Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2009 z dne 13. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2009 z dne 13. 2. 2009

Kazalo

404. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi JZ Knjižnica Rogaška Slatina, stran 1311.

Na podlagi 73. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02) in 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 21/91, 127/06) ter 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 115/07) in 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 13/06) je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 20. redni seji dne 26. 11. 2008 in Občinski svet Občine Rogatec na 16. redni seji dne 3. 2. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi JZ Knjižnica Rogaška Slatina
1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o ustanovitvi JZ Knjižnica Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 57/03, 105/03, 116/08).
2. člen
Besedilo 13. člena se v celoti nadomesti s sledečim besedilom:
»Za direktorja knjižnice je lahko imenovan, kdor poleg splošnih pogojev izpolnjuje tudi naslednje:
– univerzitetno izobrazbo,
– opravljen strokovni izpit iz bibiliotekarske stroke,
– najmanj pet let delovnih izkušenj v knjižnični dejavnosti,
– organizacijske in vodstvene sposobnosti, ki se presojajo na podlagi dosedanjega dela in predloženega programa dela.«
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0320-001/2009
Rogaška Slatina, dne 3. februarja 2009
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l.r.
 
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič l.r.