Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2002 z dne 17. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2002 z dne 17. 5. 2002, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2023. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Bolgariji
2024. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Ukrajini
2025. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Moldovi

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

2026. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o imenovanju poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije, njegovega namestnika in članov štaba Civilne zaščite Republike Slovenije ter regijskih poveljnikov Civilne zaščite, njihovih namestnikov in članov regijskih štabov Civilne zaščite

MINISTRSTVA

2027. Odredba o spremembi odredbe o obrazcu za posredovanje podatkov, ki so potrebni za določanje vrste in količine obveznih rezerv nafte in njenih derivatov in za prijavo o članarini
2028. Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov
2029. Pravilnik o spremembi pravilnika o opremljanju fitofarmacevtskih sredstev
2030. Navodilo o vsebini programov promocije vina in o načinu pridobitve podpore za promocijo vina
2031. Pravilnik o izvedbi presoje tveganja za naravo in o pridobitvi pooblastila
2032. Sklep o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta
2033. Seznam zdravil, za katera je bilo od 20. 3. 2002 do 7. 5. 2002 izdano dovoljenje za promet
2034. Seznam zdravil, za katera je od 20. 3. 2002 do 7. 5. 2002 prenehalo veljati dovoljenje za promet
2035. Soglasje k aktu o ustanovitvi Ustanove "Skupaj" - Regionalni center za psihosocialno dobrobit otrok

BANKA SLOVENIJE

2036. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 20. 5. do 26. 5. 2002

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2037. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo OPEN DOORS 1, Student's book, učbenik za angleščino v 5. in 6. razredu osemletne osnovne šole
2038. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo OPEN DOORS 1, Workbook, delovni zvezek za angleščino v 5. in 6. razredu osemletne osnovne šole
2039. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo OPEN DOORS 2, Student's book, učbenik za angleščino v 6. in 7. razredu osemletne osnovne šole
2040. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo OPEN DOORS 2, Workbook, delovni zvezek za angleščino v 6. in 7. razredu osemletne osnovne šole
2041. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo OPEN DOORS 3, Student's book, učbenik za angleščino v 8. razredu osemletne osnovne šole
2042. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo OPEN DOORS 3, Workbook, delovni zvezek za angleščino v 8. razredu osemletne osnovne šole
2043. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo TOUCHSTONE NEW 1, Angleški jezik 1, delovni zvezek za angleščino v 5. razredu osemletne osnovne šole
2044. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo TOUCHSTONE NEW 1, Angleški jezik 1, učbenik za angleščino v 5. razredu osemletne osnovne šole
2045. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo DRUŽBA IN JAZ 1, učbenik, družba za 4. razred osemletne osnovne šole
2046. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo DRUŽBA IN JAZ 1, delovni zvezek, družba za 4. razred osemletne osnovne šole
2047. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo MOJA GLASBA 3, delovni zvezek s CD-jem za glasbeno vzgojo v 3. razredu osemletne osnovne šole
2048. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo NEMŠKI JEZIK 1, učbenik za nemščino v 5. razredu osemletne osnovne šole
2049. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo NEMŠKI JEZIK 1, delovni zvezek za nemščino v 5. razredu osemletne osnovne šole
2050. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo NEMŠKI JEZIK 2, učbenik za nemščino v 6. razredu osemletne osnovne šole
2051. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo NEMŠKI JEZIK 2, delovni zvezek za nemščino v 6. razredu osemletne osnovne šole
2052. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo NEMŠKI JEZIK 3, učbenik za nemščino v 7. razredu osemletne osnovne šole
2053. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo NEMŠKI JEZIK 3, delovni zvezek za nemščino v 7. razredu osemletne osnovne šole
2054. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo NEMŠKI JEZIK 4, učbenik za nemščino v 8. razredu osemletne osnovne šole
2055. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo NEMŠKI JEZIK 4, delovni zvezek za nemščino v 8. razredu osemletne osnovne šole
2056. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo FIZIKA 7, učbenik za fiziko v 7. razredu osemletne osnovne šole
2057. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo TEHNIKA IN DELO 7, delovni listi za tehnično vzojo v 7. razredu osemletne osnovne šole
2058. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo NEW STEPPING STONES 1, učbenik za angleščino v 4. razredu devetletne osnovne šole
2059. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo NEW STEPPING STONES 1, Activity book, delovni zvezek za angleščino v 4. razredu devetletne osnovne šole
2060. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo HAPPY STREET 1, Class book, učbenik za angleščino v 4. razredu devetletne osnovne šole
2061. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo HAPPY STREET 1, Activity book, delovni zvezek za angleščino v 4. razredu devetletne osnovne šole
2062. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo ANGLEŠKI JEZIK 2, TOUCHSTONE 2, učbenik za angleščino v 7. razredu devetletne osnovne šole
2063. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo ANGLEŠKI JEZIK 2, TOUCHSTONE 2, delovni zvezek za angleščino v 7. razredu devetletne osnovne šole
2064. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo ANGLEŠKI JEZIK 3, TOUCHSTONE 3, učbenik za angleščino v 8. razredu devetletne osnovne šole
2065. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo ANGLEŠKI JEZIK 3, TOUCHSTONE 3, delovni zvezek za angleščino v 8. razredu devetletne osnovne šole
2066. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo ANGLEŠKI JEZIK 4, TOUCHSTONE 4, učbenik za angleščino v 9. razredu devetletne osnovne šole
2067. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo ANGLEŠKI JEZIK 4, TOUCHSTONE 4, delovni zvezek za angleščino v 9. razredu devetletne osnovne šole
2068. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo DRUŽBA IN JAZ 1, učbenik, družba za 4. razred devetletne osnovne šole
2069. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo DRUŽBA IN JAZ 1, delovni zvezek, družba za 4. razred devetletne osnovne šole
2070. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo MOJA GLASBA 4, delovni zvezek s CD-jem za glasbeno vzgojo v 4. razredu devetletne osnovne šole
2071. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo GLASBA V 20. STOLETJU, učbenik za glasbeno vzgojo v 9. razredu devetletne osnovne šole
2072. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo UN, DUE, TRE, delovni učbenik za italijanščino kot drugi jezik na narodno mešanem območju Slovenske Istre v 1. razredu devetletne osnovne šole
2073. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo LIKOVNE IGRARIJE, učbenik za likovno vzgojo v 2. razredu devetletne osnovne šole
2074. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo LIKOVNE IGRARIJE, priročnik za učitelja k učbeniku za likovno vzgojo v 2. razredu devetletne osnovne šole
2075. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo KOCKA 4, učbenik, matematika za 4. razred devetletne osnovne šole
2076. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo RAZISKUJEMO, GRADIMO 4, učbenik za naravoslovje in tehniko v 4. razredu devetletne osnovne šole
2077. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo RAZISKUJEMO, GRADIMO 4, delovni zvezek za naravoslovje in tehniko v 4. razredu devetletne osnovne šole
2078. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo OD MRAVLJE DO SONCA 1, učbenik za pouk naravoslovja in tehnike v 4. razredu devetletne osnovne šole
2079. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo OD MRAVLJE DO SONCA 1, delovni zvezek za pouk naravoslovja in tehnike v 4. razredu devetletne osnovne šole
2080. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA, učbenik za tehniko in tehnologijo v 7. razredu devetletne osnovne šole
2081. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo MOJE TELO, učbenik, biologija za 9. razred devetletne osnovne šole
2082. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo MOJE TELO, delovni zvezek, biologija za 9. razred devetletne osnovne šole
2083. Sklep o potrditvi učbenika za srednjo šolo NA PRAGU BESEDILA 4, učbenik za jezik pri slovenščini v 4. letniku gimnazij, strokovnih in tehničnih šol
2084. Sklep o potrditvi učbenika za srednjo šolo NA PRAGU BESEDILA 4, delovni zvezek za jezik pri slovenščini v 4. letniku gimnazij, strokovnih in tehničnih šol
2085. Sklep o potrditvi učbenika za srednjo šolo BRANJA 3, učbenik za slovenščino v 3. letniku gimnazij in štiriletnih srednjih šol
2086. Sklep o potrditvi učbenika za srednjo šolo SVET KNJIŽEVNOSTI 3, učbenik za književnost pri slovenščini v 3. letniku gimnazij
2087. Sklep o potrditvi učbenika za srednjo šolo BESEDE 2, učbenik za slovenščino za 2. letnik triletnih srednjih šol
2088. Sklep o potrditvi učbenika za srednjo šolo BESEDE 2, delovni zvezek za slovenščino za 2. letnik triletnih srednjih šol
2089. Sklep o potrditvi učbenika za srednjo šolo NEW HEADWAY ENGLISH COURSE, Intermediate, Student's book, učbenik za angleščino v 1. in 2. letniku gimnazije, srednjih tehniških in strokovnih šol
2090. Sklep o potrditvi učbenika za srednjo šolo NEW HEADWAY ENGLISH COURSE, Intermediate, Woorkbook, delovni zvezek za angleščino v 1. in 2. letniku gimnazije, srednjih tehniških in strokovnih šol
2091. Sklep o potrditvi učbenika za srednjo šolo OPPORTUNITIES, Pre-Intermediate, Student's book, učbenik za angleščino
2092. Sklep o potrditvi učbenika za srednjo šolo OPPORTUNITIES, Pre-Intermediate, Language Powerbook, delovni zvezek za angleščino
2093. Sklep o potrditvi učbenika za srednjo šolo OPPORTUNITIES, Intermediate, Student's book, učbenik za angleščino
2094. Sklep o potrditvi učbenika za srednjo šolo OPPORTUNITIES, Intermediate, Language Powerbook, delovni zvezek za angleščino
2095. Sklep o potrditvi učbenika za srednjo šolo STUFEN INTERNATIONAL 1, Deutsch als Fremdsprache für Jugendliche und Erwachsene, Lehr- und Arbeitsbuch, učbenik za nemščino kot 2. tujega jezika v 1. letniku gimnazij s slovensko-nemškim slovarčkom
2096. Sklep o potrditvi učbenika za srednjo šolo OBČA GEOGRAFIJA, učbenik
2097. Sklep o potrditvi učbenika za srednjo šolo KEMIJA ZA GIMNAZIJE 2, učbenik za kemijo v 2., 3. in 4. letniku gimnazije
2098. Sklep o potrditvi učbenika za srednjo šolo NALOGE IZ SPLOŠNE IN ANORGANSKE KEMIJE ZA SREDNJO ŠOLO, zbirka nalog za kemijo v 1., 2. in 4. letniku gimnazij in srednjih tehniških in strokovnih šol
2099. Sklep o potrditvi učbenika za srednjo šolo BIOLOGIJA, Celica, učbenik za biologijo v 1. letniku gimnazije
2100. Sklep o potrditvi učbenika za srednjo šolo BIOLOGIJA, Raznolikost živih bitij, učbenik za biologijo v 2. letniku gimnazije
2101. Sklep o potrditvi učbenika za srednjo šolo BIOLOGIJA, Ekologija, učbenik za biologijo v 3. letniku gimnazije
2102. Sklep o potrditvi učbenika za srednjo šolo BIOLOGIJA ČLOVEKA, delovni zvezek za biologijo v 3. letniku gimnazije
2103. Sklep o potrditvi učbenika za srednjo šolo BIOLOGIJA, Funkcionalna anatomija s fiziologijo, učbenik za biologijo v 4. letniku gimnazije
2104. Sklep o potrditvi učbenika za srednjo šolo ZGODOVINA 1, učbenik za zgodovino v 1. letniku gimnazije
2105. Sklep o potrditvi učbenika za srednjo šolo STARE DOBE, Zgodovina za 1. letnik gimnazij, učbenik
2106. Sklep o potrditvi učbenika za srednjo šolo SREDNJI IN NOVI VEK, Zgodovina za 2. letnik gimnazij
2107. Sklep o potrditvi učbenika za srednjo šolo BIOLOGIJA ČLOVEKA, učbenik za pouk biologije
2108. Sklep o potrditvi učnega sredstva BUBAFON, zvočno berilo za književnost pri slovenščini v 1. razredu devetletne osnovne šole
2109. Sklep o potrditvi učnega sredstva BUBALISTI, delovni zvezek za književnost pri slovenščini v 1. razredu devetletne osnovne šole
2110. Sklep o potrditvi učnega sredstva BUBAGOG, priročnik za književnost pri slovenščini v 1. razredu devetletne osnovne šole
2111. Sklep o potrditvi učnega sredstva MOJ PRVI SLOVAR
2112. Sklep o potrditvi učnega sredstva BIOLOGIJA 6, delovni listi za biologijo v 6. razredu osemletne osnovne šole
2113. Sklep o potrditvi učnega sredstva BIOLOGIJA 7, NAŠE TELO, delovni listi za biologijo v 7, razredu osemletne osnovne šole
2114. Sklep o potrditvi učnega sredstva BIOLOGIJA 8, delovni listi za biologijo v 8. razredu osemletne osnovne šole
2115. Sklep o potrditvi učnega sredstva VADNICA KNJIŽEVNOSTI 1, delovni zvezek za slovenščino v 1. letniku srednje poklicnih, srednje tehniških oz strokovnih in srednje poklicnih-tehniških šol
2116. Sklep o potrditvi učnega sredstva VSE O KROŽENJU VODE, videokaseta
2117. Sklep o potrditvi učnega sredstva VSE O VETRU IN OBLAKIH, videokaseta
2118. Sklep o potrditvi učnega sredstva JEDILNI LIST, učno sredstvo
2119. Sklep o potrditvi učnega sredstva VAJE IZ SLOVENSKEGA JEZIKA ZA 3. RAZRED, delovni zvezek za jezik pri slovenščini v 3. razredu osemletne osnovne šole
2120. Sklep o potrditvi učnega sredstva NEMŠKA VADNICA ZA SREDNJE ŠOLE IN MATURO
2121. Spremembe in dopolnitve pravilnika o vrstah, vsebini in poteku specializacij zdravnikov
2122. Spremembe in dopolnitve statuta Zdravniške zbornice Slovenije
2123. Spremembe in dopolnitve pravilnika o zdravniški tarifi
2124. Sklep o spremembi vrednosti točke zdravniške tarife
2125. Sklep o razpisu prostega mesta namestnika predstojnika Sodnika za prekrške Lendava
2126. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, april 2002

OBČINE

Celje

2127. Spremembe in dopolnitve sklepa o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi

Črna na Koroškem

2128. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta "Pristava"

Divača

2129. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Divača za leto 2001

Hodoš

2130. Odlok o spremembi odloka o komunalnih taksah

Jesenice

2131. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Center Jesenice, osnutka zazidalnega načrta Za štreko - Straža, osnutka ureditvenega načrta Črna vas, osnutka zazidalnega načrta Poslovne cona Jesenice

Kamnik

2132. Sklep o javni razgrnitvi odloka o zazidalnem načrtu območja B25-Fructal

Laško

2133. Sklep o javni razgrnitvi: 1. osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Laško za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega plana Občine Laško za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za Občino Laško dopolnitev v letu 2002; - za industrijski obrat za predelavo in trženje mesa s transportom KZ Laško - Sevce - za čistilno napravo Laško in kolektor Laško-čistilna naprava-Rimske Toplice; - za ureditev reke Savinje - ovinek Marija Gradec - ovinek Udmat; 2. osnutka odloka o ureditvenem načrtu za industrijski obrat za predelavo in trženja mesa s transportom KZ Laško - Sevce; 3. osnutka odloka o lokacijskem načrtu za čistilno napravo; 4. osnutka odloka o lokacijskem načrtu za kolektor Laško - čistilna naprava - Rimske Toplice

Metlika

2134. Sklep o javni razgrnitvi lokacijskega načrta za reorganizacijo deponije odpadkov Bočka

Mislinja

2135. Odlok o spremembah odloka o določitvi pomožnih objektov in drugih posegov v prostor, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje na območju Občine Mislinja

Sežana

2136. Pravilnik o merilih za sofinanciranje dejavnosti turističnih društev in drugih društev, ki se ukvarjajo s pospeševanjem razvoja turizma v Občini Sežana
2137. Pravilnik o finančnih intervencijah v kmetijstvu v Občini Sežana
2138. Pravilnik o dodeljevanju kreditov in subvencioniranju obresti iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in kmetijstva v Občini Sežana

Slovenske Konjice

2139. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2001
2140. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij Slovenske Konjice, Zreče, Loče in Vitanje, znotraj mej ureditvenih območij za ta naselja - za razširitev območje urejanja z evid. št. 6 v Slovenskh Konjicah
2141. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij in odprt prostor Občine Slovenske Konjice
2142. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje Vešenik (območja urejanja S13, S29 in D5) v Slovenskih Konjicah
2143. Sklep o programu opremljanja stavbnih zemljišč

Vransko

2144. Program priprave izdelave in sprejemanja prostorsko izvedbenega načrta za poslovno-obrtno-trgovsko cono ob avtocestnem priključku Čeplje
2145. Program priprave izdelave in sprejema prostorsko izvedbenega načrta za obrtno stanovanjsko območje Brode
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti