Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2009 z dne 13. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2009 z dne 13. 2. 2009

Kazalo

402. Sklep o določitvi cen najema grobnih mest in mrliških vežic v Občini Poljčane za leto 2009, stran 1310.

Na podlagi 28. člena Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Poljčane (Uradni list RS, št. 2/08) in 8. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 17/07) je Občinski svet Občine Poljčane na 19. redni seji dne 3. 2. 2009 sprejel
S K L E P
o določitvi cen najema grobnih mest in mrliških vežic v Občini Poljčane za leto 2009
1. člen
Cena groba in vzdrževanja na pokopališčih, ki jih ureja Občina Poljčane, za leto 2009 znašajo:
------------------------------------------------------------
           Vrsta grobnega mesta    Cena v EUR
                          brez DDV
------------------------------------------------------------
Najem groba      enojni (navadni)         8,00
           dvojni (družinski)        11,00
           grobnica             13,00
           žarni grob            8,00
           žarni zid             8,00
Zakup novega groba  enojni (navadni)         35,00
           dvojni (družinski)        40,00
           žarni grob – s spomenikom    800,00
           žarni grob – brez        200,00
           spomenika
           žarni zid            800,00
Vzdrževanje      redno letno vzdrževanje
pokopališča                      10,00
------------------------------------------------------------
Najemnikom grobov, ki so najem groba plačali za 10 let skupaj, se jim ob predložitvi dokazila obračuna sorazmerni del.
2. člen
Cena uporabe mrliške vežice za en dan znaša 40,00 EUR, za več dni uporabe pa 60,00 EUR.
S ceno se pokrivajo stroški ogrevanja, električne energije in ostale komunalne storitve in so v zneskih brez DDV.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-0004/2009
Poljčane, dne 3. februarja 2009
Župan
Občine Poljčane
Stanislav Kovačič l.r.