Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2010 z dne 5. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2010 z dne 5. 11. 2010

Kazalo

4732. Poročilo o izidu volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Kamnik, stran 13548.

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08) je Občinska volilna komisija dne 13. 10. 2010 sestavila
P O R O Č I L O
o izidu volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Kamnik
V svete KS na območju Občine Kamnik so izvoljeni naslednji kandidati:
KRAJEVNA SKUPNOST ČRNA
1. IVICA SPRUK, ROJ. 11. 7. 1985, ŽAGA 10
2. SONJA BRELIH, ROJ. 30. 11. 1957, PODSTUDENEC 11A
3. JAKOB GOLOB, ROJ. 24. 2. 1965, ZAVRH PRI ČRNIVCU 1
4. FRANČIŠKA STAROVASNIK, ROJ. 9. 1. 1962, KRIVČEVO 6C
5. FRANČIŠEK POPIT, ROJ. 18. 10. 1950, PODSTUDENEC 16A
6. MARKO KEMPERL, ROJ. 29. 12. 1965, KRIVČEVO 8
7. STANKO MOČNIK, ROJ. 24. 8. 1962, KALIŠE 7
Udeležba na volitvah: 41,03%.
KRAJEVNA SKUPNOST DUPLICA
1. JOŽICA SENICA ZABRET, ROJ. 5. 2. 1965, ULICA MATIJE BLEJCA 18
2. ŠPELA NOVAK, ROJ. 6. 1. 1973, GROHARJEVA ULICA 8
3. ALOJZIJ KAHNE, ROJ. 31. 3. 1938, JAKOPIČEVA ULICA 10
4. MIRAN ČAS, ROJ. 22. 7. 1952, LJUBLJANSKA CESTA 21C
5. MIROSLAV SUHADOLČAN SUHI, ROJ. 15. 2. 1948, KLAVČIČEVA ULICA 7
6. BOGDAN POGAČAR, ROJ. 20. 8. 1979, BAKOVNIK 7
7. MILENA MARTIČ, ROJ. 17. 9. 1961, JAKOPIČEVA ULICA 17
Udeležba na volitvah: 42,19%.
KRAJEVNA SKUPNOST GODIČ
1. CIRIL GRKMAN, ROJ. 28. 7. 1952, GODIČ 75
2. MIRO SPRUK, ROJ. 22. 4. 1961, BREZJE NAD KAMNIKOM 11
3. MATJAŽ LANIŠEK, ROJ. 13. 9. 1966, GODIČ 65H
4. MARJETKA KOŠIR, ROJ. 13. 7. 1958, GODIČ 80
5. CIRILA MALI, ROJ. 11. 5. 1955, GODIČ 24A
6. UROŠ URANIČ, ROJ. 2. 6. 1973, GODIČ 4
7. VLASTA HUMAR, ROJ. 10. 2. 1969, GODIČ 63
Udeležba na volitvah: 55,60%.
KRAJEVNA SKUPNOST KAMNIK - CENTER
1. JANEZ REPANŠEK, ROJ. 3. 4. 1956, KOLODVORSKA ULICA 3
2. BREDA GRILJC, ROJ. 12. 9. 1953, LEVSIKOVA ULICA 11
3. EMIL GRZINČIČ, ROJ. 20. 4. 1948, TUNJIŠKA CESTA
4. MILENA POTOČNIK, ROJ. 21. 11. 1955, LEVSTIKOVA ULICA 19
5. ANDREJA ZAMLJEN, ROJ. 22. 3. 1966, TRG SVOBODE 2
6. MARJETA MOZETIČ, ROJ. 25. 7. 1951, TUNJIŠKA CESTA 2C
7. VINCENC POLAK, ROJ. 13. 11. 1941, TUNJIŠKA CESTA 11
Udeležba na volitvah: 43,05%.
KRAJEVNA SKUPNOST KAMNIŠKA BISTRICA
1. OLGA HROVAT, ROJ. 21. 8. 1960, BISTRIČICA 18B
2. JURIJ ČEVKA, ROJ. 23. 3. 1959, BISTRIČICA 4C
3. DOMINIK ČEVKA, ROJ. 4. 9. 1981, ZAKAL 14
4. BOJAN PAVLIC, ROJ. 24. 3. 1956, STAHOVICA 30A
5. CVETKO BALANTIČ, ROJ. 26. 5. 1958, ŽUPANJE NJIVE 45
6. ZDRAVKO BODLAJ, ROJ. 24. 5. 1954, ŽUPANJE NJIVE 12
7. KARLA URH, ROJ. 7. 6. 1961, ZGORNJE STRANJE 31A
8. PETER KOSIRNIK, ROJ. 8. 6. 1965, STOLNIK 19
9. MIHAEL ŠLEBIR, ROJ. 21. 10. 1946, STOLNIK 10
10. ZDRAVKO KOLENKO, ROJ. 14. 1. 1956, ZAGORICA NAD KAMNIKOM 17A
11. URŠKA ZAMLJEN, ROJ 17. 9. 1975, KREGARJEVO 9
Udeležba na volitvah: 49,42%.
KRAJEVNA SKUPNOST MEKINJE
1. MATEJ SLAPAR, ROJ. 17. 9. 1984, POLJČEVA POT 7
2. ANTON ISKRA, ROJ. 21. 5. 1952, POT NA JERANOVO 13
3. ZDENKA PETEK, ROJ. 14. 3. 1951. POT NA JERANOVO 7
4. JERNEJ KONCILJA, ROJ. 24. 6. 1939, DRNOVŠKOVA POT 1A
5. TOMISLAV SMOLNIKAR, ROJ. 20. 12. 1960, MOLKOVA POT 21
6. MARTIN VENGUST, ROJ. 17. 8. 1965, POT NA JERANOVO 10
7. SONJA BERNOT, ROJ. 12. 7. 1965, CESTA TREH TALCEV 8A
Udeležba na volitvah: 51,22%.
KRAJEVNA SKUPNOST MOTNIK
1. MARJAN SEMPRIMOŽNIK, ROJ. 8. 7. 1970, MOTNIK 6B
2. MAJDA HRIBAR, ROJ. 13. 2. 1977, MOTNIK 22A
3. SIMONCA KOŽELJ, ROJ. 18. 2. 1971, MOTNIK 59
4. SREČKO BORŠIČ, ROJ. 9. 3. 1967, MOTNIK 42A
5. ANČKA PODBEVŠEK, ROJ. 2. 7. 1965, ZGORNJI MOTNIK 15
6. JANKO PODBREGAR, ROJ. 8. 12. 1960, ZGORNJI MOTNIK 12
7. BOGOMIR SLAPNIK, ROJ. 9. 10. 1958, BELA 28
8. MARIJA GRZINČIČ SEMPRIMOŽNIK, ROJ. 8. 12. 1977, BELA 16
9. MARJAN PEC, ROJ. 11. 2. 1952, ZAJASOVNIK 12
Udeležba na volitvah: 71,03%.
KRAJEVNA SKUPNOST NEVLJE
1. TOMAŽ PLANKO, ROJ. 2. 8. 1974, NEVLJE 36
2. EMIL BURJA, ROJ. 15. 12. 1975, POREBER 21
3. EMA LUNDER, ROJ. 29. 6. 1959, HRIB PRI KAMNIKU 2
4. ANDREJ BRECL, ROJ. 19. 2. 1976, VRHPOLJE PRI KAMNIKU 109
5. MARIJA MARUŠA JUHANT, ROJ. 12. 9. 1958, OŠEVEK 7B
6. BISERKA GROFELNIK, ROJ. 1. 10. 1953, VRHPOLJE PRI KAMNIKU 160B
7. VLADO ČRNIČ, ROJ. 14. 7. 1958, VRHPOLJE PRI KAMNIKU 131
Udeležba na volitvah: 50,32%.
KRAJEVNA SKUPNOST NOVI TRG
1. BREDA PODBREŽNIK VUKMIR, ROJ. 10. 6. 1962, NOVI TRG 31
2. BOGDAN JAMŠEK, ROJ. 30. 3. 1959, POT V RUDNIK 11
3. MARUŠA KOŽMAN, ROJ. 10. 4. 1978, PEROVO 17 A
4. ROBERT KOKOTEC, ROJ. 20. 1. 1964, NA BREGU 30
5. PETER REPANŠEK, ROJ. 29. 9. 1959, PALOVŠKA CESTA 12
6. IVAN BIZJAK, ROJ. 7. 5. 1956, POT NA DOBRAVO 17
7. BISERKA MOČNIK, ROJ. 8. 7. 1956, NA JASI 1
Udeležba na volitvah: 53,72%.
KRAJEVNA SKUPNOST PEROVO
1. MAJDA ROJC, ROJ. 4. 10. 1951, ZIKOVA ULICA 4,
2. TINA RUČIGAJ, ROJ. 21. 7. 1980, LJUBLJANSKA CESTA 4D
3. MATEVŽ SKAMEN, ROJ. 14. 3. 1943, STELETOVA ULICA 23A
4. EDVARD HORVAT, ROJ. 16. 1. 1964, ZIKOVA ULICA 3
5. HIJACINTA ŠMID, ROJ. 21. 7. 1952, KOVINARSKA CESTA 19A
6. MARIJA ŠPUR, ROJ. 12. 9. 1951, STELETOVA CESTA 3
7. JANEZ JEREBIČ, ROJ. 4. 7. 1936, POT 27. JULIJA 1
Udeležba na volitvah: 41,97%.
KRAJEVNA SKUPNOST PODGORJE
1. MIRKO SVETLIN, ROJ. 11. 6. 1958, PODGORJE 58
2. ALEŠ STRAŽAR, ROJ. 16. 10. 1970, PODGORJA 12
3. ANTON GOLOB, ROJ. 11. 5. 1961, PODGORJE 81
4. MATJAŽ TONI, ROJ. 31. 5. 1973, PODGORJE 94A
5. MATEJA OSOLNIK, ROJ. 16. 1. 1981, PODGORJE 73
6. VESNA TOMEC, ROJ. 1. 4. 1987, PODGORJE 77A
7. FRANC GOLOB, ROJ. 16. 4. 1974, PODGORJE 47
Udeležba na volitvah: 56,49%.
KRAJEVNA SKUPNOST PŠAJNOVICA
1. SREČO DACAR, ROJ. 25. 10. 1975, GABROVNICA 5
2. MARJAN KANCILJA, ROJ. 1. 9. 1971, GABROVNICA 4
3. GORAN ŽAVBI SHEIKHA, ROJ. 12. 3. 1979, PŠAJNOVICA 4
4. ROMAN ŽIBERT, ROJ. 8. 11. 1970, VELIKI RAKITOVEC 3
5. ALOJZIJA ŽAVBI, ROJ. 31. 3. 1962, LASENO 3A
6. FILIP ŽIBERT, ROJ. 24. 4. 1959, MALI RAKITOVEC 2A
7. VILKO BIRTIČ, ROJ. 22. 5. 1971, PŠAJNOVICA 7A
Udeležba na volitvah: 65,22%.
KRAJEVNA SKUPNOST SELA
1. MILAN HRIBAR, ROJ. 8. 4. 1955, STUDENCA 2A
2. TANJA MAKOVEC, ROJ. 11. 8. 1969, SELA PRI KAMNIKU 10D.
3. FRANC POLJANŠEK, ROJ. 20. 11. 1962, BELA PEČ 6,
4. ANTON BERLEC, ROJ. 20. 5. 1965, ROŽIČNO 1
5. MARINKA RAK, ROJ. 18.11,1962, SELA PRI KAMNIKU 10A
6. FRANC LESJAK, ROJ. 17. 7. 1977, TROBELNO 4
7. MARIJA POJŠKRUH, ROJ. 1. 6. 1957, BELA PEČ 4
Udeležba na volitvah: 56,89%.
KRAJEVNA SKUPNOST SREDNJA VAS
1. JANEZ BELAJ, ROJ. 13. 5. 1956, LOKE 3I
2. MARIJA ŠUŠTAR TABAKOVIČ, ROJ. 22. 5. 1973, POTOK 12
3. IGOR URANKAR, ROJ. 7. 5. 1974, SNOVIK 3
4. MIROSLAV BURJA, ROJ. 7. 2. 1945, SREDNJA VAS 39
5. MARIJA KONCILJA, ROJ. 15. 11. 1953, PODHRUŠKA 4B
6. MIRJANA MIŠIČ, ROJ. 16. 6. 1963, PIRŠEVO 5
7. OLGA BERGANT, ROJ. 3. 7. 1953, VASENO 6
Udeležba na volitvah: 58,38%.
KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARCA
1. VIDO REPANŠEK, ROJ. 7. 8. 1963, SPODNJI LOG 1
2. MATJAŽ ŠPORAR, ROJ. 30. 12. 1960, KAMNIŠKA CESTA 63A
3. MARTA ŠTRAJHAR, ROJ. 19. 2. 1961, PIBERNIKOVA CESTA 19
4. DUŠAN DROLEC, ROJ. 6. 9. 1958, ŠTAJERSKA ULICA 1A
5. MARIJA SCHNABL, ROJ. 4. 2. 1958, KOROŠKA CESTA 6
6. JOŽEFA MARKELC, ROJ. 20. 2. 1947, ŠTAJERSKA ULICA 6,
7. ZVONIMIR KOLENIK, ROJ. 12. 3. 1958, ZELENA POT 8
Udeležba na volitvah: 62,95%.
KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARTNO
1. MIRAN ŠKRBINC, ROJ. 7. 11. 1960, STEBLJEVEK 2B
2. MARKO MALI, ROJ. 1. 5. 1973, ŠMARTNO 42
3. ANICA PAVLIČ, ROJ. 24. 7. 1974, ŠMARTNO 28
4. FRANC KLUN, ROJ. 3. 4. 1968, BUČ 30B
5. SONJA RIFEL, ROJ. 25. 4. 1967, BUČ 4
6. ŠTEFAN KADUNC, ROJ. 31. 10. 1978, SIDOL 3
7. SIMON KIRN, ROJ. 29. 1. 1986, KOSTANJ 9,
8. FRANČIŠKA BODLAJ, ROJ. 4. 12. 1965, GRADIŠČE 3
9. TATJANA CEVEC DROLC, ROJ. 17. 1. 1978, RAVNE PRI ŠMARTNEM 2
10. ANTON HRIBAR, ROJ. 13. 2. 1969, PRAPROČE V TUHINJU 5
11. STANKO OSOLNIK, ROJ. 22. 4. 1968, HRUŠEVKA 3
Udeležba na volitvah: 62,58%.
KRAJEVNA SKUPNOST ŠPITALIČ
1. MARKO DROLC, ROJ. 30. 8. 1966, ŠPITALIČ 14
2. MARKO PANČUR, ROJ. 6. 4. 1972, BELA 3
3. MATJAŽ SEDELJŠAK, ROJ. 31. 5. 1973, ŠPITALIČ 27
4. MARJAN KARO, ROJ. 13. 8. 1976, OKROG PRI MOTNIKU 2
5. MARKO BALOH, ROJ. 4. 4. 1973, ŠPITALIČ 22
6. JOŽEF MOŠNIK, ROJ. 14. 5. 1960, ŠPITALIČ 29B
7. FANIKA DROLC, ROJ. 2. 10. 1973, BELA 26
Udeležba na volitvah: 60,17%.
KRAJEVNA SKUPNOST TUHINJ
1. DEJAN BAJDE, ROJ. 25. 7. 1979, ZGORNJI TUHINJ 19
2. VERA BALOH, ROJ. 6. 2. 1957, ZGORNJI TUHINJ 26A
3. JANEZ ŠTUPAR, ROJ. 4. 3. 1983, LAZE V TUHINJU 10
4. SREČKO MOHAR, ROJ. 1. 8. 1974, STARA SELA 6
5. MARJAN HRIBAR, ROJ. 30. 11. 1958, GOLICE 14B
6. MARIJA ŠARC, ROJ. 24. 2. 1953, ČEŠNJICE 16
7. MARKO ŠMIT, ROJ. 12. 1. 1972, ČRNI VRH 6
8. JANEZ STOJC, ROJ. 30. 5. 1976, CIRKUŠE 1A
9. JOŽICA HRIBAR, ROJ. 18. 3. 1958, LIPLJE 1
10. ROBERT ZALAZNIK, ROJ. 26. 8. 1974, VELIKI HRIB 3
11. SREČKO BERLIC, ROJ. 14. 9. 1952, MALI HRIB 5B
Udeležba na volitvah: 71,15%.
KRAJEVNA SKUPNOST TUNJICE
1. ANTON ŠUŠTAR, ROJ. 19. 5. 1977, TUNJIŠKA MLAKA 6
2. MATIJA PODJED, ROJ. 27. 2. 1981, TUNJIŠKA MLAKA 32B
3. IRENA KLEMENC, ROJ. 5. 2. 1965, LANIŠE 10A
4. MARJETA OSOLNIK, ROJ. 23. 6. 1953, TUNJIŠKA MLAKA 5K
5. MILENA ERBEŽNIK KLANŠEK, ROJ. 26. 10. 1966, TUNJICE 29
6. MONIKA GOLOB, ROJ. 11. 11. 1967, TUNJICE 35
7. FRANČIŠKA GREGL, ROJ. 1. 11. 1951, TUNJIŠKA MLAKA 32
Udeležba na volitvah: 55,85%.
KRAJEVNA SKUPNOST VOLČJI POTOK
1. NATAŠA BUDJA, ROJ. 3. 8. 1974, VOLČJI POTOK 32
2. FRANC SRŠEN, ROJ. 5. 4. 1945, VOLČJI POTOK 39B
3. SAMO JERMAN, ROJ. 13. 5. 1978, VOLČJI POTOK 11
4. DARJA NOVAK, ROJ. 24. 1. 1965, VOLČJI POTOK 1A
5. VERONIKA BRIŠKI, ROJ. 29. 4. 1951, RUDNIK PRI RADOMLJAH 7B,
6. ROBERT ŠIREC, ROJ. 9. 7. 1975, VOLČJI POTOK 39D
7. ANTONIJA REPNIK, ROJ. 22. 12. 1957, RUDNIK PRI RADOMLJAH 14
Udeležba na volitvah: 58,08%.
KRAJEVNA SKUPNOST VRANJA PEČ
1. MITJA ERDANI, ROJ. 21. 9. 1968, TREBELNO PRI PALOVČAH 1
2. JURIJ ZALAZNIK, ROJ. 16. 4. 1955, VELIKA LAŠNA 9
3. MILAN MOČNIK, ROJ. 15. 7. 1978, VELIKA LAŠNA 7
4. JOŽEF NARAT, ROJ. 18. 3. 1972, VELIKA LAŠNA 25
5. FRANC BRLEC, ROJ. 2. 12. 1976, ZGORNJE PALOVČE 3
6. AVGUŠTIN SMEŠNJAVEC, ROJ. 18. 8. 1957, SPODNJE PALOVČE 11
7. IVANA VODLAN, ROJ. 19. 2. 1958, VRANJA PEČ 4
Udeležba na volitvah: 68,35%.
KRAJEVNA SKUPNOST ZAPRICE
1. NIVES SUŠNIK, ROJ. 23. 2. 1961, ULICA VILKA ROŽIČA 13
2. EDVARD HABE, ROJ. 19. 8. 1960, ROZMANOVA ULICA 9
3. MOJCA VUGRINEC, ROJ. 27. 1. 1963, LJUBLJANSKA CESTA 1C
4. ROBERT ZAJC, ROJ. 3. 8. 1961, TRDINOVA ULICA 1A
5. DENIS PIRC, ROJ. 14. 8. 1960, MLAKARJEVA ULICA 7A
6. DORA HOMAR, ROJ. 30. 1. 1963, PARAPATOVA ULICA 15
7. JANEZ MARKOLI, ROJ. 8. 6. 1963, LJUBLJANSKA CESTA 1Č
Udeležba na volitvah: 49,66%.
Št. 041-0003/2010-2/3
Kamnik, dne 27. oktobra 2010
Občinska volilna komisija Občine Kamnik
mag. Dušan Žumer l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost