Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2010 z dne 5. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2010 z dne 5. 11. 2010

Kazalo

4736. Poročilo o izidu splošnih volitev članov Občinskega sveta Občine Krško, stran 13551.

P O R O Č I L O
o izidu splošnih volitev članov Občinskega sveta Občine Krško
Občinska volilna komisija je na 9. redni seji dne 13. 10. 2010 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve članov Občinskega sveta Občine Krško, ugotovila
I.
+-------+---------+--------+------------------------------------+
| Št. | Glasov |% glasov|Ime liste              |
| liste |     |    |                  |
+-------+---------+--------+------------------------------------+
|  1  | 2.306 | 24,31% |SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA   |
+-------+---------+--------+------------------------------------+
|  2  | 1.370 | 14,45% |SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA |
+-------+---------+--------+------------------------------------+
|  3  | 1.050 | 11,07% |SOCIALNI DEMOKRATI         |
+-------+---------+--------+------------------------------------+
|  4  |  813  | 8,57% |DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA    |
|    |     |    |UPOKOJENCEV SLOVENIJE        |
+-------+---------+--------+------------------------------------+
|  5  |  639  | 6,74% |NEODVISNA LISTA NOVIH IDEJ ZA    |
|    |     |    |RAZVOJ OBČINE KRŠKO – ROK      |
+-------+---------+--------+------------------------------------+
|  6  |  451  | 4,76% |LISTA ZA PRAVIČNOST, RENTO IN    |
|    |     |    |RAZVOJ               |
+-------+---------+--------+------------------------------------+
|  7  |  445  | 4,69% |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA |
|    |     |    |STRANKA               |
+-------+---------+--------+------------------------------------+
|  8  |  419  | 4,42% |LISTA ZELENI KROG          |
+-------+---------+--------+------------------------------------+
|  9  |  404  | 4,26% |PUM                 |
+-------+---------+--------+------------------------------------+
| 10  |  403  | 4,25% |LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA     |
|    |     |    |SLOVENIJE              |
+-------+---------+--------+------------------------------------+
| 11  |  378  | 3,99% |LISTA ZA BOLJŠI JUTRI        |
+-------+---------+--------+------------------------------------+
| 12  |  280  | 2,95% |SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS |
+-------+---------+--------+------------------------------------+
| 13  |  225  | 2,37% |ZARES – NOVA POLITIKA        |
+-------+---------+--------+------------------------------------+
| 14  |  200  | 2,11% |LISTA ZA PRIHODNOST MLADIH     |
+-------+---------+--------+------------------------------------+
| 15  |  82  | 0,86% |NEODVISNA LISTA DUŠANA VODLANA ZA  |
|    |     |    |RAZVOJ ŠPORTA            |
+-------+---------+--------+------------------------------------+
| 16  |  19  | 0,20% |SEG – STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ   |
|    |     |    |SLOVENIJE              |
+-------+---------+--------+------------------------------------+
|Skupaj | 9.484 |    |                  |
+-------+---------+--------+------------------------------------+
II.
Na podlagi 15. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) je bilo v vseh volilnih enotah skupaj listam kandidatom direktno podeljeno 7 mandatov.
VOLILNA ENOTA 1 – OD SKUPNO 5 MANDATOV V VOLILNI ENOTI, 2 MANDATA
– SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, izvoljena sta:
1. Vlado Grahovac, roj. 15. 5. 1961, Reštanj 48, Senovo
2. Franc Bogovič, roj. 2. 2. 1963, Koprivnica 39, Koprivnica (preferenčni glas)
VOLILNA ENOTA 2 – OD SKUPNO 5 MANDATOV V VOLILNI ENOTI, 1 MANDAT
– SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, izvoljen je:
Jože Dular, roj. 23. 7. 1954, Kostanjek 20, Zdole (preferenčni glas)
VOLILNA ENOTA 3 – OD SKUPNO 9 MANDATOV V VOLILNI ENOTI, 2 MANDATA
– SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, izvoljen je:
Boštjan Pirc, roj. 2. 6. 1973, Cesta 4. julija 66, Krško (preferenčni glas)
– SDS SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, izvoljen je:
Primož Novak, roj. 10. 4. 1991, Kremen 48, Krško (preferenčni glas)
VOLILNA ENOTA 4 – OD SKUPNO 5 MANDATOV V VOLILNI ENOTI, 2 MANDATA
– SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, izvoljena je:
Ana Somrak, roj. 1. 5. 1958, Ulica Anke Salmičeve 55, Leskovec pri Krškem,
– SDS SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, izvoljen je:
Cvetko Sršen, roj. 22. 9. 1966, Volovnik 4, Leskovec pri Krškem
VOLILNA ENOTA 5 – OD SKUPNO 5 MANDATOV V VOLILNI ENOTI, O MANDATOV.
III.
V skladu s 16. in 17. členom Zakona o lokalnih volitvah se preostalih 22 mandatov, ki niso bili razdeljeni v volilnih enotah, razdeli na ravni občine na podlagi seštevkov glasov, oddanih za istoimenske liste v vseh petih volilnih enotah.
Izhajajoč iz seštevkov glasov, ki so jih dobile istoimenske liste v vseh petih volilnih enotah, deljenih s števili od 1 do 29 (d'Hontov sistem), je zaporedje najvišjih 29 količnikov naslednje (2. odstavek 16. člena Zakona o lokalnih volitvah):
Število mandatov v občini: 29
+----+--------+-----------------------------+
|Zap.|Količnik|Ime liste          |
|št. |    |               |
+----+--------+-----------------------------+
|1  |2306.00 |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA  |
+----+--------+-----------------------------+
|2  |1370.00 |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA|
+----+--------+-----------------------------+
|3  |1153.00 |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA  |
+----+--------+-----------------------------+
|4  |1050.00 |SOCIALNI DEMOKRATI      |
+----+--------+-----------------------------+
|5  | 813.00 |DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA |
|  |    |UPOKOJENCEV SLOVENIJE    |
+----+--------+-----------------------------+
|6  | 768.67 |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA  |
+----+--------+-----------------------------+
|7  | 685.00 |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA|
+----+--------+-----------------------------+
|8  | 639.00 |NEODVISNA LISTA NOVIH IDEJ ZA|
|  |    |RAZVOJ OBČINE KRŠKO – ROK  |
+----+--------+-----------------------------+
|9  | 576.50 |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA  |
+----+--------+-----------------------------+
|10 | 525.00 |SOCIALNI DEMOKRATI      |
+----+--------+-----------------------------+
|11 | 461.20 |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA  |
+----+--------+-----------------------------+
|12 | 456.67 |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA|
+----+--------+-----------------------------+
|13 | 451.00 |LISTA ZA PRAVIČNOST, RENTO IN|
|  |    |RAZVOJ            |
+----+--------+-----------------------------+
|14 | 445.00 |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA  |
|  |    |LJUDSKA STRANKA       |
+----+--------+-----------------------------+
|15 | 419.00 |LISTA ZELENI KROG      |
+----+--------+-----------------------------+
|16 | 406.50 |DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA |
|  |    |UPOKOJENCEV SLOVENIJE    |
+----+--------+-----------------------------+
|17 | 404.00 |POSAVSKA UNIJA MLADIH    |
+----+--------+-----------------------------+
|18 | 403.00 |LIBERALNA DEMOKRACIJA    |
|  |    |SLOVENIJE          |
+----+--------+-----------------------------+
|19 | 384.33 |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA  |
+----+--------+-----------------------------+
|20 | 378.00 |LISTA ZA BOLJŠI JUTRI    |
+----+--------+-----------------------------+
|21 | 350.00 |SOCIALNI DEMOKRATI      |
+----+--------+-----------------------------+
|22 | 342.50 |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA|
+----+--------+-----------------------------+
|23 | 329.43 |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA  |
+----+--------+-----------------------------+
|24 | 319.50 |NEODVISNA LISTA NOVIH IDEJ ZA|
|  |    |RAZVOJ OBČINE KRŠKO – ROK  |
+----+--------+-----------------------------+
|25 | 288.25 |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA  |
+----+--------+-----------------------------+
|26 | 280.00 |SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA |
+----+--------+-----------------------------+
|27 | 274.00 |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA|
+----+--------+-----------------------------+
|28 | 271.00 |DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA |
|  |    |UPOKOJENCEV SLOVENIJE    |
+----+--------+-----------------------------+
|29 | 262.50 |SOCIALNI DEMOKRATI      |
+----+--------+-----------------------------+
|30 | 256.22 |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA  |
+----+--------+-----------------------------+
|31 | 230.60 |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA  |
+----+--------+-----------------------------+
|32 | 228.33 |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA|
+----+--------+-----------------------------+
Upoštevane so liste, ki kandidirajo v več kot eni volilni enoti.
Istoimenskim listam se pri delitvi mandatov na ravni občine Krško dodeli toliko mandatov, kolikor znaša razlika med številom mandatov izračunanih po prej navedenem sistemu in številom mandatov, ki so jih istoimenske liste že dobile v posameznih volilnih enotah, na način opisan v točki II. tega poročila (tretji odstavek 16. člena Zakona o lokalnih volitvah).
Tako posameznim listam na ravni občine pripada naslednje število mandatov:
+------------------------------+---------+
|– SLS SLOVENSKA LJUDSKA    |    8|
|STRANKA            | mandatov|
+------------------------------+---------+
|– SDS SLOVENSKA DEMOKRATSKA  |    5|
|STRANKA            | mandatov|
+------------------------------+---------+
|– SOCIALNI DEMOKRATI     |4 mandati|
+------------------------------+---------+
|– DeSUS – DEMOKRATIČNA    |3 mandati|
|STRANKA UPOKOJENCV SLOVENIJE |     |
+------------------------------+---------+
|– NEODVISNA LISTA NOVIH IDEJ |2 mandata|
|ZA RAZVOJ OBČINE KRŠKO – ROK |     |
+------------------------------+---------+
|– LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA  | 1 mandat|
|SLOVENIJE           |     |
+------------------------------+---------+
|– PUM – POSAVSKA UNIJA MLADIH | 1 mandat|
+------------------------------+---------+
|– NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA | 1 mandat|
|LJUDSKA STRANKA        |     |
+------------------------------+---------+
|– SLOVENSKA NACIONALNA    | 1 mandat|
|STRANKA – SNS         |     |
+------------------------------+---------+
|– LISTA ZA BOLJŠI JUTRI    | 1 mandat|
+------------------------------+---------+
|– LISTA ZA PRAVIČNOST, RENTO | 1 mandat|
|IN RAZVOJ           |     |
+------------------------------+---------+
|– LISTA ZELENI KROG      | 1 mandat|
+------------------------------+---------+
in jim glede na že podeljene mandate iz II. točke tega poročila pripada še:
+------------------------------+---------+
|– SOCIALNI DEMOKRATI     |4 mandati|
+------------------------------+---------+
|– SLS SLOVENSKA LJUDSKA    |3 mandati|
|STRANKA            |     |
+------------------------------+---------+
|– SDS SLOVENSKA DEMOKRATSKA  |3 mandati|
|STRANKA            |     |
+------------------------------+---------+
|– DeSUS – DEMOKRATIČNA    |3 mandati|
|STRANKA UPOKOJENCV SLOVENIJE |     |
+------------------------------+---------+
|– NEODVISNA LISTA NOVIH IDEJ |2 mandata|
|ZA RAZVOJ OBČINE KRŠKO – ROK |     |
+------------------------------+---------+
|– LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA  | 1 mandat|
|SLOVENIJE           |     |
+------------------------------+---------+
|– PUM – POSAVSKA UNIJA MLADIH | 1 mandat|
+------------------------------+---------+
|– NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA | 1 mandat|
|LJUDSKA STRANKA        |     |
+------------------------------+---------+
|– SLOVENSKA NACIONALNA    | 1 mandat|
|STRANKA – SNS         |     |
+------------------------------+---------+
|– LISTA ZA BOLJŠI JUTRI    | 1 mandat|
+------------------------------+---------+
|– LISTA ZA PRAVIČNOST, RENTO | 1 mandat|
|IN RAZVOJ           |     |
+------------------------------+---------+
|– LISTA ZELENI KROG      | 1 mandat|
+------------------------------+---------+
Ti mandati se dodelijo listam v tistih volilnih enotah, ki imajo največje ostanke glasov v razmerju do količnika iz 15. člena Zakona o lokalnih volitvah v volilni enoti (17. člen Zakona o lokalnih volitvah).
Na ta način so dobile mandate še naslednje liste po posameznih volilnih enotah in bili izvoljeni kandidati na teh listah (11 kandidatov je prehitelo prve kandidate na listi, zaradi preferenčnih glasov, med njimi so Franc Bogovič (SLS), Jože Dular (SLS), Boštjan Pirc (SLS) in Primož Novak (SDS), ki jim je podeljen direktni mandat, medtem ko so ostali kandidati Anton Petrovič (SD), Vladimir Hriberšek (Lista za boljši jutri), Julijan Kerin (ROK), Damjan Obradovič (N.Si), Peter Žigante (LDS), Alojz Kerin (SLS), Zdravko Urbanč (SDS) prav tako prehiteli kandidate na prvem mestu):
+-------------------------+-----+-------------------------------+
|Ime liste        |VE  |Izvoljen je          |
+-------------------------+-----+-------------------------------+
|PUM – POSAVSKA UNIJA   |5  |Jure Zlobko, roj. 26. 3. 1987, |
|MLADIH          |   |Kalce Naklo 43 Kalce Naklo   |
+-------------------------+-----+-------------------------------+
|NOVA SLOVENIJA –     |3  |Damjan Obradovič, roj. 30. 1. |
|KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA|   |1968, Kajuhova 2, Krško    |
|             |   |(preferenčni glas)       |
+-------------------------+-----+-------------------------------+
|LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA|3  |Peter Žigante, roj. 16. 5.   |
|SLOVENIJE        |   |1953, Narpel 62, Krško     |
|             |   |(preferenčni glas)       |
+-------------------------+-----+-------------------------------+
|SOCIALNI DEMOKRATI    |1  |Anton Petrovič, roj. 1. 12.  |
|             |   |1961, Titova cesta 93, Senovo |
|             |   |(preferenčni glas)       |
+-------------------------+-----+-------------------------------+
|SOCIALNI DEMOKRATI    |2  |Miran Pavlič, roj. 19. 12.   |
|             |   |1965, Na Dorcu 5, Brestanica  |
+-------------------------+-----+-------------------------------+
|SOCIALNI DEMOKRATI    |3  |Rajmund Veber, roj. 20. 10.  |
|             |   |1950, Savska pot 2, Krško   |
+-------------------------+-----+-------------------------------+
|SOCIALNI DEMOKRATI    |5  |Silvo Krošelj, roj. 28. 12.  |
|             |   |1974, Cirje 6, Raka      |
+-------------------------+-----+-------------------------------+
|NEODVISNA LISTA NOVIH  |5  |Ivan Urbanč, roj. 23. 7. 1957, |
|IDEJ ZA RAZVOJ OBČINE  |   |Podbočje 33a, Podbočje     |
|KRŠKO – ROK       |   |                |
+-------------------------+-----+-------------------------------+
|NEODVISNA LISTA NOVIH  |3  |Julijan Kerin, roj. 28. 1.   |
|IDEJ ZA RAZVOJ OBČINE  |   |1991, Cesta 4. julija 67, Krško|
|KRŠKO – ROK       |   |(preferenčni glas)       |
+-------------------------+-----+-------------------------------+
|SLOVENSKA NACIONALNA   |4  |David Imperl, roj. 14. 10.   |
|STRANKA – SNS      |   |1976, Ulica 11. novembra 31,  |
|             |   |Leskovec pri Krškem      |
+-------------------------+-----+-------------------------------+
|SLS SLOVENSKA LJUDSKA  |1  |Ivan Umek, roj. 3. 4. 1960,  |
|STRANKA         |   |Mali kamen 22, Senovo     |
+-------------------------+-----+-------------------------------+
|SLS SLOVENSKA LJUDSKA  |4  |Franc Lekše, roj. 3. 1. 1945, |
|STRANKA         |   |Veliki Trn 18, Krško      |
+-------------------------+-----+-------------------------------+
|SLS SLOVENSKA LJUDSKA  |5  |Alojz Kerin,roj. 11. 11. 1962, |
|STRANKA         |   |Ardro pri Raki 24, Raka    |
|             |   |(preferenčni glas)       |
+-------------------------+-----+-------------------------------+
|SDS SLOVENSKA DEMOKRATSKA|1  |Stane Pajk, roj. 30. 1. 1961, |
|STRANKA         |   |Gorenji Leskovec 30, Blanca  |
+-------------------------+-----+-------------------------------+
|SDS SLOVENSKA DEMOKRATSKA|2  |Vesna Češek, roj. 8. 7. 1979, |
|STRANKA         |   |Armeško 30, Brestanica     |
+-------------------------+-----+-------------------------------+
|SDS SLOVENSKA DEMOKRATSKA|5  |Zdravko Urbanč, roj. 25. 9.  |
|STRANKA         |   |1961, Veliko Mraševo 23,    |
|             |   |Podbočje (preferenčni glas)  |
+-------------------------+-----+-------------------------------+
|DESUS – DEMOKRATIČNA   |2  |Vlado Bezjak, roj. 29. 3. 1954,|
|STRANKA UPOKOJENCV    |   |Armeško 45, Brestanica     |
|SLOVENIJE        |   |                |
+-------------------------+-----+-------------------------------+
|DESUS – DEMOKRATIČNA   |3  |Jožica Mikulanc, roj. 3. 2.  |
|STRANKA UPOKOJENCV    |   |1953, Rozmanova 48, Krško   |
|SLOVENIJE        |   |                |
+-------------------------+-----+-------------------------------+
|DESUS – DEMOKRATIČNA   |4  |Alojz Marolt, roj. 30. 5. 1955,|
|STRANKA UPOKOJENCV    |   |Drnovo 68, Leskovec      |
|SLOVENIJE        |   |                |
+-------------------------+-----+-------------------------------+
|LISTA ZA BOLJŠI JUTRI  |2  |Vladimir Hriberšek, roj. 30. 3.|
|             |   |1963, Rožno 36a, Rožno     |
+-------------------------+-----+-------------------------------+
|LISTA ZA PRAVIČNOST,   |3  |Miro Čelan, roj. 1. 2. 1956,  |
|RENTO IN RAZVOJ     |   |Cesta 4. julija 66, Krško   |
+-------------------------+-----+-------------------------------+
|LISTA ZELENI KROG    |3  |Aleš Suša, roj. 10. 12. 1972, |
|             |   |Na Resi 1, Krško        |
+-------------------------+-----+-------------------------------+
IV.
Člani Občinskega sveta Občine Krško izvoljeni na volitvah 10. 10. 2010 so:
+--------------+-------------------------+
|V volilni   |             |
|enoti 1:   |             |
+--------------+-------------------------+
|1. Vlado   | – SLS SLOVENSKA LJUDSKA |
|Grahovac   |STRANKA         |
+--------------+-------------------------+
|2. Franc   |– SLS SLOVENSKA LJUDSKA |
|Bogovič    |STRANKA         |
+--------------+-------------------------+
|3. Ivan Umek |– SLS SLOVENSKA LJUDSKA |
|       |STRANKA         |
+--------------+-------------------------+
|4. Stane Pajk |– SDS SLOVENSKA     |
|       |DEMOKRATSKA STRANKA   |
+--------------+-------------------------+
|5. Anton   |– SD – SOCIALNI     |
|Petrovič   |DEMOKRATI        |
+--------------+-------------------------+
|V volilni   |             |
|enoti 2:   |             |
+--------------+-------------------------+
|1. Miran   |– SD – SOCIALNI     |
|Pavlič    |DEMOKRATI        |
+--------------+-------------------------+
|2. Vladimir  |– LISTA ZA BOLJŠI JUTRI |
|Hriberšek   |             |
+--------------+-------------------------+
|3. Vesna Češek|– SDS SLOVENSKA     |
|       |DEMOKRATSKA STRANKA   |
+--------------+-------------------------+
|4. Vlado   |– DeSUS – DEMOKRATIČNA  |
|Bezjak    |STRANKA POKOJENCEV    |
|       |SLOVENIJE        |
+--------------+-------------------------+
|5. Jože Dular |– SLS SLOVENSKA LJUDSKA |
|       |STRANKA         |
+--------------+-------------------------+
|V volilni   |             |
|enoti 3:   |             |
+--------------+-------------------------+
|1. Julijan  |– NEODVISNA LISTA NOVIH |
|Kerin     |IDEJ ZA RAZVOJ OBČINE  |
|       |KRŠKO – ROK       |
+--------------+-------------------------+
|2. Aleš Suša |– LISTA ZELENI KROG   |
+--------------+-------------------------+
|3. Damjan   |– NOVA SLOVENIJA     |
|Obradovič   |KRŠČANSKA LJUDSKA    |
|       |STRANKA         |
+--------------+-------------------------+
|4. Jožica   |– DeSUS – DEMOKRATIČNA  |
|Mikulanc   |STRANKA POKOJENCEV    |
|       |SLOVENIJE        |
+--------------+-------------------------+
|5. Primož   |– SDS SLOVENSKA     |
|Novak     |DEMOKRATSKA STRANKA   |
+--------------+-------------------------+
|6. Peter   |– LDS LIBERALNA     |
|Žigante    |DEMOKRACIJA SLOVENIJE  |
+--------------+-------------------------+
|7. Rajmund  |– SD – SOCIALNI     |
|Veber     |DEMOKRATI        |
+--------------+-------------------------+
|8. Miro Čelan |– LISTA ZA PRAVIČNOST,  |
|       |RENTO IN RAZVOJ     |
+--------------+-------------------------+
|9. Boštjan  |– SLS SLOVENSKA LJUDSKA |
|Pirc     |STRANKA         |
+--------------+-------------------------+
|V volilni   |             |
|enoti 4:   |             |
+--------------+-------------------------+
|1. Alojz   |– DeSUS – DEMOKRATIČNA  |
|Marolt    |STRANKA UPOKOJENCEV   |
|       |SLOVENIJE        |
+--------------+-------------------------+
|2. Ana Somrak |– SLS SLOVENSKA LJUDSKA |
|       |STRANKA         |
+--------------+-------------------------+
|3. Franc Lekše|– SLS SLOVENSKA LJUDSKA |
|       |STRANKA         |
+--------------+-------------------------+
|4. David   |– SNS – SLOVENSKA    |
|Imperl    |NACIONALNA STRANKA    |
+--------------+-------------------------+
|5. Cvetko   |– SDS SLOVENSKA     |
|Sršen     |DEMOKRATSKA STRANKA   |
+--------------+-------------------------+
|V volilni   |             |
|enoti 5:   |             |
+--------------+-------------------------+
|1. Silvo   |– SD – SOCIALNI     |
|Krošelj    |DEMOKRATI        |
+--------------+-------------------------+
|2. Alojz Kerin|– SLS SLOVENSKA LJUDSKA |
|       |STRANKA         |
+--------------+-------------------------+
|3. Zdravko  |– SDS – SLOVENSKA    |
|Urbanč    |DEMOKRATSKA STRANKA   |
+--------------+-------------------------+
|4. Jure Zlobko|– PUM – POSAVSKA UNIJA  |
|       |MLADIH          |
+--------------+-------------------------+
|5. Ivan Urbanč|– NEODVISNA LISTA NOVIH |
|       |IDEJ ZA RAZVOJ OBČINE – |
|       |ROK           |
+--------------+-------------------------+
Št. 041-1/2010 O3O2
Krško, dne 13. oktobra 2010
Predsednik OVK Krško
Bojan Trampuš l.r.
 
Namestnica predsednika OVK Krško
Darja Šonc l.r.
Člani OVK
Branko Butkovič l.r.
Urška Kerin l.r.
Franc Černelič l.r.
Goran Vejnovič l.r.
Irena Virant l.r.
Miha Molan l.r.

AAA Zlata odličnost