Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2010 z dne 5. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2010 z dne 5. 11. 2010

Kazalo

4731. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Kamnik, stran 13546.

P O R O Č I L O
o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Kamnik
Občinska volilna komisija Občine Kamnik je na seji dne, 13. 10. 2010, ugotovila naslednji izid glasovanja za volitve članov Občinskega sveta Občine Kamnik:
Od skupnega števila volivcev z območja Občine Kamnik 23.098 jih je skupaj glasovalo po volilnem imeniku 12.355. S potrdilom ni glasoval nihče. Volilna udeležba je 53,49%.
Posamezne liste kandidatov so na ravni občine dobile naslednje skupno število glasov:
+------+---------------------------------------+--------+-------+
| Št. |        Ime liste        | Glasov |  %  |
| liste|                    |    |glasov |
+------+---------------------------------------+--------+-------+
|  1 |SNS – SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA   |  425 | 3,58 |
+------+---------------------------------------+--------+-------+
|  2 |LISTA ZVONETA POTOČNIKA        |  259 | 2,18 |
+------+---------------------------------------+--------+-------+
|  3 |LISTA TONETA SMOLNIKARJA – ZA KAMNIK  | 2.339 | 19,69 |
+------+---------------------------------------+--------+-------+
|  4 |SD – SOCIALNI DEMOKRATI        | 1299 | 10,93 |
+------+---------------------------------------+--------+-------+
|  5 |DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA      | 1116 | 9,39 |
|   |UPOKOJENCEV SLOVENIJE         |    |    |
+------+---------------------------------------+--------+-------+
|  6 |NEODVISNA LISTA DANIELA KOVAČIČA ZA  |  307 | 2,58 |
|   |OBČINO IN EKOLOGIJO          |    |    |
+------+---------------------------------------+--------+-------+
|  7 |ZARES – NOVA POLITIKA         |  632 | 5,32 |
+------+---------------------------------------+--------+-------+
|  8 |NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA    | 1604 | 13,50 |
|   |LJUDSKA STRANKA            |    |    |
+------+---------------------------------------+--------+-------+
|  9 |SMS – STRANKA MLADIH – ZELENI EVROPE  |  366 | 3,08 |
+------+---------------------------------------+--------+-------+
| 10 |SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA  | 1512 | 12,73 |
+------+---------------------------------------+--------+-------+
| 11 |LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 1017 | 8,56 |
+------+---------------------------------------+--------+-------+
| 12 |SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA    |  522 | 4,39 |
+------+---------------------------------------+--------+-------+
| 13 |LEVČKOVA LISTA ZA KAMNIK        |  168 | 1,41 |
+------+---------------------------------------+--------+-------+
| 14 |LISTA ZA MOJE MESTO IN VAS       |  315 | 2,65 |
+------+---------------------------------------+--------+-------+
|   |                    | 11881 |100,00 |
+------+---------------------------------------+--------+-------+
Mandati so skladno s 15., 16. in 17. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3 in 45/08) dodeljeni naslednjim listam
+--------------------------------+--------+
|Ime liste            |Število |
|                |mandatov|
+--------------------------------+--------+
|LISTA TONETA SMOLNIKARJA – ZA  |  7  |
|KAMNIK             |    |
+--------------------------------+--------+
|NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA|  4  |
|LJUDSKA STRANKA         |    |
+--------------------------------+--------+
|SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA   |  4  |
|STRANKA             |    |
+--------------------------------+--------+
|DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA  |  3  |
|UPOKOJENCEV SLOVENIJE      |    |
+--------------------------------+--------+
|SD – SOCIALNI DEMOKRATI     |  4  |
+--------------------------------+--------+
|ZARES – NOVA POLITIKA      |  1  |
+--------------------------------+--------+
|LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA   |  3  |
|SLOVENIJE            |    |
+--------------------------------+--------+
|SNS – SLOVENSKA NACIONALNA   |  1  |
|STRANKA             |    |
+--------------------------------+--------+
|SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA |  1  |
+--------------------------------+--------+
|SMS – STRANKA MLADIH – ZELENI  |  1  |
|EVROPE             |    |
+--------------------------------+--------+
Člani Občinskega sveta Občine Kamnik, izvoljeni na rednih volitvah dne 10. 10. 2010, so:
 
VOLILNA ENOTA 01
+--------------------------------------------+------------------+
|Marija Mošnik, roj. 15. 8. 1954, Golice 14e |  Lista Toneta  |
|                      |  Smolnikarja  |
+--------------------------------------------+------------------+
|Jože Goltnik, roj. 19. 3. 1966, Češnjice 9 |    SD    |
+--------------------------------------------+------------------+
|Matej Tonin, roj. 30. 7. 1983, Zgornji   |    N.Si    |
|Tuhinj 39b                 |         |
+--------------------------------------------+------------------+
|Damjan Hribar, roj. 7. 8. 1984, Veliki Hrib |    SDS    |
|1b                     |         |
+--------------------------------------------+------------------+
|Marjan Semprimožnik, roj. 8. 7. 1970, Motnik|    LDS    |
|6b                     |         |
+--------------------------------------------+------------------+
|Jože Korošec, roj. 22. 3. 1966, Hruševka 1 |    SLS    |
+--------------------------------------------+------------------+
 
VOLILNA ENOTA 02
+--------------------------------------------+------------------+
|Marjan Osolnik, roj. 28. 10. 1963, Brezje  |  Lista Toneta  |
|10a                     |  Smolnikarja  |
+--------------------------------------------+------------------+
|Karla Urh, roj. 7. 6. 1961, Zgornje Stranje |  Lista Toneta  |
|31a                     |  Smolnikarja  |
+--------------------------------------------+------------------+
|Barbara Besek, roj. 17. 8. 1972, Drnovškova |    SD    |
|pot 14                   |         |
+--------------------------------------------+------------------+
|Anton Iskra, roj. 21. 5. 1952, Pot na    |    DeSUS   |
|Jeranovo 13                 |         |
+--------------------------------------------+------------------+
|Matej Slapar, roj. 17. 9. 1984, Polčeva pot |    N.Si    |
|7                      |         |
+--------------------------------------------+------------------+
|Suzana Šimenc, roj. 13. 11. 1969, Tunjiška |    SDS    |
|Mlaka 3                   |         |
+--------------------------------------------+------------------+
 
VOLILNA ENOTA 03
+--------------------------------------------+------------------+
|Nives Matjan, roj. 28. 7. 1966, Ljubljanska |  Lista Toneta  |
|cesta 21k                  |  Smolnikarja  |
+--------------------------------------------+------------------+
|Vido Repanšek, roj. 7. 8. 1963, Spodnji Log |  Lista Toneta  |
|1                      |  Smolnikarja  |
+--------------------------------------------+------------------+
|Zvonimir Kolenik, roj. 12. 3. 1958, Zelena |    SD    |
|pot 8                    |         |
+--------------------------------------------+------------------+
|Jožef Lenarčič, roj. 8. 9. 1932, Nožiška  |    DeSUS   |
|cesta 6                   |         |
+--------------------------------------------+------------------+
|Ivan Miroslav Sekavčnik, roj. 14. 7. 1939, |    N.Si    |
|Grintovška ulica 10             |         |
+--------------------------------------------+------------------+
|Rudi Veršnik, roj. 24. 7. 1950, Gornji Log |    SDS    |
|16                     |         |
+--------------------------------------------+------------------+
|Nuša Svete, roj. 23. 4. 1957, Ulica Matije |    LDS    |
|Blejca 2                  |         |
+--------------------------------------------+------------------+
 
VOLILNA ENOTA 04
+--------------------------------------------+------------------+
|Nina Mavrin, roj. 8. 1. 1982, Podgorje 27b |    SNS    |
+--------------------------------------------+------------------+
|Rudolf Pfajfar, roj. 4. 12. 1953, Levstikova|  Lista Toneta  |
|ulica 17                  |  Smolnikarja  |
+--------------------------------------------+------------------+
|Jože Zagorc, roj. 15. 7. 1949, Pot v Rudnik |  Lista Toneta  |
|3                      |  Smolnikarja  |
+--------------------------------------------+------------------+
|Julijana Bizjak Mlakar, roj. 7. 9. 1956, Pot|    SD    |
|na Dobravo 17                |         |
+--------------------------------------------+------------------+
|Gordan Ambrožič Malenšek, roj. 11. 1. 1935, |    DeSUS   |
|Kettejeva ulica 5              |         |
+--------------------------------------------+------------------+
|Janez Balantič, roj. 27. 10. 1965, Podgorje |    ZARES   |
|12b                     |         |
+--------------------------------------------+------------------+
|Janez Stražar, roj. 14. 2. 1944, Podgorje  |    N.Si    |
|12a                     |         |
+--------------------------------------------+------------------+
|Ana Marija Suhoveršnik, roj. 31. 12. 1981, |    SMS    |
|Steletova cesta 21             |         |
+--------------------------------------------+------------------+
|Robert Kokotec, roj. 20. 1. 1964, Na Bregu |    SDS    |
|30                     |         |
+--------------------------------------------+------------------+
|Mateja Poljanšek, roj. 19. 3. 1965, Ulica  |    LDS    |
|Toma Brejca 1a               |         |
+--------------------------------------------+------------------+
Št. 041-0002/2010-2/3
Kamnik, dne 27. oktobra 2010
Občinska volilna komisija Občine Kamnik
mag. Dušan Žumer l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost