SMS – ZELENI,  |
|   |     |  |STRANKA MLADIH – ZELENI EVROPE     |
+------+----------+----+----------------------------------------+
|  3 | 412.00 | 3 |LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE  |
+------+----------+----+----------------------------------------+
|  4 | 371.00 | 11 |SD – SOCIALNI DEMOKRATI         |
+------+----------+----+----------------------------------------+
|  5 | 347.50 | 1 |DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA  |
|   |     |  |UPOKOJENCEV SLOVENIJE          |
+------+----------+----+----------------------------------------+
|  6 | 347.00 | 9 |SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA   |
+------+----------+----+----------------------------------------+
|  7 | 274.50 | 7 |LISTA TONIJA MEŽANA IN SMS – ZELENI,  |
|   |     |  |STRANKA MLADIH – ZELENI EVROPE     |
+------+----------+----+----------------------------------------+
|  8 | 263.00 | 4 |SNS – SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA   |
+------+----------+----+----------------------------------------+
|  9 | 247.00 | 2 |NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA|
|   |     |  |STRANKA                 |
+------+----------+----+----------------------------------------+
| 10 | 231.67 | 1 |DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA  |
|   |     |  |UPOKOJENCEV SLOVENIJE          |
+------+----------+----+----------------------------------------+
| 11 | 206.00 | 3 |LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE  |
+------+----------+----+----------------------------------------+
| 12 | 185.50 | 11 |SD – SOCIALNI DEMOKRATI         |
+------+----------+----+----------------------------------------+
| 13 | 183.00 | 7 |LISTA TONIJA MEŽANA IN SMS – ZELENI,  |
|   |     |  |STRANKA MLADIH – ZELENI EVROPE     |
+------+----------+----+----------------------------------------+
| 14 | 180.00 | 8 |LISTA ZA LJUDI IN PROSTOR        |
+------+----------+----+----------------------------------------+
| 15 | 173.75 | 1 |DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA  |
|   |     |  |UPOKOJENCEV SLOVENIJE          |
+------+----------+----+----------------------------------------+
| 16 | 173.50 | 9 |SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA   |
+------+----------+----+----------------------------------------+
| 17 | 140.00 | 5 |LISTA ZA NAŠ KRAJ            |
+------+----------+----+----------------------------------------+
| 18 | 139.00 | 1 |DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA  |
|   |     |  |UPOKOJENCEV SLOVENIJE          |
+------+----------+----+----------------------------------------+
| 19 | 137.33 | 3 |LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE  |
+------+----------+----+----------------------------------------+
| 20 | 137.25 | 7 |LISTA TONIJA MEŽANA IN SMS – ZELENI,  |
|   |     |  |STRANKA MLADIH – ZELENI EVROPE     |
+------+----------+----+----------------------------------------+
| 21 | 135.00 | 10 |SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA     |
+------+----------+----+----------------------------------------+
| 22 | 131.50 | 4 |SNS – SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA   |
+------+----------+----+----------------------------------------+
kar pomeni naslednjo razdelitev mandatov:
+-----+-----------------------------+--------+--------+---------+
| Zap.|     Ime liste     |  Št. |  %  |  Št.  |
| št. |               | glasov | glasov | mandatov|
+-----+-----------------------------+--------+--------+---------+
| 1 |DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA |  695 | 20.00 |  4  |
|   |STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE|    |    |     |
+-----+-----------------------------+--------+--------+---------+
| 7 |LISTA TONIJA MEŽANA IN SMS – |  549 | 15.80 |  3  |
|   |ZELENI, STRANKA MLADIH –   |    |    |     |
|   |ZELENI EVROPE        |    |    |     |
+-----+-----------------------------+--------+--------+---------+
| 3 |LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA |  412 | 11.86 |  2  |
|   |SLOVENIJE          |    |    |     |
+-----+-----------------------------+--------+--------+---------+
| 11 |SD – SOCIALNI DEMOKRATI   |  371 | 10.68 |  2  |
+-----+-----------------------------+--------+--------+---------+
| 9 |SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA |  347 | 9.99 |  2  |
|   |STRANKA           |    |    |     |
+-----+-----------------------------+--------+--------+---------+
| 4 |SNS – SLOVENSKA NACIONALNA  |  263 | 7.57 |  1  |
|   |STRANKA           |    |    |     |
+-----+-----------------------------+--------+--------+---------+
| 2 |NSI – NOVA SLOVENIJA –    |  247 | 7.11 |  1  |
|   |KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA  |    |    |     |
+-----+-----------------------------+--------+--------+---------+
| 8 |LISTA ZA LJUDI IN PROSTOR  |  180 | 5.18 |  1  |
+-----+-----------------------------+--------+--------+---------+
| 5 |LISTA ZA NAŠ KRAJ      |  140 | 4.03 |  1  |
+-----+-----------------------------+--------+--------+---------+
| 10 |SLS – SLOVENSKA LJUDSKA   |  135 | 3.88 |  0  |
|   |STRANKA           |    |    |     |
+-----+-----------------------------+--------+--------+---------+
| 6 |ZARES – NOVA POLITIKA    |  91  | 2.62 |  0  |
+-----+-----------------------------+--------+--------+---------+
| 12 |SU – SLOVENSKA UNIJA     |  45  | 1.29 |  0  |
+-----+-----------------------------+--------+--------+---------+
V.
Na volitvah, dne 10. 10. 2010, so za člane Občinskega sveta Občine Bled, izvoljeni:
1. JANEZ FAJFAR, roj 24. 6. 1955, naslov: Bled, Gregorčičeva ulica 7,
2. JANEZ PETKOŠ, roj 23. 1. 1947, naslov: Bled, Rečiška cesta 8a,
3. PAVLA ZUPAN, roj 20. 8. 1940, naslov: Bled, Rečiška cesta 29a,
4. LEOPOLD ZONIK, roj 21. 7. 1951, naslov: Bled, Alpska cesta 17,
5. ANTON MEŽAN, roj 27. 10. 1975, naslov: Bled, Grajska cesta 12,
6. RADOSLAV MUŽAN, roj 18. 7. 1951, naslov: Ribno, Izletniška ulica 42,
7. KARMEN KOVAČ, roj 2. 4. 1984, naslov: Koritno 5a,
8. SREČKO VERNIG, roj 17. 12. 1948, naslov: Bled, Cesta v Megre 1,
9. DAVORINA PIRC, roj 11. 2. 1959, naslov: Bled, Cesta svobode 7,
10. JANA ŠPEC, roj 14. 3. 1955, naslov: Bled, Levstikova ulica 10,
11. LUDVIK KERČMAR, roj 9. 12. 1942, naslov: Bled, Rožna ulica 5,
12. MIRAN VOVK, roj 26. 12. 1960, naslov: Bled, Prešernova cesta 55,
13. JANEZ BRENCE, roj 5. 12. 1958, naslov: Bled, Cesta v Vintgar 9,
14. ANTON OMERZEL, roj 6. 9. 1958, naslov: Zasip, Polje 4,
15. MATJAŽ BERČON, roj 4. 4. 1976, naslov: Zasip, Dolina 5,
16. SLAVKO AŽMAN, roj 5. 9. 1973, naslov: Bled, Riklijeva cesta 11,
17. VINKO POKLUKAR, roj 1. 11. 1956, naslov: Bled, Ulica narodnih herojev 6.
Št. 041-3/2010-52
Bled, dne 15. oktobra 2010
Predsednica Občinske volilne komisije
Danja Rus l.r.

AAA Zlata odličnost