Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2010 z dne 30. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2010 z dne 30. 12. 2010

Kazalo

5707. Sklep o spremembi Sklepa o kriterijih za podaljševanje obratovalnega časa gostinskih lokalov v Občini Kočevje, stran 16826.

Na podlagi 27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popravek, 73/02, 117/02, 43/03 in 44/05), 4. člena Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06, in 93/07) ter 74. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 68/99 in 43/03) je Občinski svet Občine Kočevje na 2. redni seji dne 23. 12. 2010 sprejel
S K L E P
o spremembi Sklepa o kriterijih za podaljševanje obratovalnega časa gostinskih lokalov v Občini Kočevje
1. člen
V Sklepu o spremembi Sklepa o kriterijih za podaljševanje obratovalnega časa gostinskih lokalov v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 77/98, 17/00, 3/01, 68/04 in 4/08) se v 7. členu dodata šesta in sedma alinea, ki se glasita:
»– izjemoma gostinskim obratom, ob pripravi slavja za zaključene družbe (poročna slavja, praznovanje rojstnega dne, poslovna srečanja, obletnice in podobno), do 6. ure naslednjega dne.
Vlogo za podaljšanje obratovalnega časa gostinec odda pristojnemu oddelku občinske uprave vsakokrat najkasneje 5 dni pred zabavo.
– izjemoma gostinskim obratom, ki posluje v okviru bencinskega servisa, od 00. ure do 24.ure.«
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-1/2010-1404
Kočevje, dne 23. decembra 2010
Župan
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič l.r.