Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2010 z dne 5. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2010 z dne 5. 11. 2010

Kazalo

SV 524/10 Ob-6585/10 , Stran 2809
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke mag. Darinke Kobalej Šteharnik iz Maribora, opravilna številka SV 524/10; DK 18/10 z dne 28. 10. 2010, je bila nepremičnina – ki obsega del poslovnih prostorov – pisarne, št. 22, v skupni izmeri 34,96 m2, v 3. etaži stavbe na naslovu Slovenska ulica 4, 2000 Maribor, ID stavbe 2631, katastrska občina Maribor - Grad (pri čemer je predmetna nepremičnina v trenutku sklenitve tega sporazuma pripisana k zemljiškoknjižnemu podvložku številka 1300/22, ID stavbe 2631, z identifikacijsko številko dela stavbe 22.E, katastrska občina Maribor - Grad); last dolžnice – zastaviteljice Danice Gerbec, do celote; zastavljena v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, s sedežem Trg republike 2, 1000 Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 140.000,00 EUR s pripadki ter z zapadlostjo najkasneje do vključno 27. 10. 2011.

AAA Zlata odličnost