Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2003 z dne 30. 9. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2003 z dne 30. 9. 2003

Kazalo

4258. Pravilnik o pogojih za vpis hibridnih plemenskih prašičev v register, stran 13541.

Na podlagi četrtega odstavka 36. člena in drugega odstavka 52. člena zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02 – ZUreP-1 in 110/02 – ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o pogojih za vpis hibridnih plemenskih prašičev v register*
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik podrobneje določa pogoje za odbiro, ocenjevanje in priznavanje hibridnih plemenskih prašičev ter pogoje za vpis hibridnih plemenskih prašičev v register.
2. člen
(odbira, ocenjevanje in priznavanje)
Za odbiro, ocenjevanje in priznavanje hibridnih plemenskih prašičev morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
– označeni morajo biti v skladu s predpisom, ki ureja označevanje prašičev, in rejskim programom;
– njihovi starši morajo izpolnjevati s selekcijskim programom določene pogoje glede proizvodnih lastnosti in genetskih vrednosti;
– zunanjost mora ustrezati lastnostim populacije v skladu z rejskim programom;
– ne smejo imeti prirojenih napak;
– proizvodne lastnosti morajo biti v skladu z rejskim programom, s katerim je določena tudi minimalna in maksimalna starost oziroma telesna masa ob odbiri.
3. člen
(pogoji za vpis v register hibridnih plemenskih prašičev)
Hibridni plemenski prašiči morajo za vpis v register izpolnjevati naslednje pogoje:
– označeni morajo biti v skladu s predpisom, ki ureja označevanje prašičev, in rejskim programom;
– njihovo poreklo mora biti v skladu s predpisom, ki ureja poreklo za hibridne plemenske prašiče.
4. člen
(vpis v register hibridnih plemenskih prašičev)
Priznana rejska organizacija lahko vpiše hibridne plemenske prašiče v register, če so izpolnjeni pogoji, določeni:
– z rejskim programom;
– s predpisom, ki ureja zootehniške standarde za plemenske prašiče;
– s tem pravilnikom.
5. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati 19. decembra 2003.
Št. 321-06-129/2003
Ljubljana, dne 23. septembra 2003.
EVA 2001-2311-0078
mag. Franci But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
* Ta pravilnik vsebinsko povzema Odločbo Komisije 89/505/EGS, UL L 247

AAA Zlata odličnost