Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2009 z dne 13. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2009 z dne 13. 2. 2009, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

379. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
380. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
381. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
382. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
383. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
384. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
385. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
386. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
387. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
388. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

389. Odlok o pomilostitvi

MINISTRSTVA

390. Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb
391. Pravilnik o pogojih glede strokovno-tehnične usposobljenosti izvajalcev biomonitoringa kemikalij in njihovih razgradnih produktov ter o postopku ugotavljanja izpolnjevanja pogojev
412. Pravilnik o podrobnejših merilih za ocenjevanje škode v gozdovih
413. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo, zavarovanju za primer brezposelnosti in o sklenitvi delovnega razmerja
414. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o trženju semena žit
415. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o začasni razglasitvi Plečnikovih tržnic v Ljubljani za kulturni spomenik državnega pomena
416. Sklep o omejitvi prometa in uporabe določenih fitofarmacevtskih sredstev na ozemlju Republike Slovenije
417. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec januar 2009

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

392. Pravilnik o spremembah Pravilnika o kartici zdravstvenega zavarovanja

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

393. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi članarine Zdravniške zbornice Slovenije

OBČINE

Bistrica ob Sotli

394. Statut Občine Bistrica ob Sotli
395. Poslovnik Občinskega sveta Občine Bistrica ob Sotli
396. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v splošni rabi

Dobrova-Polhov Gradec

409. Odlok o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2009

Kranj

397. Dopolnilni Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje parkirne hiše – Slovenski trg

Litija

410. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika in meril o sofinanciranju programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v Občini Litija
411. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtce na območju Občine Litija

Metlika

398. Odlok o proračunu Občine Metlika za leto 2009
399. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno cono »Pri Pildu«

Poljčane

400. Odlok o proračunu Občine Poljčane za leto 2009
401. Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Poljčane
402. Sklep o določitvi cen najema grobnih mest in mrliških vežic v Občini Poljčane za leto 2009
403. Sklep o letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja s premoženjem Občine Poljčane za leto 2009

Rogaška Slatina

404. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi JZ Knjižnica Rogaška Slatina

Slovenj Gradec

405. Sklep o določitvi cen programov v Vzgojno-varstvenem zavodu Slovenj Gradec

Slovenske Konjice

406. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe opravljanja pokopaliških in pogrebnih storitev v Občini Slovenske Konjice

Škofljica

407. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva
408. Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti neprofitnih organizacij, društev in posameznikov
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti