Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2009 z dne 13. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2009 z dne 13. 2. 2009

Kazalo

392. Pravilnik o spremembah Pravilnika o kartici zdravstvenega zavarovanja, stran 1227.

Na podlagi določbe 78. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07 in 76/08), prvega odstavka 22. člena Statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 87/01 in 1/02 – popr.) in v skladu s prvim odstavkom 21. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 – uradno prečiščeno besedilo, 35/03, 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06, 64/07 in 33/08) je Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na svoji 41. redni seji dne 15. 1. 2009 sprejel naslednji
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o kartici zdravstvenega zavarovanja
1. člen
V Pravilniku o kartici zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 89/08) se Priloga 2 nadomesti z novo Prilogo 2, ki je v Prilogi tega pravilnika.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9001-2/2009-DI/3
Ljubljana, dne 15. januarja 2009
EVA 2009-2711-0005
Predsednica Upravnega odbora
Lučka Böhm l.r.