Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2009 z dne 13. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2009 z dne 13. 2. 2009

Kazalo

397. Dopolnilni Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje parkirne hiše – Slovenski trg, stran 1255.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), 2. člena Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07) in 44. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je župan Mestne občine Kranj dne 6. 2. 2009 sprejel
D O P O L N I L N I S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje parkirne hiše – Slovenski trg
1. člen
(razlogi za sprejetje dopolnilnega sklepa)
Zaradi redefiniranja potreb in izdelave dopolnjenih idejnih zasnov projektov parkirne hiše je bilo ugotovljeno, da je razširitev območja OPPN nujna.
2. člen
(vsebina)
Spremeni se 3. člen Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje parkirne hiše – Slovenski trg tako, da se briše parc. št. 1047/1 in doda parc. št. 280/1, 280/9, 989/1 in 300, vse k.o. Kranj.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-0013/2008-06-48/03
Kranj, dne 6. februarja 2009
Župan
Mestne občine Kranj
Damijan Perne l.r.