Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2010 z dne 30. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2010 z dne 30. 12. 2010, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

5696. Zakon o trgu finančnih instrumentov (uradno prečiščeno besedilo) (ZTFI-UPB3)

OBČINE

Ajdovščina

5697. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2011
5698. Odlok o spremembi Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve
5699. Odlok o dopolnitvi Odloka o komunalnem prispevku v Občini Ajdovščina
5700. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ajdovščina za leto 2011
5701. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Ajdovščina

Bled

5702. Sklep o začasnem financiranju Občine Bled v obdobju januar–marec 2010

Dol pri Ljubljani

5703. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dol pri Ljubljani za leto 2011

Dravograd

5704. Odlok o proračunu Občine Dravograd za leto 2011
5705. Ugotovitev o prehodu mandata članice Občinskega sveta na naslednjega kandidata z liste

Kočevje

5706. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2011
5707. Sklep o spremembi Sklepa o kriterijih za podaljševanje obratovalnega časa gostinskih lokalov v Občini Kočevje

Kuzma

5708. Sklep o začasnem financiranju Občine Kuzma v obdobju januar–marec 2011

Majšperk

5709. Odlok o proračunu Občine Majšperk za leto 2011

Miren-Kostanjevica

5710. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2010
5711. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2010
5712. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Miren - Kostanjevica
5713. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena - javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica

Odranci

5714. Sklep o začasnem financiranju Občine Odranci za leto 2011

Podčetrtek

5715. Odlok o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2011

Postojna

5716. Pravilnik o plačilih občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih občinskih odborov

Puconci

5717. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Puconci

Zreče

5718. Odlok o proračunu Občine Zreče za leto 2011
5719. Odlok o ukinitvi javnega zavoda Zavod za mladino Zreče
5720. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2010
5721. Sklep o določitvi statusa javnega dobra v lasti Občine Zreče
5722. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
5723. Sklep o vrednosti točke za izračun davka od premoženja v Občini Zreče v letu 2011
5724. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za komunalno takso v Občini Zreče za leto 2011
5725. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Zreče za leto 2011
5726. Sklep o višini povprečne gradbene cene koristne stanovanjske površine v Občini Zreče za leto 2011
5727. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Zreče
5728. Sklep o zmanjšanju cene toplotne energije v Občini Zreče

Žalec

5729. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2011

Žirovnica

5730. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica za leto 2011

POPRAVKI

5731. Popravek Odloka o razglasitvi cerkve sv. Valentina na Jarčjem Brdu za kulturni spomenik lokalnega pomena
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti