Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2010 z dne 30. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2010 z dne 30. 12. 2010

Kazalo

5740. Navodilo o spremembah Navodila o predložitvi letnih poročil in drugih podatkov gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov posameznikov, stran 16955.

Na podlagi petega odstavka 71. člena Zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE, 131/06 – ZBan-1, 102/07, 126/07 – ZFPPIPP, 58/09 – ZPlaSS, 34/10 – ZPlaSS-A in 59/10 – ZOPSPU) in 5. točke 15. člena Sklepa o ustanovitvi Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (Uradni list RS, št. 53/02, 87/02 in 16/07) Svet Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve izdaja
N A V O D I L O
o spremembah Navodila o predložitvi letnih poročil in drugih podatkov gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov posameznikov
1.
V Navodilu o predložitvi letnih poročil in drugih podatkov gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov posameznikov (Uradni list RS, št. 7/08, 8/09 in 107/09) se v 5. točki črta tretji odstavek.
2.
Tretji odstavek 21. točke se črta.
3.
Peti odstavek 26. točke se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Podatke iz prvega, drugega in tretjega odstavka te točke morajo družbe, zadruge in podjetniki potrditi:
– s kvalificiranim digitalnim potrdilom ali
– z obvestilom za AJPES, izpisanim iz spletne aplikacije, ki ga podpiše vodja družbe, vodja zadruge ali podjetnik. Obvestilo za AJPES predložijo pristojni izpostavi AJPES osebno ali po pošti s povratnico.«.
4.
28. točka se spremeni tako, da se glasi:
»28.
(1) Družbe, zadruge in podjetniki izpolnijo obveznost predložitve letnega poročila za javno objavo s predložitvijo vseh sestavnih delov letnega poročila in s plačilom stroškov javne objave po tarifi, veljavni za posamezno leto. Stroške javne objave, ki vključujejo nadomestilo in davek na dodano vrednost po stopnji 20%, plačajo na račun AJPES: 0110-0600-0000-314. Podrobnejša navodila v zvezi s plačilom nadomestila so objavljena na spletnem portalu AJPES.
(2) Nadomestila za javno objavo letnega poročila ne plačajo osebne družbe in podjetniki, ustanovljeni v zadnjem poslovnem letu, ki še niso začeli poslovati in v letnem poročilu ne izkazujejo podatkov.«.
5.
V PRILOGI 2A, 2B in 2C se poimenovanje prvega stolpca »Priporočeni konto« spremeni tako, da se glasi: »Konto«.
6.
V PRILOGI 2Č se poimenovanje prvega stolpca »Priporočeni konto« spremeni tako, da se glasi: »Konto«.
V Opombah se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. Rezidenti Republike Slovenije so določeni v 2. členu Zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 16/08 in 85/09).«.
V 4. točki se besedilo »in zadruge (Slovenski inštitut za revizijo, januar 2006)« nadomesti z besedilom »(2009, Slovenski inštitut za revizijo)«.
Na koncu se besedilo »Letnim programom statističnih raziskovanj« nadomesti z besedilom »z letnimi programi statističnih raziskovanj«.
7.
V PRILOGI 2D se poimenovanje prvega stolpca »Priporočeni konto« spremeni tako, da se glasi: »Konto«.
V Opombah se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. Rezidenti Republike Slovenije so določeni v 2. členu Zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 16/08 in 85/09).«.
V 2. točki se besedilo »in zadruge (Slovenski inštitut za revizijo, januar 2006)« nadomesti z besedilom »(2009, Slovenski inštitut za revizijo)«.
Na koncu se besedilo »Letnim programom statističnih raziskovanj« nadomesti z besedilom »z letnimi programi statističnih raziskovanj«.
8.
V PRILOGI 3A, 3B, 6A in 6B se poimenovanje prvega stolpca »Priporočeni konto« spremeni tako, da se glasi: »Konto«.
9.
PRILOGA 7 se črta.
10.
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-29/2010
Ljubljana, dne 16. decembra 2010
EVA 2010-1611-0199
Genovefa Ružić l.r.
predsednica Sveta AJPES

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti