Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2009 z dne 13. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2009 z dne 13. 2. 2009

Kazalo

407. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva, stran 1315.

Na podlagi 10. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2), 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 UPB in sprememba 76/08), Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5), Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05), Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 75/05, 82/05) in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/99 in naslednji) je Občinski svet Občine Škofljica na 21. redni seji dne 27. 1. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva
1. člen
V 4. členu Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva se druga in tretja alineja v celoti črtata, doda pa se nova alineja, z besedilom:
»– izvaja program za predšolske otroke, ki ga je sprejel Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje.«
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-02/2009
Škofljica, dne 2. februarja 2009
Župan
Občine Škofljica
Boštjan Rigler l.r.