Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2009 z dne 13. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2009 z dne 13. 2. 2009

Kazalo

396. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v splošni rabi, stran 1255.

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 49/99, 125/03 in 73/06) je občinski svet na 16. redni seji dne 29. 1. 2009 sprejel naslednji
S K L E P
I.
Na zemljišču parc. št. 1353, vl. št. 399, k.o. Hrastje, se ukine status javnega dobra v splošni rabi.
II.
Na nepremičnini iz 1. točke tega sklepa se vknjiži lastninska pravica v korist Občine Bistrica ob Sotli.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0001/2009-16-08
Bistrica ob Sotli, dne 29. januarja 2009
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Jožef Pregrad l.r.