Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2009 z dne 13. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2009 z dne 13. 2. 2009

Kazalo

416. Sklep o omejitvi prometa in uporabe določenih fitofarmacevtskih sredstev na ozemlju Republike Slovenije, stran 1337.

Na podlagi prvega odstavka 12. člena Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 35/07 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
S K L E P
o omejitvi prometa in uporabe določenih fitofarmacevtskih sredstev na ozemlju Republike Slovenije
I.
(1) S tem sklepom se zaradi preprečitve nevarnosti za okolje na ozemlju Republike Slovenije omeji promet in uporaba naslednjih fitofarmacevtskih sredstev (v nadaljnjem besedilu: FFS) za tretiranje semena koruze:
– PONCHO FS 600 RDEČ (klotianidin 60%), proizvajalca Bayer Cropscience AG, Monheim, Nemčija,
– CRUISER 350 FS (tiametoksam 35%), proizvajalca Syngenta Crop Protection AG, Švica.
(2) S tem sklepom se omeji promet drugih FFS, ki vsebujejo aktivne snovi klotianidin in tiametoksam na semenu koruze.
(3) Promet in uporaba FFS iz prvega in drugega odstavka te točke se dovoli v skladu s pogoji, ki jih pristojni organ določi v izjemnem dovoljenju iz 31. člena Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 35/07 – uradno prečiščeno besedilo).
II.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Odredba o prepovedi prometa in uporabe določenih fitofarmacevtskih sredstev na ozemlju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/08 in 80/08).
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-49/2009
Ljubljana, dne 9. februarja 2009
EVA 2009-2311-0105
dr. Milan Pogačnik l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano