Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2010 z dne 30. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2010 z dne 30. 12. 2010

Kazalo

5741. Navodilo o spremembah Navodila o predložitvi letnih poročil društev, stran 16956.

Na podlagi petega odstavka 71. člena Zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE, 131/06 – ZBan-1, 102/07, 126/07 – ZFPPIPP, 58/09 – ZPlaSS, 34/10 – ZPlaSS-A in 59/10 – ZOPSPU) in 5. točke 15. člena Sklepa o ustanovitvi Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (Uradni list RS, št. 53/02, 87/02 in 16/07) Svet Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve izdaja
N A V O D I L O
o spremembah Navodila o predložitvi letnih poročil društev
1.
V Navodilu o predložitvi letnih poročil društev (Uradni list RS, št. 7/08, 8/09 in 107/09) se peti odstavek 10. točke spremeni tako, da se glasi:
»(5) Podatke iz prvega, drugega in tretjega odstavka te točke, predložene prek spletnega portala AJPES, društva potrdijo:
– s kvalificiranim digitalnim potrdilom ali
– z obvestilom za AJPES, izpisanim iz spletne aplikacije, ki ga podpiše zastopnik društva. Obvestilo za AJPES predložijo pristojni izpostavi AJPES osebno ali po pošti s povratnico.«.
2.
V PRILOGI 2 se črta besedilo:
»Status:
– društva vpišejo št. 1
– društva s statusom invalidske organizacije vpišejo št. 2
Revizija:
– društva zavezana k reviziji vpišejo 1
– društva, ki niso zavezana k reviziji vpišejo 0«.
Poimenovanje prvega stolpca »Priporočeni konto« se spremeni tako, da se glasi: »Konto«, na koncu pa se besedilo »Letnim programom statističnih raziskovanj« nadomesti z besedilom »z letnimi programi statističnih raziskovanj«.
3.
V PRILOGI 3 se poimenovanje prvega stolpca »Priporočeni konto« spremeni tako, da se glasi: »Konto«, na koncu pa se besedilo »Letnim programom statističnih raziskovanj« nadomesti z besedilom »z letnimi programi statističnih raziskovanj«.
4.
PRILOGA 5 se črta.
5.
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-30/2010
Ljubljana, dne 16. decembra 2010
EVA 2010-1611-0200
Genovefa Ružić l.r.
predsednica Sveta AJPES

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti