Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2003 z dne 30. 9. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2003 z dne 30. 9. 2003

Kazalo

4259. Pravilnik o poreklu za hibridne plemenske prašiče, njihovo seme, jajčne celice in zarodke, stran 13541.

Na podlagi drugega odstavka 32. člena, petega odstavka 39. člena, četrtega odstavka 44. člena in tretjega odstavka 45. člena zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02 – ZUreP-1 in 110/02 – ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o poreklu za hibridne plemenske prašiče, njihovo seme, jajčne celice in zarodke*
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa podrobnejše načine in metode preverjanja porekla, vsebino, obliko in pogoje za izdajo zootehniških spričeval za hibridne plemenske prašiče, njihovo seme, jajčne celice in zarodke ter potrjevanje zootehniških spričeval.
2. člen
(načini in metode preverjanja porekla)
(1) Za preverjanje porekla so dovoljeni načini in znanstvene metode, ki so mednarodno priznane, in sicer:
– pregled podatkov iz zootehniške dokumentacije;
– pregled zunanjosti prašičev;
– analiza krvnih skupin;
– molekularno biološke metode za analizo genoma z najmanj 99,0% zanesljivostjo.
(2) Načini in metode preverjanja porekla iz prejšnjega odstavka so sestavni del rejskega programa in morajo zagotavljati zanesljivost preverjanja porekla.
(3) Metode iz prve in druge alinee prvega odstavka tega člena se pri preverjanju porekel obvezno uporabljajo. Z rejskim programom se določijo primeri, ko se za preverjanje porekel obvezno uporabljajo poleg metod iz prve in druge alinee prvega odstavka tega člena tudi metode iz tretje oziroma četrte alinee prvega odstavka tega člena.
(4) Preverjanje porekla iz prve in druge alinee prvega odstavka tega člena opravljajo organizacije v živinoreji, določene z zakonom, ki ureja živinorejo.
(5) Preverjanja porekla iz tretje in četrte alinee prvega odstavka tega člena lahko izvajajo organizacije v živinoreji iz 86. in 98. člena zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02 – ZUreP-1 in 110/02 – ZGO-1; v nadaljnjem besedilu: zakon).
3. člen
(vsebina zootehniškega spričevala za hibridne plemenske prašiče)
Zootehniško spričevalo za hibridne plemenske prašiče mora vsebovati naslednje podatke:
– ime in naslov izdajatelja;
– ime registra;
– rodovniško številko živali;
– datum izdaje;
– način označevanja;
– identifikacijsko oznako živali;
– datum rojstva;
– genotip oziroma linijo;
– spol;
– ime in naslov rejca;
– ime in naslov lastnika.
4. člen
(izdaja zootehniškega spričevala za hibridne plemenske prašiče)
(1) Podatki iz prejšnjega člena se navedejo:
– v zootehniškem spričevalu iz priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika, ali
– v dokumentih, ki spremljajo hibridne plemenske prašiče.
(2) V primeru iz druge alinee iz prejšnjega odstavka mora pristojna organizacija v živinoreji iz 84. člena zakona potrditi, da dokumenti vsebujejo vse podatke iz prejšnjega člena z naslednjim besedilom: »Podpisani potrjujem, da ti dokumenti vsebujejo podatke, navedene v 1. členu odločbe Komisije 89/506/EGS.«.
(3) Podatki o hibridnih plemenskih prašičih iste linije so lahko navedeni na enem zootehniškem spričevalu ali v dokumentih, ki spremljajo pošiljko živali istega izvora in na isto namembno lokacijo. Zootehniško spričevalo iz priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika, se temu primerno prilagodi.
5. člen
(zootehniško spričevalo za seme hibridnih plemenskih prašičev)
Zootehniško spričevalo za seme hibridnih plemenskih prašičev mora vsebovati:
– vse podatke, določene v 3. členu tega pravilnika, za merjasca, ki je dal seme;
– podatke, ki omogočajo identifikacijo semena, podatke o odvzemu semena, datum odvzema, naslov in ime organizacije, kjer je bilo seme odvzeto, ter naslov prejemnika.
6. člen
(izdaja zootehniškega spričevala za seme hibridnih plemenskih prašičev)
(1) Podatki iz prejšnjega člena se navedejo:
– v zootehniškem spričevalu iz priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika, ali
– v dokumentih, ki spremljajo seme hibridnih plemenskih prašičev.
(2) V primeru iz druge alinee iz prejšnjega odstavka mora pristojna organizacija v živinoreji iz 84. člena zakona potrditi, da dokumenti vsebujejo vse podatke iz prejšnjega člena z naslednjim besedilom: »Podpisani potrjujem, da ti dokumenti vsebujejo podatke, navedene v 3. členu odločbe Komisije 89/506/EGS.«.
7. člen
(zootehniško spričevalo za jajčne celice hibridnih plemenskih prašičev)
(1) Zootehniško spričevalo za jajčne celice hibridnih plemenskih prašičev mora vsebovati:
– vse podatke, določene v 3. členu tega pravilnika, za svinjo dajalko;
– podatke, ki omogočajo identifikacijo jajčnih celic, podatke o odvzemu jajčnih celic, datum odvzema, naslov in ime organizacije, kjer so bile jajčne celice odvzete, ter naslov prejemnika.
(2) V zootehniškem spričevalu mora biti navedeno, če je v slamici več kot ena jajčna celica. Vse jajčne celice morajo imeti isto poreklo.
8. člen
(izdaja zootehniškega spričevala za jajčne celice hibridnih plemenskih prašičev)
(1) Podatki iz prejšnjega člena se navedejo:
– v zootehniškem spričevalu iz priloge 3, ki je sestavni del tega pravilnika, ali
– v dokumentih, ki spremljajo jajčne celice hibridnih plemenskih prašičev.
(2) V primeru iz druge alinee iz prejšnjega odstavka mora pristojna organizacija v živinoreji iz 84. člena zakona potrditi, da dokumenti vsebujejo vse podatke iz prejšnjega člena z naslednjim besedilom: »Podpisani potrjujem, da ti dokumenti vsebujejo podatke, navedene v 5. členu odločbe Komisije 89/506/EGS.«.
9. člen
(zootehniško spričevalo za zarodke hibridnih plemenskih prašičev)
(1) Zootehniško spričevalo za zarodke hibridnih plemenskih prašičev mora vsebovati:
– vse podatke, določene v 3. členu tega pravilnika, za svinjo dajalko in merjasca, katerega seme je bilo uporabljeno za oploditev;
– podatke, ki omogočajo identifikacijo zarodkov, podatke o osemenitvi ali oploditvi, datum odvzema, naslov in ime organizacije, kjer so bili zarodki odvzeti, ter naslov prejemnika.
(2) V zootehniškem spričevalu mora biti navedeno, če je v slamici več kot en zarodek. Vsi zarodki morajo imeti isto poreklo.
10. člen
(izdaja zootehniškega spričevala za zarodke hibridnih plemenskih prašičev)
(1) Podatki iz prejšnjega člena se navedejo:
– v zootehniškem spričevalu iz priloge 4, ki je sestavni del tega pravilnika;
– v dokumentih, ki spremljajo zarodke hibridnih plemenskih prašičev.
(2) V primeru iz druge alinee iz prejšnjega odstavka mora pristojna organizacija v živinoreji iz 84. člena zakona potrditi, da dokumenti vsebujejo vse podatke iz prejšnjega člena z naslednjim besedilom: »Podpisani potrjujem, da ti dokumenti vsebujejo podatke, navedene v 7. členu odločbe Komisije 89/506/EGS.«.
11. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati 19. decembra 2003, določbe drugega in tretjega odstavka 4. člena, drugega odstavka 6. člena, drugega odstavka 8. člena in drugega odstavka 10. člena tega pravilnika pa se začnejo uporabljati z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji.
Št. 321-06-130/2003
Ljubljana, dne 23. septembra 2003.
EVA 2001-2311-0054
mag. Franci But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
* Ta pravilnik vsebinsko povzema Odločbo Komisije 89/506/EGS, UL L 247

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti