Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2002 z dne 17. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2002 z dne 17. 5. 2002

Kazalo

2130. Odlok o spremembi odloka o komunalnih taksah, stran 4254.

Občinski svet občine Hodoš je na podlagi 1., 2. in 4. člena zakona o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št. 29/65, 7/70, 7/72 in Uradni list RS, 18/91) 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/87 in 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91) in 18. člena statuta Občine Hodoš (Uradni list RS, št. 47/99) je na 27. redni seji dne 11. 4. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o komunalnih taksah
1. člen
V odloku o komunalnih taksah (Uradni list RS, št. 112/00) se spremeni 2. člen tako, da se črta 1. točka in ima sedaj šest točk.
2. člen
Spremeni se 15. člen odloka, ki se glasi:
Tarifa komunalnih taks
Tar. št. 1
Za vsak glasbeni avtomat v javnem lokalu se plača letno 2000 točk.
Pojasnilo:
1. javni lokali so poslovni lokali (gostilne, restavracije, menze, bifeji itd.), kot tudi k tem lokalom pripadajoči vrtovi, terase in drugi prostori, v katerih se zadržujejo gosti. Javni lokali so tudi društveni prostori, ki so namenjeni za shajanje članov društva zaradi zabav oziroma razvedrila,
2. glede opredelitve javnega lokala se uporablja pojasnilo v 2. členu tega odloka.
3. člen
Pri tarifni št. 3 se doda 4. točka:
4. za postavitev točilnic ni potrebno plačevati takse društvom, ki imajo sedež v Občini Hodoš.
4. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 199/02
Hodoš, dne 3. maja 2002.
Župan
Občine Hodoš
Ludvik Orban l. r.

AAA Zlata odličnost