Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2003 z dne 30. 9. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2003 z dne 30. 9. 2003, Kazalo


MINISTRSTVA

4246. Pravilnik o pogojih za odobritev organizacij in priznanje drugih organizacij pri reji drobnice
4247. Pravilnik o metodah za merjenje in ocenjevanje proizvodnih in drugih lastnosti ter metodah za napovedovanje genetskih vrednosti za čistopasemske plemenske ovce in koze
4248. Pravilnik o poreklu za čistopasemske plemenske ovce in koze, njihovo seme, jajčne celice in zarodke
4249. Pravilnik o pogojih za priznanje rejskih organizacij, ki vodijo ali ustanavljajo rodovniško knjigo za čistopasemske plemenske ovce in koze
4250. Pravilnik o zootehniških standardih za čistopasemske plemenske ovce in koze
4251. Pravilnik o pogojih za vpis čistopasemskih plemenskih ovc in koz v rodovniško knjigo
4252. Pravilnik o sprejetju čistopasemskih plemenskih ovc in koz za pleme
4253. Pravilnik o zootehniških standardih za plemenske prašiče
4254. Pravilnik o pogojih za priznanje rejskih organizacij, ki vodijo ali ustanavljajo rodovniško knjigo za čistopasemske plemenske prašiče
4255. Pravilnik o pogojih za vpis čistopasemskih plemenskih prašičev v rodovniško knjigo
4256. Pravilnik o poreklu za čistopasemske plemenske prašiče, njihovo seme, jajčne celice in zarodke
4257. Pravilnik o pogojih za priznanje rejskih organizacij, ki vodijo ali ustanavljajo register za hibridne plemenske prašiče
4258. Pravilnik o pogojih za vpis hibridnih plemenskih prašičev v register
4259. Pravilnik o poreklu za hibridne plemenske prašiče, njihovo seme, jajčne celice in zarodke
4260. Pravilnik o sprejetju čistopasemskih plemenskih prašičev za pleme
4261. Pravilnik o sprejetju hibridnih plemenskih prašičev za pleme
4262. Pravilnik o metodah za merjenje in ocenjevanje proizvodnih in drugih lastnosti ter metodah za napovedovanje genetskih vrednosti za čistopasemske in hibridne plemenske prašiče
4263. Pravilnik o pogojih za odobritev organizacij in priznanje drugih organizacij v prašičereji
4264. Pravilnik o pogojih za odobritev organizacij in priznanje drugih organizacij v govedoreji
4265. Pravilnik o metodah za merjenje in ocenjevanje proizvodnih in drugih lastnosti ter metodah za napovedovanje genetskih vrednosti za čistopasemsko plemensko govedo
4266. Pravilnik o sprejetju čistopasemskega plemenskega goveda za pleme
4267. Pravilnik o poreklu za čistopasemsko plemensko govedo, bikovo seme, jajčne celice in zarodke
4268. Pravilnik o pogojih za vpis čistopasemskega plemenskega goveda v rodovniško knjigo
4269. Pravilnik o pogojih za priznanje rejskih organizacij, ki vodijo ali ustanavljajo rodovniško knjigo za čistopasemsko plemensko govedo
4270. Pravilnik o zootehniških standardih za čistopasemsko plemensko govedo
4271. Pravilnik o katastru čebelje paše, čebelarskem pašnem redu, prometu s čebelami in programu napovedi medenja
4272. Pravilnik o pogojih za priznanje rejskih organizacij, ki vodijo ali ustanavljajo izvorno rodovniško knjigo za plemenske kranjske čebele
4273. Pravilnik o označevanju čebel
4274. Pravilnik o zootehniških standardih za plemensko kranjsko čebelo

OBČINE

Ig

4275. Odlok o pogojih, postopkih in merilih za podelitev koncesije na področju opravljanja gospodarske javne službe "Urejanje in vzdrževanje občinskih cest"
4276. Odlok o razglasitvi podružnične cerkve sv. Nikolaja na Visokem za kulturni spomenik lokalnega pomena
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti