Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2010 z dne 8. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2010 z dne 8. 11. 2010, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4752. Uredba o primerih in pogojih, v katerih pooblaščene uradne osebe carinske službe opravljajo naloge službe v civilni obleki

Sklepi

4769. Sklep o preklicu odpovedi kolektivne pogodbe za javni sektor in kolektivnih pogodb dejavnosti in poklicev ter aneksov k tem pogodbam

MINISTRSTVA

4753. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec oktober 2010
4754. Odločba o izdaji soglasja k aktu o ustanovitvi ustanove Ustanova Moya fundacija
4770. Odredba o določitvi višine nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na melioracijskih območjih
4771. Ugotovitveni sklep Ministrstva za javno upravo
4772. Ugotovitveni sklep Ministrstva za javno upravo

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4755. Akt o posredovanju podatkov o kakovosti oskrbe z električno energijo
4773. Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi za javni sektor
4774. Aneks št. 4 h Kolektivni pogodbi za javni sektor
4775. Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih prejemkov v javnem sektorju za leti 2011 in 2012

OBČINE

Bovec

4756. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Bovec

Črnomelj

4757. Poročilo o izidu volitev župana v Občini Črnomelj
4758. Poročilo o izidu volitev za člana občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti v Občini Črnomelj

Kozje

4759. Poročilo o izidu volitev župana, članov občinskega sveta ter članov svetov KS v Občini Kozje na lokalnih volitvah 2010

Krško

4760. Sklep o začetku priprave izdelave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za naselje Zdole

Mirna Peč

4761. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Mirna Peč
4762. Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega sveta Občine Mirna Peč

Nova Gorica

4763. Poročilo o izidu volitev župana II. krog – 24. 10. 2010

Škofja Loka

4764. Poročilo o izidu glasovanja na rednih lokalnih volitvah, ki so bile 10. oktobra 2010
4765. Poročilo o izidu glasovanja v drugem krogu volitev župana in o izidu glasovanja v Svet Krajevne skupnosti Škofja Loka – mesto, ki so bile 24. oktobra 2010

Veržej

4766. Poročilo o izidu volitev za člane sveta in župana Občine Veržej

Zreče

4767. Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije Občine Zreče

Železniki

4768. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Železniki za leto 2010
AAA Zlata odličnost