Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2002 z dne 17. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2002 z dne 17. 5. 2002

Kazalo

2128. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta "Pristava", stran 4253.

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 30. člena statuta Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 62/99, 40/01) je župan dne 13. 5. 2002 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta »Pristava«
I
Javno se razgrne osnutek zazidalnega načrta »Pristava« v Črni na Koroškem (v nadaljevanju besedila: osnutek ZN), ki ga je izdelal Biro Godec, Sanja Godec, s. p. Ravne na Koroškem, št. projekta 43/01-ZN.
II
Osnutek akta iz I. točke tega sklepa bo javno razgrnjen v prostorih Občine Črna na Koroškem, Center 101, Črna na Koroškem. Javna razgrnitev se začne naslednji dan po objavi tega sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije in traja 30 dni.
III
V času javne razgrnitve lahko na javno razgrnjeni osnutek ZN podajo svoje pisne pripombe in predloge vsi zainteresirani ter jih posredujejo Občini Črna na Koroškem.
IV
V času javne razgrnitve bo v prostorih Občine Črna na Koroškem, dne 12. 6. 2002 ob 17. uri, javna obravnava, ki jo bo organizirala Občina Črna na Koroškem.
V
Po preteku javne razgrnitve zavzame župan Občine Črna na Koroškem stališče do vseh pripomb in predlogov, ki so bili podani na osnutek ZN v času javne razgrnitve, Občina Črna na Koroškem pa poskrbi za pripravo predloga ZN.
VI
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-03-01/01
Črna na Koroškem, dne 13. maja 2002.
Župan
Občine Črna na Koroškem
Franc Stakne l. r.

AAA Zlata odličnost