Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2010 z dne 30. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2010 z dne 30. 12. 2010

Kazalo

5744. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Domžale, Občine Trzin in Občine Mengeš, stran 16959.

Na podlagi drugega odstavka 32. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo in 70/08) v zvezi z 10. členom Akta o določitvi metodologije za določitev omrežnine in kriterijev za ugotavljanje upravičenih stroškov za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 87/05 in 102/05) in tretjim odstavkom 10. člena Akta o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 87/05 in 102/05) ter soglasja Javne agencije Republike Slovenije za energijo št. 22-11/2010-23/ZP-13 z dne 13. 12. 2010, družba Petrol d.d., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, kot izvajalec gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na geografskem območju Občine Domžale, Občine Trzin in Občine Mengeš izdaja
A K T
o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Domžale, Občine Trzin in Občine Mengeš
1. člen
S tem aktom se določa osnovna cena za distribucijo in omrežnina za distribucijsko omrežje zemeljskega plina, ki je sestavljena iz cene za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino in cene za izvajanje meritev.
2. člen
Ta akt se uporablja za geografsko območje Občine Domžale, Občine Trzin in Občine Mengeš, na katerem izvaja dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina družba Petrol d.d.
3. člen
Osnovna cena za distribucijo zemeljskega plina znaša: 0,2555 EUR/Sm3.
4. člen
Cena za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino na mesec znaša:
Tabela 1
+------+-----------+-------------------------------------+----------+
|   | Odjemna |      Fiksni del        |Variabilni|
|   | skupina |                   |  del  |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C(DKi)| Zakupljena| Pavšal  | Cena |  Cena    |  Cena  |
|   |zmogljivost|(EUR/mesec)| moči |zmogljivosti  | porabe |
|   | (Sm3/leto)|      |(EUR/kW)|  ((EUR/    | (EUR/Sm3)|
|   |      |      |    |(Sm3/dan))/leto)|     |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C(DK1)|  0-200  | 2,2000  |    |        | 0,1870 |
|   |      |      |    |        |     |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C(DK2)| 201-500 | 2,2000  |    |        | 0,1650 |
|   |      |      |    |        |     |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C(DK3)| 501-1.500 | 5,5000  |    |        | 0,1540 |
|   |      |      |    |        |     |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C(DK4)|1.501-2.500|  5,500  |    |        | 0,1474 |
|   |      |      |    |        |     |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C(DK5)|2.501-4.500| 7,7000  |    |        | 0,1375 |
|   |      |      |    |        |     |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C(DK6)|  4.501- | 7,7000  | 0,2310 |        | 0,1287 |
|   |  10.000 |      |    |        |     |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C(DK7)| 10.001- | 11,0000 | 0,2310 |        | 0,1210 |
|   |  30.000 |      |    |        |     |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C(DK8)| 30.001- | 13,2000 | 0,2310 |        | 0,1120 |
|   |  70.000 |      |    |        |     |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C(DK9)| 70.001- | 16,5000 | 0,2310 |  0,0000    | 0,1080 |
|   | 100.000 |      |    |        |     |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|  C | 100.001- |      |    |  0,2750    | 0,1034 |
|(DK10)| 200.000 |      |    |        |     |
|   |      |      |    |        |     |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|  C | 200.001- |      |    |  0,2750    | 0,1034 |
|(DK11)| 600.000 |      |    |        |     |
|   |      |      |    |        |     |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|  C | 600.001- |      |    |  0,2750    | 0,1034 |
|(DK12)| 1.000.000 |      |    |        |     |
|   |      |      |    |        |     |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|  C | 1.000.001-|      |    |  0,2530    | 0,1034 |
|(DK13)| 5.000.000 |      |    |        |     |
|   |      |      |    |        |     |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|  C | 5.000.000-|      |    |  0,2530    | 0,1034 |
|(DK14)| 15.000.000|      |    |        |     |
|   |      |      |    |        |     |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|  C |  Nad  |      |    |  0,2530    | 0,1034 |
|(DK15)| 15.000.000|      |    |        |     |
|   |      |      |    |        |     |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
5. člen
Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina ni lastnik merilnih naprav ter jih vzdržuje in umerja (V(U)), znaša 1,3200 EUR/mesec.
6. člen
Cena za prekoračitev distribucijske zmogljivosti (C(DKi)) se izračuna na podlagi letne cene zmogljivosti.
7. člen
Cene v tem aktu ne vključujejo davka na dodano vrednost.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Domžale, Občine Trzin in Občine Mengeš (Uradni list RS, št. 95/09).
9. člen
Ta akt začne veljati 1. januarja 2011.
Št. SODO-PET/2011
Ljubljana, dne 1. decembra 2010
EVA 2010-2111-0135
PETROL, D.D.
Predsednik uprave
Aleksander Svetelšek l.r.
 
Član uprave
Rok Vodnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti