Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2010 z dne 30. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2010 z dne 30. 12. 2010, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

5732. Zakon o cestah (ZCes-1)
5733. Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP)
5734. Zakon o voznikih (ZVoz)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

5763. Uredba o načinu izvajanja obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda in o koncesijah teh javnih služb

MINISTRSTVA

5735. Pravilnik o dovoljenju za promet z zdravilom za uporabo v humani medicini
5736. Pravilnik o načinu izvajanja pooblastil pooblaščenih uradnih oseb carinske službe
5737. Pravilnik o načinu plačevanja, razporejanja in sporočanja podatkov obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
5738. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

5739. Navodilo o predložitvi letnih poročil pravnih oseb javnega prava
5740. Navodilo o spremembah Navodila o predložitvi letnih poročil in drugih podatkov gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov posameznikov
5741. Navodilo o spremembah Navodila o predložitvi letnih poročil društev
5742. Navodilo o spremembah Navodila o predložitvi letnih poročil nepridobitnih organizacij – pravnih oseb zasebnega prava
5743. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Radovljica, Občine Slovenska Bistrica, Občine Komenda, Občine Vodice, Občine Beltinci, Občine Tržič, Občine Turnišče, Občine Slovenske Konjice, Občine Gornja Radgona, Občine Cerklje na Gorenjskem in Občine Odranci
5744. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Domžale, Občine Trzin in Občine Mengeš
5745. Akt o spremembi Akta o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za prenosno omrežje zemeljskega plina

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

5746. Sklep o določitvi članarine OOZ Ljubljana Vič za leto 2011
5747. Aneks h Kolektivni pogodbi za kemično in gumarsko industrijo Slovenije

OBČINE

Benedikt

5748. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2011

Celje

5749. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 2010 (2)
5750. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Celje v obdobju januar–marec 2011
5751. Obvezna razlaga Odloka o zazidalnem načrtu »Gospodarska cona Vzhodne Trnovlje I«
5752. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Košnice
5753. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Ljubečna - Vigrad
5754. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu TPC ob Vojašnici
5755. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Bežigrad – Bukovžlak in Vrhe
5756. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu »Zgornja Hudinja – Topličanec«
5757. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi v k. o. Brezova, k. o. Medlog in k.o. Ostrožno

Črna na Koroškem

5758. Sklep o vrednosti točke za odmero davka na premoženje za leto 2011
5759. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Črna na Koroškem v letu 2011
5760. Sklep o določitvi cen programov vzgoje in varstva predšolskih otrok v vrtcu Črna na Koroškem in Žerjav za leto 2011

Dobje

5761. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dobje za leto 2011

Grosuplje

5762. Sklep o začasnem financiranju Občine Grosuplje v obdobju januar–marec 2011

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

159. Zakon o ratifikaciji Konvencije o medsebojni upravni pomoči pri davčnih zadevah in Protokola o spremembi Konvencije o medsebojni upravni pomoči pri davčnih zadevah (MKMPDZ)
160. Zakon o ratifikaciji Okvirnega sporazuma o obsežnem partnerstvu in sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Indonezijo na drugi strani s sklepno listino (MIDOPS)
161. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sedežu med Vlado Republike Slovenije in Agencijo za sodelovanje energetskih regulatorjev (MSASER)

Vlada Republike Slovenije

162. Uredba o ratifikaciji Sporazuma o uvajanju svetovnih tehničnih predpisov za cestna vozila, opremo in dele, ki se lahko vgradijo in/ali uporabljajo v/na cestnih vozilih
163. Uredba o ratifikaciji Sporazuma o upravljanju zaostalih plačil med Kraljevino Belgijo, Republiko Bolgarijo, Češko republiko, Kraljevino Dansko, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Helensko Republiko, Kraljevino Španijo, Francosko Republiko, Irsko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Republiko Madžarsko, Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Republiko Poljsko, Portugalsko republiko, Romunijo, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko, Republiko Finsko, Kraljevino Švedsko, Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska in Evropsko investicijsko banko, ki ureja postopke plačil in povračil iz garancij držav članic v korist Evropske investicijske banke
164. Uredba o ratifikaciji Garancijske pogodbe med Kraljevino Belgijo, Republiko Bolgarijo, Češko republiko, Kraljevino Dansko, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Irsko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Republiko Madžarsko, Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Republiko Poljsko, Portugalsko republiko, Romunijo, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko, Republiko Finsko, Kraljevino Švedsko, Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska in Evropsko investicijsko banko o posojilih, ki jih Evropska investicijska banka da za investicijske projekte v afriških, karibskih in pacifiških državah ter v čezmorskih državah in ozemljih
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti