Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2010 z dne 5. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2010 z dne 5. 11. 2010

Kazalo

4726. Ugotovitev občinske volilne komisije o prehodu mandata mestnega svetnika na naslednjo kandidatko, stran 13543.

Na podlagi ugotovitvenega sklepa Mestnega sveta Mestne občine Celje z dne 26. 10. 2010, da je članu mestnega sveta Bojanu Šrotu, ki je začel opravljati funkcijo župana, z dnem sprejema sklepa mestnega sveta prenehal mandat člana mestnega sveta po peti alineji prvega odstavka 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19 in 51/2010; v nadaljnjem besedilu: ZLS), je Občinska volilna komisija Mestne občine Celje na seji dne 26. 10. 2010, na podlagi 18. in 30. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3 in 45/08)
u g o t o v i l a,
da je mandat mestnega svetnika prešel na naslednjo kandidatko z liste SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS v 3. volilni enoti za volitve članov v Mestni svet Mestne občine Celje.
Ta kandidatka je mag. MILENA ČEKO PUNGARTNIK, roj. 10. 4. 1967, stanujoč na naslovu Vegova 2, Celje.
Kandidatka je 26. 10. 2010 podala ustno izjavo, da sprejema mandat.
Številka zadeve: 041-1/2010
Celje, dne 26. oktobra 2010
Predsednik
Občinske volilne komisije
Mestne občine Celje
Matevž Žugelj l.r.

AAA Zlata odličnost